CV og erfaring for Pia Bolander Olsen

Her kan du læse om min baggrund, referencer og anbefalinger.

Jeg er oprindeligt uddannet juridisk sagsbehandler på Business College Syd – Mommark Handelskostskole. Som sådan har jeg arbejdet specialiseret i mange år med fast ejendom, dødsbobehandling og erstatningsret.

Jeg har som juridisk sagsbehandler haft min daglige gang rundt omkring i advokatvirksomheder i hele DK – de senere år som konsulent, men arbejder i dag koncentreret med opgaverne forbundet med rekruttering og har til stadighed stor glæde af mit stærke juridiske bagland og netværk i forbindelse med hvervet som rekrutteringskonsulent.

Jeg har således en stor berøringsflade i branchen og arbejder altid aktivt på at højne kvaliteten i netværket alt overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor – ofte i en skøn kombination.

Erhvervserfaring

Jul 2015 - i dag

Indehaver

PBO Juridisk Rekruttering

Jeg hedder Pia Bolander Olsen og er indehaver af PBO Juridisk Rekruttering, der kontinuerlig arbejder intenst på at åbne advokatbranchen og dermed beslægtede branchers øjne for...

Læs mere
Jul 2015 - i dag

Indehaver

PBO Juridisk Rekruttering

Jeg hedder Pia Bolander Olsen og er indehaver af PBO Juridisk Rekruttering, der kontinuerlig arbejder intenst på at åbne advokatbranchen og dermed beslægtede branchers øjne for mulighederne for “out of the box intuitiv legal recruiting” til ordinære fastansættelserpartnerskaber og samarbejdskonstellationer.

Det er min erfaring, at vi får størst glæde og mest mulig udbytte af vores kandidat-/ eller kunderelation og gensidige netværk ved nærmere bekendtskab, så hermed en overordnet præsentation af mit virke som specialiseret juridisk rekrutteringskonsulent og PBO Juridisk Rekruttering. 

Vores samarbejde starter typisk dér, hvor du - i din egenskab som arbejdsgiver, chef med ledelsesbeføjelse eller HR-Manager i en koncern eller advokatvirksomhed – retter henvendelse mhp. på vækst med stærke kollegaer med juridiske forudsætninger.

Det kan være et latent eller aktuelt behov. Afgørende er, at du søger sparring og helhedsorienterede løsninger.

En typisk efterspørgsel lyder på bestallingshavende advokater og Inhouse jurister til advokatbranchen eller koncern regi. Det kunne være en Legal Counsel eller Head of Legal.

Der er også ofte tale om behov for at udvide med juridiske sagsbehandlere, sprogkyndige PA’er og direktionssekretærer.

En fast forudsætning er, at virksomheden er på udkig efter en profil, der har forankring i juraen og ofte også i finansøkonomien i et spændende sammenspil.

PBO er landsdækkende og leveringsdygtige i alle juristfunktioner, herunder interim ansættelser forbundet med implementering af nye tiltag og projekter, hvilket er et nyere tiltag og tiltænkt som en service for mine kunder, kandidater og konsulenter. PBO Juridisk Rekruttering udbyder således nu tillige konsulentbistand såvel onsite som online i form af interim ansættelser af advokater, juridiske konsulenter og andre brancherelevante konsulenter.

Næste trin er at kontakte mig, så vi sammen kan pejle os ind på, om kandidaten allerede er registreret i PBO regi eller, om der skal iværksættes en rekrutteringsproces.

Jeg ser allerede frem til vores samarbejde.

Jul 2015 - i dag

Advokatsekretær

PBO Juridisk Rekruttering

Jeg er oprindeligt uddannet advokatsekretær på Business College Syd – Mommark Handelskostskole. Jeg har den seneste årrække specialiseret mig i fast ejendom, dødsbobehandling og erstatningsret –...

