Privatlivspolitik

PBO Juridisk Rekruttering er dataansvarlig for de oplysninger, vi har om kandidaterne i PBO Juridisk Rekrutterings regi.

Indhold:

Privatpolitik generelt

Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes virksomheden PBO Juridisk Rekruttering ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os via registrering i kandidatbanken via: job@juridisk-rekruttering.dk, via registrering i kandidatbanken via kontaktformular: Kandidatbank | PBO Juridisk Rekruttering eller som vi indsamler via virksomhedens hjemmeside www.juridisk-rekruttering.dk.

Ad kandidater

Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til den dataansvarlige skal ske via kontaktoplysningerne anført nedenfor. PBO Juridisk Rekruttering er således dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler og behandler om kandidater i PBO Juridisk Rekrutterings regi. Vi indsamler alene personoplysninger hos kandidaterne, og vi modtager ikke personoplysninger fra andre. Vi indsamler kun nødvendige personoplysninger, som er tilstrækkelige til formålet.

Virksomhedens indsamling af dine personoplysninger

Ad hjemmesiden – hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden og forbedre denne.

Hjemmesiden anvender alene så få cookies som muligt. Vi anvender alene cookies, som optimerer brugeroplevelsen og brugen af hjemmesiden. Vi anvender ikke cookies, som på nogen måde indsamler eller distribuerer personoplysninger.

Vi indsamler dine personlige oplysninger, når du giver dem til os ved at acceptere cookies, herunder når du kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler, når du tilmelder dig eller anmoder om, at vi sender dig nyhedsbreve eller andre materialer, når du ansøger om en stilling hos os, og når du reagerer på vores kommunikation eller anmodninger om oplysninger.

Når du bliver en af vores kunder eller kandidater, vil vi også indsamle dine personlige oplysninger til den specifikke opgave, du har bedt os om at løse for at opfylde vores del af kontrakten, eller for at opfylde en juridisk forpligtelse jeg som selvstændig er pålagt.

Ad hjemmesiden – formålet med behandlingen af dine oplysninger, hvis du er kandidat eller ønsker optagelse i kandidatbanken

Vi behandler oplysninger om dig med henblik at opfylde aftalen med dig om enten en aktuel rekrutteringsopgave eller aftale om, at vi uforpligtende holder øje på dine vegne i forbindelse med fremtidige rekrutteringer.

Hvis vi agter at viderebehandle dine personoplysninger til et andet formål end det, som de er indsamlet til, giver vi dig en forudgående orientering og andre relevante yderligere oplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, vi behandler kun de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet.

Ad kandidater i kandidatbanken – videregivelse

Vi videregiver aldrig dit CV, ej heller oplysninger om dig, medmindre vi udtrykkeligt har drøftet, om du er interesseret i, at vedkommende virksomhed får kendskab til, at du er en mulig kandidat, herunder du har bekræftet, at du er interesseret i et kandidatur til den pågældende stilling.

Vi videregiver alene dine personoplysninger til potentielle arbejdsgivere på baggrund af dit informerede og udtrykkelige samtykke. Modtageren af dine personoplysninger er herefter omfattet af tavshedspligt og til at holde dine oplysninger fuldt fortrolige. Modtageren er herefter dataansvarlig for dine personoplysninger, og modtageren er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesretten.

Se gerne Samtykkeerklæring for supplerende information.

Ad kandidater i kandidatbanken – slettepolitik

Hvis/når du ønsker dit CV slettet, retter du blot henvendelse på job@juridisk-rekruttering.dk, så sørger vi straks for sletning af dit CV og korrespondancen i øvrigt, medmindre andet udtrykkeligt aftales. I mellemtiden opbevarer vi det forsvarligt og alene digitalt, hvor kun ansatte i PBO Juridisk Rekruttering har adgang til det og det med henblik på at matche dig til fremtidige rekrutteringsopgaver og/ eller formidle kontakter til interessante arbejdsgivere.

