Partnerskaber | Samarbejdskonstellationer | Performancebaserede partnerskaber | Ansættelser

Partner eller Legal Director profiler til Magnusson

PBO Juridisk Rekruttering søger internationalt orienterede erhvervsrettede advokater til nye partnerskaber/ equity partnerskaber. 

Vi har aktuelt et særligt fokus rettet mod advokater med finansiel reguleringsbaggrund til teamet for Banking & Finance, herunder erfaring med bl.a. FSA-godkendelse til Magnusson LAW samt advokater med baggrund i udbudsretten til området Public Procurement.

Dertil har vi særligt fokus på vækst med spændende advokatprofiler inden for følgende områder:

  • Fast ejendom
  • IP
  • IT, Digital Business, Tech Law & Solutions, Fintech, Health tech, GDPR/data protection
  • Tvister
  • Energi & Miljø

Det er ikke væsentligt, hvor i landet, du bopælsmæssigt er hjemhørende. Er de rette synergier til stede, er der ingen udfordringer med at etablere samarbejder i hele DK. 

Læs gerne mere hér.

Om Matchmaking | Advokatpartnerskaber | Kontorfællesskaber

PBO Juridisk Rekruttering er meget ofte på udkig efter senioradvokater, partnerprofiler, nye partner- og ejerkonstellationer og/ eller samarbejdskonstellationer, og aktuelt har jeg flere af sådanne opgaver bl.a. i København, hvor jeg søger selvstændige advokatpartnere inkl. eventuelle ansatte (enkeltmandsvirksomheder, en flerhed af advokater i fællesskab eller advokatselskaber), der ser fordelen i at etablere eget virke eller fortsætte driften i eget selvstændige regi i særdeles velfunderede advokatpartnerskaber/ interessentskaber.

Opgaverne i relation til Matchmaking er således særligt interessante for de advokater, der enten har planer om at etablere eget virke eller aktuelt driver selvstændig advokatvirksomhed, men søger stordriftsfordele på domicil, faciliteter, compliance, IT-løsninger, markedsføring, kontorartikler, fælles forsikringsløsninger, fordelagtige abonnementsløsninger (fx Karnov, diverse tech-portaler, nyhedskilder etc.), back-office assistance i form af adgang til advokatbogholdere, piccoline og SoMe løsninger.

Advokatfællesskaberne, hvad enten det er i partnerform, interessentform eller anden samarbejdskonstellation byder på et større fællesskab og dermed øgede muligheder for sparring, vidensudsveksling, sagsudveksling og fx tværfagligt samarbejde om større sagskomplekser, og mulighederne er mange.

PBO bistår såvel advokaterne som advokatfællesskaberne med behovsafdækning og sparring, og målet er at finde den helt rette konstellation for parterne og indledningsvis invitere til "ping pong" og fortrolig dialog om samme.    

En stor del af PBO Juridisk Rekrutterings virke består således af at formidle netværksmæssige væsentlige kontakter og relevante potentielle samarbejdspartnere-/ relationer – altovervejende med afsæt i den juridiske/ finansielle branche.

PBO Juridisk Rekrutterings rolle er som oftest at øjne synergien og handle på det, facilitere det rette netværk og åbne plads til dialog mellem de beslutningstagende parter.

Til det formål anvendes PBO Juridisk Rekrutterings store berøringsflade i branchen, det stærke juridiske og finansøkonomiske bagland og netværk. PBO arbejder aktivt og kontinuerligt på at højne kvaliteten i rekrutteringsvirket.

PBO Juridisk Rekrutterings kunder anvender især platformen til at udvide fx partnerkredsen, indgå vækstfremmende konsulentaftaler og helt generelt styrke de brancherelevante samarbejdsrelationer i en bred variation af forskellige konstellationer.

Matchmaking- og konsulentdatabase

PBO Juridisk Rekruttering har et omfattende katalog af spændende små og større virksomheder og attraktive profiler - alt overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor. Ofte i en skøn kombination, hvilket resulterer i nogle spændende match.

Dertil et kvalificeret katalog af freelancere og konsulenter med henblik på brancherelevante netværksintroduktioner.

Fælles for virksomheder/ ejerledere, kandidater og konsulenter i databasen er, at PBO er givet i opdrag at holde fortroligt udkig på deres vegne efter interessante muligheder for vækst, udvikling, sparring, jobskifte og andre alternative konstellationer.

Kontakt PBO for en uforpligtende drøftelse af virksomhedens aktuelle behov og se gerne med hér for en introduktion til, hvad PBO Juridisk Rekruttering kan bistå med. 

Findes virksomheden/ partnerprofiler/ ejerlederen, kandidaten eller konsulenten ikke i databasen aktuelt, så finder vi den rette sammen.

blog/stilling_matchmaking_haandtryk.jpg

Stillingen som insolvensadvokat kan også meget vel oprettes som ordinær fastansættelse, hvis det er en præference fra kandidatens side.

 
 
PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Få hjælp til at finde den rigtige medarbejder

Kontakt os i dag
bubble