Læs mere
Jul 2015 - i dag

Advokatsekretær

PBO Juridisk Rekruttering

Jeg er oprindeligt uddannet advokatsekretær på Business College Syd – Mommark Handelskostskole. Jeg har den seneste årrække specialiseret mig i fast ejendom, dødsbobehandling og erstatningsret – områder, der optager mig meget, og som jeg til stadighed brænder for.

Jeg besidder en stor faglig stolthed, som mit arbejde i den grad bærer præg af. Jeg er ”opdraget” på advokatkontorer over de seneste små 20 år, så de sædvanlige moralske og etiske overvejelser er en helt naturlig del af min adfærd, ligesom jeg naturligvis tager tavshedspligten meget alvorligt.

Min faglighed er stærk indenfor fast ejendom, dødsbobehandling, personskade – og erstatningsret, og jeg har naturligvis en lang række andre forudsætninger og færdigheder, som er meget anvendelige i mit nuværende virke som specialiseret juridisk rekrutteringskonsulent.

Normalt skal jeg blot have fokus på at løse mine rekrutteringsopgaver, men jeg oplever også, at jeg kan bidrage med idéer til optimering, arbejdsfordeling, grænsedragning og i det hele taget til at afdække virksomhedernes reelle behov, bidrage til implementering af funktionsdygtige langsigtede løsninger og sparre omkring såvel onboarding som outplacement. 

dec 2014 - jul 2015

Advokatsekretær

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm

Jeg blev antaget som advokatsekretær for advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm i advokatfirmaets afdelinger i Aarhus og Hørning, da jeg besidder en unik kombination af kompetencer indenfor fast ejendom og personskade- og...

Læs mere
dec 2014 - jul 2015

Advokatsekretær

Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm

Jeg blev antaget som advokatsekretær for advokat Tobias Grotkjær Elmstrøm i advokatfirmaets afdelinger i Aarhus og Hørning, da jeg besidder en unik kombination af kompetencer indenfor fast ejendom og personskade- og erstatningsret.

Mine primære arbejdsområder var:

Selvstændig juridisk og praktisk sagsbehandling indenfor områderne fast ejendom og personskade- og erstatningsret.

Praktisk sagsbehandling indenfor udlændingeret, herunder asylsager m.v.

Under min ansættelse hos Tobias Grotkjær lavede jeg endvidere en omfattende paradigmesamling i Unik Advosys og således, at samtlige paradigmer kunne tilgås via Unik Advosys’ flettefunktion.

2010 - 2014

Advokatsekretær

Jensen Advokatfirma ApS

Advokatsekretær for advokat Jesper Håkonsson m.fl. i advokatfirmaets afdeling i Horsens, hvor jeg i en årrække bl.a. havde et fantastisk parløb med advokat Jesper Håkonsson.

Her fik jeg en dyb...

Læs mere
2010 - 2014

Advokatsekretær

Jensen Advokatfirma ApS

Advokatsekretær for advokat Jesper Håkonsson m.fl. i advokatfirmaets afdeling i Horsens, hvor jeg i en årrække bl.a. havde et fantastisk parløb med advokat Jesper Håkonsson.

Her fik jeg en dyb indsigt i personskade- og erstatningsret generelt og arbejdede meget selvstændigt med udarbejdelse af udkast til indlæg til forsikringsselskaberne, Arbejdsskadestyrelsen, Patienterstatningen og øvrige parter.

Arbejdet bestod bl.a. i samtaler med nye klienter med henblik på at screene samtalen for ansvarsgrundlag, årsagssammenhæng, evt. acontoerstatninger, evt. indtrådt forældelse og øvrige frister, forsikringsdækning (ansvar/ ulykke m.v.), booke møde, afholde møde, indhente akter og forberede udkast m.v. til indlæg til advokatens eventuelle bemærkninger og endelige godkendelse.

