Virksomhedsjurist | Legal Counsel om demand | Full service

Vore konsulenter (juridiske specialister; advokater og jurister) træder til som din kompetente faste backup, akutte nødværgeløsning eller faste supplement med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow indenfor kerneområderne i en tidsbegrænset periode.

Specialist eller generalist | Interim | advokatbranchen eller koncern

PBO Juridisk Rekruttering har mange samarbejdspartnere i hele landet, herunder flere jurister, der tilbyder advokatvirksomheder, koncerner og kommuner etc. konsulentbistand i underentreprise.

Der kan være tale om en fast tilknyttet specialist eller generalist på kompetencer, som virksomheden ikke råder over i det daglige.

Ofte er der også tale om virksomhedens kompetente faste backup eller supplement eller akutte nødværgeløsning i spidsbelastningssituationer (barsel sygdom m.m.).

Alt med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow i porteføljen og rettidig klientopfølgning.

Selskabsret | M&A | Ventureinvesteringer

 • Stiftelse, omstrukturering og kommercielle kontrakter (stiftelsesdokumenter, ejerbog, vedtægter, ejeraftaler m.m.)
 • Omstruktureringer og kapitalforhold (kapitalstrukturen, ejerstrukturen eller selskabsformen, spaltning, fusion, kapitalforhøjelser m.m.)
 • Andre selskabsretlige forhold (medarbejderoptionsordninger, warrantprogrammer og øvrige incitamentsordninger m.m.)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Internationale virksomhedsoverdragelser/ M&A, herunder forhandlinger, due diligence og konkurrencerets-analyser
 • Internationale ventureinvesteringer, herunder forhandlinger, aktieoverdragelsesaftaler, aktionæroverenskomster og konkurrenceretsanalyser

Kontraktret | Contract Management

 • Udarbejdelse og forhandling af kommercielle internationale aftaler og kontrakter
 • Contract Management
 • SaaS-aftaler
 • Licensaftaler
 • Samarbejdsaftaler/ samhandelsaftaler
 • Leverandørkontrakter
 • Agentaftaler
 • Distributionsaftaler
 • Standardvilkår
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Fortrolighedsaftaler/ NDA's
 • Franchiseaftaler

Energiret | Finansiel regulering

 • Legal & Compliance 
 • Energy Trading Compliance
 • Rådgivning iht. Lov om finansiel virksomhed
 • Rådgivning ifm. finansielle reguleringer
 • Rådgivning iht. MIFID, SFDR, MAR
 • Generel erhvervsret & kontraktret

Hvilke retsområder kan specialisterne bl.a. bidrage med

 • IPR, Varemærkeret, Patentret, Ophavsret
 • IT-ret/ IT-kontrakter
 • Outsourcingskontrakter
 • Markedsføringsret/ Markedsføringsloven
 • GDPR/ Persondataret
 • Generel erhvervsrettet rådgivning, herunder selskabsret
 • Formueret/ obligationsret
 • Kontraktret/ aftaleret
 • HR-Jura

Hvilke opgaver kan specialisterne forvalte

 • Selskabsret, herunder ejeraftaler, investeringer, omstruktureringer, corporate housekeeping
 • Forberedelse til virksomhedsoverdragelser eller investeringer
 • Transition til cloud
 • Krypto
 • AI-regulering
 • IPR, herunder patenter, varemærker, design og copyright, herunder strategier for beskyttelse af din virksomheds intellektuelle rettigheder
 • ESG-compliance
 • Etablering af Whistleblowerordninger
 • Greenwashing
 • GDPR-screening/ tilknyttet DPO | GDPR-ekspert, Kickstart eller ”co-pilot”

---o0o---

Ønsker virksomheden at høre mere om aftalegrundlaget for levering af konsulentydelser med henblik på interim ansættelse eller anden konsulentaftale, kontakt da gerne PBO Juridisk Rekruttering for en nærmere afdækning af virksomhedens konkrete og aktuelle behov for moderne og løsningsorienterede muligheder, der tager udgangspunkt i din virksomheds kommercielle prioriteter og processer, herunder for indhentelse af uforpligtende tilbud.

Kontakt os alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00-15.00 på ☎ +45 29704214 eller via job@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Hold dig opdateret på aktuelle stillinger

Opret dig i vores kandidatbank

Husk at acceptere ALLE betingelser

Du vil nu blive sendt videre, hvor vi gør opmærksom på, at du skal huske at krydse begge bokse af nederst på siden. Dette skyldes, at PBO Juridisk Rekruttering skal kunne opbevare dine data, for at vi kan hjælpe dig. På forhånd tak.

content/check.jpeg

 

Fortsæt til ansøgning
bubble