SAMTYKKEERKLÆRING

Det er mit ønske, at PBO Juridisk Rekruttering fremadrettet holder uforpligtende og fuldt fortroligt øje for mig efter interessante og relevante jobåbninger.

HVORDAN BLIVER JEG KONTAKTET

PBO Juridisk Rekruttering kontakter dig, hvis der er spændende opgaver i huset eller i pipeline lige i din boldgade.

Til det formål har vi brug for dine oplysninger omkring specialer, regionale afgrænsning etc.

Du bliver kontaktet pr. mail, via LinkedIn og pr. telefon og vil blive holdt løbende brancherelevant orienteret om spændende muligheder landsdækkende. 

Du vil blive bedt om at samtykke til, at PBO Juridisk Rekruttering må opbevare dine oplysninger til dette formål, når du - via LinkedIn, ved telefonhenvendelse, via registrering i kandidatbanken på: job@juridisk-rekruttering.dk, via registrering i kandidatbanken via kontaktformular: Kandidatbank | PBO Juridisk Rekruttering - registrerer dine oplysninger og vedhæfter og/ eller eftersender dit CV inkl. supplerende informationer om dine præferencer, regionale område etc.

Du giver dermed samtykke til, at PBO Juridisk Rekruttering fremadrettet må opbevare vores korrespondancer og dit CV, og dit samtykke er således ikke begrænset til tilsagn om opbevaring af CV med henblik på fremtidige opgaver, men omfatter tillige vores korrespondancer.

Så bliver du løbende kontaktet, hvis PBO Juridisk Rekruttering har relevante stillinger, hvor det vurderes, dine faglige kompetencer kan bringes i spil og gøre en forskel eller opgaver, hvor du kunne være interesseret i at blive holdt opdateret.

Du må i den forbindelse meget gerne give lyd, hvis du bliver headhuntet og dermed ikke længere er interesseret i nyheder fra PBO Juridisk Rekruttering, så vores kandidatdatabase altid er aktuel og opdateret, eller hvis du beslutter dig for, at det ikke er aktuelt, at PBO Juridisk Rekruttering opbevarer dit CV længere.

Du kan også vælge at registrere dig som værende ”InAktiv”. Som ”InAktiv” modtager du fortsat et hint om relevante stillinger og holdes løbende brancherelevant orienteret, hvis PBO Juridisk Rekruttering vurderer, at du kunne være interesseret. PBO Juridisk Rekruttering har blot noteret internt, at du formentligt ikke aktuelt er flytbar. Denne feature er anvendt bredt af de kandidater og forbindelser, der ønsker at følge jobmarkedet tæt.

Hvis/når du ønsker dit CV slettet, retter du blot henvendelse på job@juridisk-rekruttering.dk, så sørger PBO Juridisk Rekruttering for sletning.

I forbindelse med en kommende opdatering af IT-systemet, kommer der også snart en mulighed, hvor du selv aktivt kan opdatere din profil eller trykke slet på din registrering. Du vil modtage særskilt information herom, når den feature er færdigudviklet.

I mellemtiden opbevarer PBO Juridisk Rekruttering det fremsendte forsvarligt og alene digitalt, hvor kun ansatte i PBO Juridisk Rekruttering har adgang til det og det med henblik på at matche dig til fremtidige rekrutteringsopgaver og/ eller formidle kontakter til interessante arbejdsgivere.

PBO Juridisk Rekruttering udleverer aldrig dit CV, ej heller oplysninger om dig, medmindre vi udtrykkeligt har drøftet, om du er interesseret i, at vedkommende virksomhed får kendskab til, at du er en mulig kandidat, herunder du har bekræftet, at du er interesseret i et kandidatur til den pågældende stilling.

Ad samtykke til præsentation for kunde mhp. fortrolig dialog

Er formålet med registrering i kandidatdatabasen fortrolig dialog og direkte forventningsafstemning med en nærmere specificeret kunde, så sker kandidatpræsentation tidligst, når vi har afdækket rollen gensidigt, og der foreligger entydigt og særskilt samtykke til fortrolig præsentation for den identificerede virksomhed. 

Samtykket skal foreligge skriftligt og indhentes særskilt i forbindelse med vores korrespondancer desangående. 

I den forbindelse meddeles samtykke til: 

 • at du præsenteres for identificeret kunde på en nærmere specificeret rolle
 • at kunden i forbindelse med kandidatpræsentationen meddeles samtykke til direkte kontakt med henblik på uformel indledende forventningsafstemning, eventuel indkaldelse til personligt møde og eventuelle efterfølgende samtaleprocesser, der beror i kundens HR-regi, hvorfor du forudsættes indforstået hermed

Du meddeler endvidere samtykke til:

 • at vores kunde løbende kan videregive informationer om samtaleprocessernes forløb inkl. datoer for samme etc. til PBO Juridisk Rekruttering 
 • at kunden må informere os om, hvorvidt du indkaldes til samtale
 • at kunden må meddele PBO Juridisk Rekruttering direkte afslag mhp. at PBO Juridisk Rekruttering sørger for behørig opfølgning over for dig som kandidat
 • at kunden må videregive information om en eventuel ansættelse i givet fald, at dette er udfaldet på samtaleprocessen. 

Således sammenfattende har de kandidater, PBO Juridisk Rekruttering formidler videre til kunden, indgået aftaler på følgende forudsætninger og med skriftligt samtidigt samtykke fra kandidaterne:

 • Når CV registreres i kandidatdatabasen, meddeles der samtidigt tilsagn om, at CV og andre relevante dokumenter inkl. korrespondancer i sin helhed må opbevares og gemmes i overensstemmelse med GDPR.
 • CV fremsendes aldrig til potentiel arbejdsgiver uden forudgående aftale med kandidaten. 
 • PBO Juridisk Rekruttering henviser aldrig potentielle arbejdsgivere til at kontakte kandidaten uden forudgående aftale med denne.
 • Kandidatens CV og ansøgning ligger ikke offentligt tilgængeligt i PBO Juridisk Rekruttering, alene på virksomhedens PC, som databehandleren er den eneste, der har adgang til.
 • CV skrives ikke ud i PBO Juridisk Rekruttering og er alene en digital fil. Der noteres ingen personfølsomme oplysninger. Der er således ikke noget fysisk arkiv over kandidater, men alene en digital baseret database.
 • CV og øvrige bilag og korrespondance behandles selvsagt fortroligt og i henhold til lovgivningen.

Virksomheden vil således først kende til identiteten på kandidaten, når kandidaten udtrykkeligt har meddelt tilsagn om, at CV m.v. må fremsendes til virksomheden. Hvor virksomheden fremstår anonymt, indhentes særskilt tilsagn.

Spørgsmål omkring samtykke | Kontakt Team-PBO

Har du spørgsmål, der relaterer sig til samtykke, GDPR eller compliance i øvrigt, så tag endelig fat i Team-PBO. Vi står altid til rådighed for fortrolig sparring, så tøv ikke med at rette henvendelse til os ved eventuelle opklarende spørgsmål. 

Dataansvarlig

PBO Juridisk Rekruttering er dataansvarlig for de oplysninger, vi har om kandidaterne i PBO Juridisk Rekrutterings regi – se gerne vores Privatlivspolitik.

Kontaktoplysninger

PBO Juridisk Rekruttering ApS
Ormhøjgårdvej 27
8700 Horsens
Cvr.nr. 36957298
Telefon: +45 29704214
Mail: job@juridisk-rekruttering.dk

bubble