Jeg varetog primært sagsbehandlingen om fast ejendom indenfor private handler, og arbejdede selvstændigt i øvrige ejendomshandler, herunder samtlige tinglysningsekspeditioner (skøde, kreditorbeskyttelse m.v.), udarbejdelse af refusionsopgørelse og evt. korrespondancer i forbindelse med mangelsager.

Jeg varetog som udgangspunkt alle nødvendige dispositioner indenfor dødsbobehandling såvel i privatskiftede boer som i bobestyrerboer, herunder afholdelse af bomøder, eller som deltager med bobestyrer. Jeg sørgede for, at boerne blev udleveret fra Skifteretten med de tilhørende ekspeditioner, var fast referenceperson for arvingerne, forestod endelig udarbejdelse af åbningsstatus, halvårsredegørelse, boopgørelser og alle ekspeditioner forbundet med fast ejendom i boerne.

Primære specialer:

 • Ejendomshandel (fast ejendom)
 • Dødsbobehandling
 • Erstatningsret (personskade og erstatning)

Derforuden har min portefølje over årene bestået af civile retssager, familieret, tvangsauktioner, konkurser m.v. samt traditionelt forekommende sekretæropgaver som skrivning efter diktat, tæt klientkontakt, herunder indledende møder, telefonpasning, sagsbehandling og kalenderstyring.

2004 - 2010

Advokatsekretær

Advokatfirmaet Retnu.dk

Advokatsekretær for nyetableret virksomhed ved advokat Lars-Otto Hansen. Vi arbejdede og udviklede virksomheden sammen og havde et fantastisk samarbejde. Jeg betragter fortsat advokat Lars-Otto Hansen som min mentor, og jeg betragter mig...

Læs mere
2004 - 2010

Advokatsekretær

Advokatfirmaet Retnu.dk

Advokatsekretær for nyetableret virksomhed ved advokat Lars-Otto Hansen. Vi arbejdede og udviklede virksomheden sammen og havde et fantastisk samarbejde. Jeg betragter fortsat advokat Lars-Otto Hansen som min mentor, og jeg betragter mig som værende særdeles privilegeret i og med, jeg har haft denne fantastiske ”læremester”, som jeg har sparret meget med over årene.

Hos Lars-Otto Hansen fik jeg stor indsigt i de administrative opgaver forbundet med driften af et advokatkontor, herunder opgaverne forbundet med at have ansatte. Det var en ekstremt lærerig tid, og jeg blev i den grad udfordret fagligt. Vi var en duo, hvor jeg dog havde mine egne ansvarsområder.

Vores hovedarbejdsområder var:

 • Køb og salg af fast ejendom, herunder mangelsager
 • Entrepriseret
 • Lejeret, andelsboligret, ejerlejlighedsret
 • Personskade og erstatning
 • Ansættelsesret
 • Behandling af dødsbo
 • Familieret, ægtepagter, testamenter, bodeling mv
 • Behandling af konkursbo

Jeg var med til det meste, men hovedsagligt:

 • Berigtigelse af ejendomshandler, herunder udarbejdelse af skøder, refusionsopgørelser, digital tinglysning m.v.
 • Selvstændig sagsbehandling f.s.v.a. mortifikationssager
 • Konkursbo- og dødsbobehandling

Herudover udførte jeg traditionelt forekommende sekretæropgaver som skrivning efter diktat, tæt klientkontakt, telefonpasning, sagsbehandling og kalenderstyring.

Virksomheden blev solgt til Jensen Advokatfirma ApS, hvor jeg var en del af virksomhedsoverdragelsen sammen med daværende advokatfuldmægtig Jesper Håkonsson, senere partner og medindehaver af Jensen Advokatfirma ApS.

2003 - 2004

Advokatsekretær

LRP

Jeg blev ansat som advokatsekretær efter en fantastisk elevtid, hvor jeg primært arbejdede med:

Fast ejendom:
Sædvanlig sagsbehandling, herunder tinglysning af skøde og andre dokumenter,...