I forbindelse med en kommende opdatering af IT-systemet, kommer der også snart en mulighed, hvor du selv aktivt kan opdatere din profil eller trykke slet på din registrering. Du vil modtage særskilt information herom, når den feature er færdigudviklet.

Det er en forudsætning for dit kandidatur, at vi må behandle oplysninger om dit navn, adresse, mail samt telefonnr. Beder du os om at slette de oplysninger, kan du ikke være kandidat hos os.

Ad hjemmesiden – hvad er grundlaget for indsamlingen?

Indsamlingen af oplysninger, som nævnt ovenfor, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

Ad kandidater i kandidatbanken – hvad er grundlaget og formålet for indsamlingen?

Det er en forudsætning for dit kandidatur, at vi må indhente og opbevare dit CV og fortrolige dokumenter fremsendt sammen med CV, herunder behandle oplysninger om dit navn, adresse, mail samt telefonnr. Beder du os om at slette de oplysninger, kan du ikke være kandidat hos os.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger til det formål, som de er indsamlet til. Vi anvender ikke dine personoplysninger til andre formål, medmindre du har givet et informeret og udtrykkeligt samtykke hertil på baggrund af en henvendelse fra os om en aktuel rekrutteringsopgave eller en aftale om, at vi uforpligtende holder øje med fremtidige rekrutteringer på dine vegne.

Ad hjemmesiden – brug af databehandlere

Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af hjemmesiden. Fx bistår vores leverandører os i forbindelse med forbedring af hjemmesiden.

Ad hjemmesiden og ad kandidater – brug af databehandlere

Herudover anvender vi databehandlere til drift af vores IT-system og til hosting af vores data. Disse virksomheder er databehandlere og er under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalerne med os, og er underlagt fortrolighed om disse, for så vidt angår de modtagne data.

Som et led i vores administrative og tekniske administration anvender vi således service fra tredjeparter. Disse databehandlere handler efter udtrykkelig instruks fra os, og sikkerheden forringes ikke på baggrund af denne overgivelse af personoplysninger.

1.2 Cookiepolitik

Hos PBO Juridisk Rekruttering anvender vi cookies på vores hjemmeside, www.juridisk-rekruttering.dk. Vi anvender cookies til at holde styr på den trafik, der kommer gennem vores side, så vi kan forbedre siden og tilbyde en bedre brugeroplevelse, ligesom vi kan få et overblik over, hvordan siden bliver brugt.

Vi holder statistik over trafik med Google Analytics, og derfor får Google adgang til at behandle cookies herfra for at kunne præsentere statistikken. Cookies er små, uskadelige tekstfiler, som indeholder information om sådan noget som hvilken browser, der besøger siden, hvilket sprog den er indstillet til og lignende informationer. De opbevarer ikke oplysninger om dig som person. Ønsker du at slette cookies, skal det gøres i din browsers indstillinger. Det er individuelt, hvordan den enkelte browser har placeret den indstilling, men man kan få hjælp her. Husk at slette cookies i alle dine browsere, hvis du benytter dig af flere.

Cookiepolitik gældende for PBO Juridisk Rekruttering

Når du første gang besøger hjemmesiden, giver vi dig muligheden for enten at til- eller fravælge cookies, hvilket gælder både på selve webstedet og på kandidatdatabasen. Cookies får hjemmesiden til at fungere.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, så webstedet kan genkende din computer, tablet eller smartphone ved tilbagevendende besøg. Cookies anvendes f.eks. til at gemme log-in, føre statistik over besøgstal, hvor brugerne kom fra, samt oplysninger om f.eks. sidevisninger, geografi og interesser for at tilpasse hjemmesiden.

Vi benytter fire typer af cookies. Nederst i denne politik kan du se en liste, der inddeler alle cookies i kategorier og informerer om deres navn, levetid, formål og hvem der er afsender.

Cookiepolitik

Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer af websteder, du besøger. Websteder bruger cookies for at hjælpe brugere med at navigere effektivt ud udføre særlige funktioner. Cookies, der er nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt, må placeres uden din tilladelse. Alle andre cookies skal godkendes, før de kan blive placeret i browseren.

