Aktuelle offentliggjorte muligheder for dialog | Matchmaking

Selvstændige advokatpartnere til Homann Advokater | København 

Vi søger selvstændige advokatpartnere inkl. evt. ansatte (enkeltmandsvirksomheder, en flerhed af advokater i fællesskab eller advokatselskaber) til Homann Advokater, centralt beliggende i City, Kbh. Ambitionen er at vækste med gerne flere selvstændige advokater og det indenfor en nærmere afgrænset tidshorisont på et par måneder, hvorfor jeg løbende vil fremme mulighederne for de fortrolige og konstruktive dialoger. 

Der er tale om et særdeles veletableret samarbejde advokatvirksomhederne imellem, og er man interesseret i at høre nærmere om mulighederne hos Homann, herunder om optagelse i driftsinteressentskabet, supplerer jeg gerne yderligere omkring regnskab og vedtægter samt introducerer til uformel og fortrolig dialog.   

Partnerskab hos Aumento | København

Danmarks største advokatkontorfællesskab udvider meget gerne med flere selvstændige advokater. Der henvises i vidt omfang sager og dannes teams i huset til at løse større opgaver og flere forskellige typer af opgaver for samme kunde på full service specialistniveau.  

Er du allerede selvstændig, eller står du på vippen til at springe ud i selvstændigheden, tilbyder Aumento – udover vidensdeling ”en masse” - de bedste fysiske og virtuelle rammer for en moderne advokatvirksomhed og dertil et højt serviceniveau deltager (”partner”) i fællesskabet. Hos Aumento kan du drive egen advokatforretning, hvor vægten af stadigt større administrative og compliancetunge opgaver forbundet med drift af advokatvirksomhed er løftet af de enkelte “deltagere” og med innovative stordriftsfordele, og dertil et hav af dygtige co-deltagere og sparringspartnere.

Partnerprofiler | Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab (BKH)

Interessante profiler kunne meget vel befinde sig i iværksættermiljøet, dvs. allerede etablerede mindre eller større advokatfællesskaber (erhvervsrettede), der søger større partnerfællesskaber og stærkere platform på sigt eller ejer/ og samarbejdskonstellationer i den henseende. Oplagte interessante emner er også mangeårige veletablerede partnere med nysgerrighed og drive til at tage fat på et nyt eventyr og igen vækste, drifte, udvikle og præge en fantastisk spændende virksomhed i en allerede velkonsolideret og velfungerende platform med de bedst tænkelige kollegaer - fagligt og menneskeligt.

Partneren indtræder som udgangspunkt som medejer på vilkår som de eksisterende 4 ejere eller som BKH’s konsulentpartnere.

Partnerskaber | Samarbejdskonstellationer | Performancebaserede partnerskaber | Ansættelser

Magnusson Denmark | Kbh K | Partner eller Legal Director

Generelt søger Magnusson samarbejdspartnere, der ønsker at fortsætte vækstrejsen sammen med Magnusson. Vi forestiller os en eller flere erfarne partnere med eksisterende forretning. Alternativt - advokater med flere års erfaring fra advokatbranchen eller fra in-house stillinger - og med ønske om at udvikle forretning i et internationalt og inspirerende arbejdsmiljø.

Bemærk: Det er ikke væsentligt, hvor i landet, advokatvirksomheden domicilmæssigt er hjemhørende. Er de rette synergier til stede, er der ingen udfordringer med at etablere samarbejder i hele DK.

Nexus Advokater | Erfaren entrepriseadvokat til en performancebaseret ansættelse – gerne +5 års erfaring 

Bemærk i forhold til opgaven fra Nexus, at vi søger 2 specialistadvokater indenfor entrepriseretten - seniorspecialistrollen og teamlederrollen er tiltænkt en ordinær fastansættelse. I forhold til den anden specialistrolle er tanken at ansætte en advokat til at køre og føre sagerne på ren provision (og det er en stor provision) og uden grundløn. Den rette profil er derfor formentligt en specialistadvokat, der vil opstarte egen forretning på sigt og mangler en ”startpakke” eller en advokat, der holder af at selv styre sit arbejdsliv i gode og veletablerede rammer og med ansvar for egen omsætning – og dertil en profil, der er effektiv og erfaren nok til at sikre det gode flow i retshjælpssagerne, fremme sagerne effektivt og dermed sikre sig en omsætningshastighed og dermed en mere end fornuftig indtjening. 