Læs mere
2003 - 2004

Advokatsekretær

LRP

Jeg blev ansat som advokatsekretær efter en fantastisk elevtid, hvor jeg primært arbejdede med:

Fast ejendom:
Sædvanlig sagsbehandling, herunder tinglysning af skøde og andre dokumenter, koordination med parterne og refusionsopgørelse.

Konkursret:
Bistod advokaten og advokatfuldmægtigen med registrering og vurdering af konkursboets aktiver og passiver, korrespondancer med Skifteretten, fik indsigt i panthaverregnskab, omstødelsessager og tvister vedrørende opgørelse og placering af krav i konkursordenen.

Retssager:
Sædvanlig sagsbehandling i forbindelse med retssager, herunder udarbejdelse af processkrifter, korrespondance med Retten og parterne m.v.

2002 - 2003

Advokatsekretærelev

LRP

Som en sidste del af min uddannelse til advokatsekretær på Mommark Handelskostskole var jeg i lære hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere, og her fik jeg lagt grundstenen til det høje kvalitetsniveau, jeg leverer i...

Læs mere
2002 - 2003

Advokatsekretærelev

LRP

Som en sidste del af min uddannelse til advokatsekretær på Mommark Handelskostskole var jeg i lære hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere, og her fik jeg lagt grundstenen til det høje kvalitetsniveau, jeg leverer i dag. Jeg lærte virkelig meget her, og det er en tid, jeg fortsat værdsætter meget højt.

Jeg lærte primært om:

Fast ejendom:
Indenfor fast ejendom lærte jeg det basale om købsaftalen og ejendommens dokumenter, fortrydelsesret og advokatforbehold, forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikring, energimærkning og miljøforhold, samt udarbejdelse og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve.

Konkursret:
Indenfor konkursret lærte jeg om registrering og vurdering af konkursboets aktiver og passiver med fokus på udkomme for kreditorerne og panthaver, samt omstødelsessager og tvister vedrørende opgørelse og placering af krav i konkursordenen.

Retssager (civile retssager):
Sædvanlig sagsekspedition, frister, der skal iagttages, udarbejdelse af processkrifter, kommunikation med Retten og øvrige parter, udarbejdelse af skønstemaer, påstandsdokumenter m.v.

2001 - 2001

Advokatsekretærelev

Bech & Partnere

Hos Bech & Partnere fik jeg konkret faglig viden og færdigheder såvel som personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med advokatkontorets forskellige specialer.

Jeg arbejdede primært med inkasso,...

Læs mere
2001 - 2001

Advokatsekretærelev

Bech & Partnere

Hos Bech & Partnere fik jeg konkret faglig viden og færdigheder såvel som personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med advokatkontorets forskellige specialer.

Jeg arbejdede primært med inkasso, herunder eksempelvis rykkerskrivelser, telefonisk opfølgning, indlevering af betalingspåkrav eller udtagelse af stævning.

Jeg lærte også om fast ejendom, herunder forhold vedr. køb, salg og leje af parcel, ejerlejlighed, grunde, køb på tvangsauktion og andelsboliger.

Uddannelse

2002 - 2003

Advokatsekretærelev

LRP

Som en sidste del af min uddannelse til advokatsekretær på Mommark Handelskostskole var jeg i lære hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere, og her fik jeg lagt grundstenen til det høje kvalitetsniveau, jeg leverer i...

Læs mere
2002 - 2003

Advokatsekretærelev

LRP

Som en sidste del af min uddannelse til advokatsekretær på Mommark Handelskostskole var jeg i lære hos Ladegaard, Rasmussen & Partnere, og her fik jeg lagt grundstenen til det høje kvalitetsniveau, jeg leverer i dag. Jeg lærte virkelig meget her, og det er en tid, jeg fortsat værdsætter meget højt.

Jeg lærte primært om:

Fast ejendom:
Indenfor fast ejendom lærte jeg det basale om købsaftalen og ejendommens dokumenter, fortrydelsesret og advokatforbehold, forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikring, energimærkning og miljøforhold, samt udarbejdelse og tinglysning af skøde og eventuelle pantebreve.