Absolut nødvendige cookies

Absolut nødvendige cookies muliggør hjemmesidens grundlæggende funktionalitet såsom brugerlogin og kontoadministration. Hjemmesiden kan ikke bruges korrekt uden de absolut nødvendige cookies.

Statistiske cookies

Ydeevnecookies bruges til at se, hvordan besøgende bruger hjemmesiden, f.eks. analytiske cookies. Disse cookies kan ikke bruges til direkte identifikation af specifikke besøgende.

Marketingcookies

Målretningscookies bruges til at identificere besøgende mellem forskellige hjemmesider, f.eks. indholdspartnere, bannernetværk. Disse cookies kan bruges af virksomheder til at oprette en profil over den besøgendes interesser eller vise relevante annoncer på andre hjemmesider.

Funktionalitetscookies

Funktionalitetscookies bruges til at huske oplysninger om besøgende på hjemmesiden, f.eks. sprog, tidszone, udvidet indhold.

Uklassificerede cookies

Uklassificerede cookies er cookies, der ikke hører til i nogen af de andre kategorier eller cookies, der er ved at blive kategoriseret.

Du kan ændre dit samtykke til brug af cookies herunder.

Ændring af samtykke

Hvis du i fremtiden ønsker at fravælge cookies, kan du gøre dette via dine browser-indstillinger. Du kan blokere for cookies ved at tilføje domænet under Internetindstillinger i din browser.

Læs mere om, hvordan du fravælger cookies via din browser fx på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.  

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske hjemmesider er forpligtet til at informere om dem i henhold til Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (Cookie-bekendtgørelsen). 

1.3 Lovvalg og jurisdiktion

Brugen af vores hjemmeside er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister vedrørende eller som følge af brugen af vores hjemmeside skal afgøres af domstole i Danmark.

1.4 Opbevaringsperiode

Vi opbevarer alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt og så længe du ønsker det. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til vores behandling tilbage ved henvendelse til vores mailadresse. Vi sletter herefter straks dine oplysninger.

1.5 Sikkerhedsniveau

Vi opretholder et passende sikkerhedsniveau, som tager hensyn til de risici, som vores behandling medfører. Sikkerheden er baseret på tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som sikrer mod hændelig og ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

1.6 Ændringer i denne persondatapolitik

Fra tid til anden kan vi ændre denne persondatapolitik for at imødekomme nye teknologier, industripraksis, lovkrav eller andre formål. Vi meddeler dig via e-mail og på vores hjemmeside, hvis disse ændringer er væsentlige, og hvis det kræves af gældende lovgivning, vil vi indhente dit samtykke.

1.7 Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder som registreret.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine personoplysninger tilhører således dig, og du har derfor en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger ifølge databeskyttelsesforordningen:

Ret til at blive oplyst (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om formålet hermed m.v.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet.

Ret til sletning (retten til at blive glemt): Rettigheden er ikke relevant, da du kan trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter alle oplysninger om dig. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan være kandidat hos os, medmindre vi må behandle de oplysninger som er relevante for vores opgaver med at matche dig med mulige arbejdsgivere.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du kan anmode os om at undlade en del af den behandling du oprindeligt har samtykket til.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi skal dog anmode dig om at rette henvendelse til os først, så vi straks kan korrigere en eventuel fejlagtig behandling af dine personoplysninger.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Kontaktoplysninger

PBO Juridisk Rekruttering ApS
Ormhøjgårdvej 27
8700 Horsens
Cvr.nr. 36957298
Telefon: +45 29704214
Mail: job@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Hold dig opdateret på aktuelle stillinger

Opret dig i vores kandidatbank

Husk at acceptere ALLE betingelser

Du vil nu blive sendt videre, hvor vi gør opmærksom på, at du skal huske at krydse begge bokse af nederst på siden. Dette skyldes, at PBO Juridisk Rekruttering skal kunne opbevare dine data, for at vi kan hjælpe dig. På forhånd tak.

content/check.jpeg

 

Fortsæt til ansøgning
bubble