Compliance

Vore konsulenter (juridiske compliance-specialister; advokater og jurister) træder til som din kompetente faste backup, akutte nødværgeløsning eller faste supplement med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow indenfor kerneområderne i en tidsbegrænset periode.

Compliance | Ydelser

 • Greenwashing: Markedsføringsretlig compliance, herunder brug af green claims og markedsføring af bæredygtighedsinitiativer, baseret på nyeste praksis og lovgivning
 • AI: Anvendelse og udvikling af kunstig intelligens, herunder krav til dokumentation, i medfør af AI-forordningen
 • Fintech: Overholdelse af regulatoriske krav i forbindelse med udvikling og design af ydelser/apps, der kræver tilladelse eller registrering hos Finanstilsynet, herunder betalingstjenester, kontooplysningstjenester, investeringsrådgivning etc.
 • Krypto: Overholdelse af krav i forbindelse med ydelser, der involverer kryptoaktiver, herunder udstedelse af og handel med kryptoaktiver, i medfør af MiCA-forordningen.
 • GDPR-screening: Digitalt understøttet screening af virksomhedens complianceniveau, kortlægning af gaps og risikovurderinger
 • Transition til cloud
 • ESG-compliance
 • Whistleblowerordninger
 • Hvidvask/ AML

Hvilke retsområder kan specialisterne bl.a. bidrage med

 • IPR, Varemærkeret, Patentret, Ophavsret
 • IT-ret/ IT-kontrakter
 • Outsourcingskontrakter
 • Markedsføringsret/ Markedsføringsloven
 • GDPR/ Persondataret
 • Generel erhvervsrettet rådgivning, herunder selskabsret
 • Formueret/ obligationsret
 • Kontraktret/ aftaleret
 • HR-Jura

Nært beslægtede ydelser: GDPR | DPO

 • Kickstart for mindre ”modne” organisationer, som ønsker at få sat gang i arbejdet med GDPR, herunder screening, assessment og udarbejdelse af roadmap til compliance

 • GDPR-ekspert; enten som DPO eller som ”co-pilot”, dvs. hjælp til dataansvarlig

 • AI-baseret kontraktreview

 • Forberedelse til audit, herunder i forbindelse med opnåelse af certificering eller revisorerklæring

 • GDPR-projekter, herunder koncipering af GDPR-relaterede kontrakter og politikker

 • GDPR-screening: Digitalt understøttet screening af virksomhedens complianceniveau, kortlægning af gaps og risikovurderinger

Hvilke opgaver kan specialisterne forvalte

 • Implementering
 • Auditering
 • Årshjul
 • Tilsyn
 • Dataflow analyser
 • Risikovurderinger
 • Databehandleraftaler
 • Fælles dataansvarsaftaler
 • Samtykkeerklæringer
 • Behandling af indsigtsanmodninger
 • Privatlivspolitikker
 • HR-Jura & HR databeskyttelse og tillæg til medarbejdere
 • GDPR klausuler til kontrakter
 • Awareness

---o0o---

Ønsker virksomheden at høre mere om aftalegrundlaget for levering af konsulentydelser med henblik på interim ansættelse eller anden konsulentaftale, kontakt da gerne PBO Juridisk Rekruttering for en nærmere afdækning af virksomhedens konkrete og aktuelle behov for moderne og løsningsorienterede muligheder, der tager udgangspunkt i din virksomheds kommercielle prioriteter og processer, herunder for indhentelse af uforpligtende tilbud.

Kontakt os alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00-15.00 på ☎ +45 29704214 eller via job@juridisk-rekruttering.dk

blog/blog_pbo_founder_haender.jpg

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Hold dig opdateret på aktuelle stillinger

Opret dig i vores kandidatbank

Husk at acceptere ALLE betingelser

Du vil nu blive sendt videre, hvor vi gør opmærksom på, at du skal huske at krydse begge bokse af nederst på siden. Dette skyldes, at PBO Juridisk Rekruttering skal kunne opbevare dine data, for at vi kan hjælpe dig. På forhånd tak.

content/check.jpeg

 

Fortsæt til ansøgning
bubble