Konkursret:
Indenfor konkursret lærte jeg om registrering og vurdering af konkursboets aktiver og passiver med fokus på udkomme for kreditorerne og panthaver, samt omstødelsessager og tvister vedrørende opgørelse og placering af krav i konkursordenen.

Retssager (civile retssager):
Sædvanlig sagsekspedition, frister, der skal iagttages, udarbejdelse af processkrifter, kommunikation med Retten og øvrige parter, udarbejdelse af skønstemaer, påstandsdokumenter m.v.

2001 - 2001

Advokatsekretærelev

Bech & Partnere

Hos Bech & Partnere fik jeg konkret faglig viden og færdigheder såvel som personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med advokatkontorets forskellige specialer.

Jeg arbejdede primært med inkasso,...

Læs mere
2001 - 2001

Advokatsekretærelev

Bech & Partnere

Hos Bech & Partnere fik jeg konkret faglig viden og færdigheder såvel som personlig kompetence til selvstændigt at arbejde med advokatkontorets forskellige specialer.

Jeg arbejdede primært med inkasso, herunder eksempelvis rykkerskrivelser, telefonisk opfølgning, indlevering af betalingspåkrav eller udtagelse af stævning.

Jeg lærte også om fast ejendom, herunder forhold vedr. køb, salg og leje af parcel, ejerlejlighed, grunde, køb på tvangsauktion og andelsboliger.

2001 - 2003

Advokatsekretær

Business College Syd - Mommark Handelskostskole

Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler, Jura

Jeg lærte de grundlæggende begreber om det danske retssystem, samt fundamentet for 2 af de hovedområder, jeg arbejder med i dag:

Fast ejendom:
Jeg fik...

Læs mere
2001 - 2003

Advokatsekretær

Business College Syd - Mommark Handelskostskole

Advokatsekretær | Juridisk sagsbehandler, Jura

Jeg lærte de grundlæggende begreber om det danske retssystem, samt fundamentet for 2 af de hovedområder, jeg arbejder med i dag:

Fast ejendom:
Jeg fik kendskab til forskellige typer af fast ejendom og de juridiske forskelle og fik kendskab til handel med fast ejendom samt lærte at beherske de praktiske ekspeditioner ved en ejendomshandel, herunder gennemgang af en købsaftale, tilstandsrapport, energimærkning m.v. og købers/sælgers rettigheder. Herudover indsigt i tvangsauktionsskøder samt berigtigelse af overdragelse af andelsboliger.

Basal og praktisk indføring i sædvanlige og mere sjældne tinglysningsekspeditioner bl.a. skøde, pantebreve, kreditorbeskyttelse, forkøbsret, vedtægter m.v. og de praktiske ekspeditioner ved tinglysningsproblemer samt beregning og erlæggelse af afgifter til staten, udarbejdelse af refusionsopgørelse og reguleringsopgørelser m.v.

Senere – i august 2009 – hvor tinglysningsekspeditionerne blev digitale, har jeg naturligvis behørigt videreuddannet mig og derudover altid arbejdet med tinglysningsekspeditioner, så jeg er superbruger for så vidt angår digital tinglysning.

Dødsbobehandling:
Lærte at medvirke ved dødsbobehandling og selvstændigt ekspedere almindelige dokumenter i forbindelse med en dødsbobehandling.

Fik endvidere kendskab til beregning af skifteafgift, boafgift og boskat og udarbejder i dag selvstændigt åbningsstatus og boopgørelse.

Udover introduktion til det danske retsvæsen og sædvanlige sagsbehandlingsekspeditioner for advokatsekretærer og advokatkontoret generelt, så var der ikke et fagmodul i personskade- og erstatningsret. Det lærte jeg i stedet i praksis samt gennem sideløbende efteruddannelse.

