Kommerciel Udbuds- og Kontraktjurist

Har virksomheden et behov for en udbuds- og kontraktjurist, som på timebasis eller efter tilbud på længerevarende opgaver, kan arbejde off- eller on-site integreret i din virksomhed og således supplere en eksisterende juridisk funktion eller være din virksomheds juridiske funktion efter behov?

Vore konsulenter (juridiske specialister; advokater og jurister) træder til som din kompetente faste backup, akutte nødværgeløsning eller faste supplement med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow indenfor kerneområderne i en tidsbegrænset periode.

PBO kan nu tilbyde en erfaren kommerciel udbuds- og kontraktjurist, som tilbyder juridiske og kommercielle løsninger, der er moderne og løsningsorienterede og som tager udgangspunkt i din virksomheds kommercielle prioriteter og processer, herunder indenfor Category Management, Strategisk Sourcing, Contract Management og projektledelse.

Udbuds- og kontraktjuristen har ligeledes erfaring med ledelse generelt - som tidligere officer i den danske hær - herunder indgående erfaring med drift af organisationer og udarbejdelse af strategiske ledelsesprodukter.

Samlet set får virksomheden en ressource med væsentlig erfaring inden for juridisk og kommerciel compliance, ledelse, projektledelse, strategisk indkøb, vurderinger og anbefalinger i specialerne, udarbejdelse af komplekst udbuds- og leverancematerialer, udarbejdelse af kontrakt, udarbejdelse af udbuds- og sourcingstrategi og udarbejdelse af strategiske ledelsesprodukter.

Ved at entrere med udbuds- og kontraktjuristen kan virksomheden således frigøre tid og faste omkostninger i virksomheden, effektuere besparelser eller få udviklet/optimeret virksomhedens processer.

Overordnet tilbydes følgende ydelser

Offentlige Ordregivere/Bygherrer 

 • Forberedelse, udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførsel af Udbud over EU-tærskelværdier
 • Forberedelse, udarbejdelse af tilbudsmateriale og gennemførsel af tilbudsindhentning under EU-tærskelværdier
 • Projektledelse
 • Strategisk Indkøb
  • Category Management - Udarbejdelse af kategoristrategier
  • Sourcingstrategi for indkøb
 • Strategisk afdelingsudvikling – Juridiske og kommercielle paradigmesamlinger ved udarbejdelse af standardparadigmer og standardløsninger til brug i organisationen.
 • Udarbejdelse af kontrakter uden for udbudslovgivningens område / rådgivning i kontraktuelle forhold
 • Kurser i Udbudsret

Private Leverandører/Entreprenører (Business to Business / Business to Public Contracting Authority)

 • Bid management/Ledelse af tilbudsteam
 • Skrivning af ansøgnings- og tilbudsmateriale
 • Vurdering af forbehold, risici og prissætning
 • Compliance af ansøgninger og tilbud
 • Forhandlingsstøtte
 • Strategisk Indkøb
  • Category Management - Udarbejdelse af kategoristrategier
  • Sourcingstrategi for indkøb
 • Udarbejdelse af kontrakt / rådgivning i kontraktuelle forhold

Fordele ved at entrerere med en udbuds- og kontraktsjurist som interimløsning 

Virksomheden får en juridisk chefkonsulent, der som primær ansvarlig jurist i virksomheder og projektorganisationer har opnået en meget stor specialistviden og rådgivningserfaring i udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, forsvars- og sikkerhedsdirektivet og aftale- og kontraktrettens specifikke juridiske aspekter, lovgivningsmæssige indhold og fortolkning i almindelighed, på en meget varieret opgaveportefølje, der har været og er meget divergeret og kompleks, hvilket stiller meget store krav til planlægning – eksekvering og implementering på tværs af fagområderne og organisationen.

Virksomheden får en juridisk chefkonsulent, der har været dybt involveret i strategisk intern afdelingsudvikling, hvor fokus har været at udvikle den samlede udbudsjuridiske paradigmesamling ved udarbejdelse af standardparadigmer og standardløsninger til brug i organisationen.

Virksomheden får en kommerciel chefkonsulent, der med baggrund i principperne om Sourcing- og Category Management har haft til opgave, med en udpræget kommerciel indfaldsvinkel, at udøve rådgivning til forretningens interessenter omkring den rette balance mellem de juridiske, tekniske og kommercielle hensyn, hvilket kræver at man er metodisk, proaktiv, opsøgende og kontinuerligt er åben for tværgående tæt faglig dialog med samtlige interessenter.

Virksomheden får en kommerciel chefkonsulent, der har været involveret i strategisk intern afdelingsudvikling, hvor fokus har været at effektivisere forretningsgangene på den samlede indkøbsfunktion ved udarbejdelse af en sourcingmodel for den samlede organisationsstruktur og ved udarbejdelse af standardparadigmer og standardløsninger til brug i sourcingmodellen herunder indkøbsstrategi (udbudsstrategi, kontraktstrategi, leverandørstrategi, prisstrategi), baseline & forventede besparelser/gevinster ved projekter, leverandøranalyser ud fra en strategisk position (Kraljic baseret), spendanalyse og markedsundersøgelse.

Virksomheden får en administrativ chefkonsulent, der som linieofficer i det danske forsvar er uddannet til og har oparbejdet en bred erfaring med ledelse herunder psykologi, sociologi, organisations- og ledelsesvidenskab og pædagogik.

Virksomheden får en administrativ chefkonsulent, der har haft det daglige fulde ansvar for driften og uddannelsen af en organisationsstruktur på 30-40 mand. Ansvaret har stillet store krav til en selvstændig og struktureret tilgang til en professionel opgaveløsning og ansvaret har medført at respekt for andres kompetencer, samarbejde på tværs af store organisationer, undervisning, vurdering af mennesker, fremlæggelser og kommunikation, internt som eksternt, er blevet en naturlig del af chefkonsulentens profil.

Samlet set får virksomheden en ressource med væsentlig erfaring inden for ledelse - projektledelse - strategisk indkøb - juridisk og kommerciel compliance, vurderinger og anbefalinger - udarbejdelse af komplekst udbuds- og leverancematerialer - udarbejdelse af kontrakt - udarbejdelse af udbuds- og sourcingstrategi og udarbejdelse af strategiske ledelsesprodukter og som i kraft af ovenstående kan frigøre tid og omkostninger for virksomheden ved at udføre arbejdsopgaver, og optimere virksomhedens processer, inden for specialerne. 

---o0o---

Ønsker virksomheden at høre mere om aftalegrundlaget for levering af konsulentydelser med henblik på interim ansættelse eller anden konsulentaftale, kontakt da gerne PBO Juridisk Rekruttering for en nærmere afdækning af virksomhedens konkrete og aktuelle behov for moderne og løsningsorienterede muligheder, der tager udgangspunkt i din virksomheds kommercielle prioriteter og processer, herunder for indhentelse af uforpligtende tilbud.

Kontakt os alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00-15.00 på ☎ +45 29704214 eller via job@juridisk-rekruttering.dk

blog/stilling_matchmaking_haandtryk.jpg

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Hold dig opdateret på aktuelle stillinger

Opret dig i vores kandidatbank

Husk at acceptere ALLE betingelser

Du vil nu blive sendt videre, hvor vi gør opmærksom på, at du skal huske at krydse begge bokse af nederst på siden. Dette skyldes, at PBO Juridisk Rekruttering skal kunne opbevare dine data, for at vi kan hjælpe dig. På forhånd tak.

content/check.jpeg

 

Fortsæt til ansøgning
bubble