Om Matchmaking | Advokatpartnerskaber | Kontorfællesskaber

PBO Juridisk Rekruttering er meget ofte på udkig efter senioradvokater, partnerprofiler, nye partner- og ejerkonstellationer og/ eller samarbejdskonstellationer, og aktuelt har jeg flere af sådanne opgaver bl.a. i København, hvor jeg søger selvstændige advokatpartnere inkl. eventuelle ansatte (enkeltmandsvirksomheder, en flerhed af advokater i fællesskab eller advokatselskaber), der ser fordelen i at etablere eget virke eller fortsætte driften i eget selvstændige regi i særdeles velfunderede advokatpartnerskaber/ interessentskaber.

Opgaverne i relation til Matchmaking er således særligt interessante for de advokater, der enten har planer om at etablere eget virke eller aktuelt driver selvstændig advokatvirksomhed, men søger stordriftsfordele på domicil, faciliteter, compliance, IT-løsninger, markedsføring, kontorartikler, fælles forsikringsløsninger, fordelagtige abonnementsløsninger (fx Karnov, diverse tech-portaler, nyhedskilder etc.), back-office assistance i form af adgang til advokatbogholdere, piccoline og SoMe løsninger.

Advokatfællesskaberne, hvad enten det er i partnerform, interessentform eller anden samarbejdskonstellation byder på et større fællesskab og dermed øgede muligheder for sparring, vidensudsveksling, sagsudveksling og fx tværfagligt samarbejde om større sagskomplekser, og mulighederne er mange.

PBO bistår såvel advokaterne som advokatfællesskaberne med behovsafdækning og sparring, og målet er at finde den helt rette konstellation for parterne og indledningsvis invitere til "ping pong" og fortrolig dialog om samme.    

En stor del af PBO Juridisk Rekrutterings virke består således af at formidle netværksmæssige væsentlige kontakter og relevante potentielle samarbejdspartnere-/ relationer – altovervejende med afsæt i den juridiske/ finansielle branche.

PBO Juridisk Rekrutterings rolle er som oftest at øjne synergien og handle på det, facilitere det rette netværk og åbne plads til dialog mellem de beslutningstagende parter.

Til det formål anvendes PBO Juridisk Rekrutterings store berøringsflade i branchen, det stærke juridiske og finansøkonomiske bagland og netværk. PBO arbejder aktivt og kontinuerligt på at højne kvaliteten i rekrutteringsvirket.

PBO Juridisk Rekrutterings kunder anvender især platformen til at udvide fx partnerkredsen, indgå vækstfremmende konsulentaftaler og helt generelt styrke de brancherelevante samarbejdsrelationer i en bred variation af forskellige konstellationer.

Matchmaking- og konsulentdatabase

PBO Juridisk Rekruttering har et omfattende katalog af spændende små og større virksomheder og attraktive profiler - alt overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor. Ofte i en skøn kombination, hvilket resulterer i nogle spændende match.

Dertil et kvalificeret katalog af freelancere og konsulenter med henblik på brancherelevante netværksintroduktioner.

Fælles for virksomheder/ ejerledere, kandidater og konsulenter i databasen er, at PBO er givet i opdrag at holde fortroligt udkig på deres vegne efter interessante muligheder for vækst, udvikling, sparring, jobskifte og andre alternative konstellationer.

Kontakt PBO for en uforpligtende drøftelse af virksomhedens aktuelle behov og se gerne med hér for en introduktion til, hvad PBO Juridisk Rekruttering kan bistå med. 

Findes virksomheden/ partnerprofiler/ ejerlederen, kandidaten eller konsulenten ikke i databasen aktuelt, så finder vi den rette sammen.

blog/stilling_matchmaking_haandtryk.jpg

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Få hjælp til at finde den rigtige medarbejder

Kontakt os i dag
bubble