1999 – 2001

Kontoruddannelsen

Horsens Handelsskole

 Med specialet advokatsekretær, insolvensret

Læs mere
1999 – 2001

Kontoruddannelsen

Horsens Handelsskole

 Med specialet advokatsekretær, insolvensret

Øvrige kurser

Arv- og Testamentsret

Kursusgruppen ApS

Senest opdateret på aldeles fremragende vis på Arv- og Testamentsret på kursus med de forrygende undervisere advokat Anne Kjærhus Mortensen og gæsteunderviser professor Rasmus Feldthuset og således inspireret...

Læs mere

Arv- og Testamentsret

Kursusgruppen ApS

Senest opdateret på aldeles fremragende vis på Arv- og Testamentsret på kursus med de forrygende undervisere advokat Anne Kjærhus Mortensen og gæsteunderviser professor Rasmus Feldthuset og således inspireret og opdateret på:

 • længstlevendes råderet og testationsret
 • successionsrækkefølger
 • dødsboskiftemæssige overvejelser
 • afgiftsmæssige overvejelser
 • håndtering af dødslejesituationen
 • habilitet
 • ansvar
 • seneste nyt inden for pensions- og forsikringsretten

 

15. mar 2016

Berigtigelse af fast ejendom

Kursusgruppen ApS

Jeg har endnu engang den 15. marts 2016 haft fornøjelsen af et af Kursusgruppens fantastiske kurser. Denne gang Berigtigelse af fast ejendom med den erfarne advokat Kristian Dreyer, som underviser.

Jeg er således opdateret...

Læs mere
15. mar 2016

Berigtigelse af fast ejendom

Kursusgruppen ApS

Jeg har endnu engang den 15. marts 2016 haft fornøjelsen af et af Kursusgruppens fantastiske kurser. Denne gang Berigtigelse af fast ejendom med den erfarne advokat Kristian Dreyer, som underviser.

Jeg er således opdateret på berigtigelse af bolighandler, herunder:

 • grundlæggende indføring i købsaftalen og handlens sædvanlige bilag
 • kronologisk gennemgang af en ejendomshandels forløb fra sagens modtagelse og bekræftelse af honorar
 • gennemgang af handlen, rådgivning af køber og handlens berigtigelse
 • gennemgang af advokatens ansvar i forbindelse med rådgivning af køber

samt en overordnet introduktion over hovedprincipperne i reglerne om mangler ved fast
ejendom samt reglerne om huseftersyn og ejerskifteforsikring

30. nov 2015

Dødsbobehandling

Kursusgruppen ApS

Ultimo november 2015 opdateret på dødsbobehandling på super godt kursus afholdt af Kursusgruppen med de dygtige undervisere, hhv. advokat Anne Broksø og advokat Anne Kjærhus Mortensen særligt om de...

Læs mere
30. nov 2015

Dødsbobehandling

Kursusgruppen ApS

Ultimo november 2015 opdateret på dødsbobehandling på super godt kursus afholdt af Kursusgruppen med de dygtige undervisere, hhv. advokat Anne Broksø og advokat Anne Kjærhus Mortensen særligt om de problemer, der løbende opstår i forbindelse med dødsbobehandlingen, herunder:

 • valg af bobehandlingsform
 • fortolkning af testamenter
 • formkrav
 • habilitet
 • kompetence
 • succession
 • insolvensbehandling
 • lån/gaver
 • afgift
 • dødsboskat
 • forsikringer og pensioner
 • salær og ansvar
2009

Digital tinglysning

2009

Digital tinglysning II

2008

Tinglysning med Lillian Hindborg

2008

Bogføring og klientkontoregulering og hvidvask, Elite

2006

Dødsbobehandling inkl. skat, Elite

2006

paradigmakursus Unik System Designs

2015

Finansiel rådgivning, Erhvervsakademiet Aarhus

2002

Erhvervsøkonomi

Rregnskab, finans, kontering og bogføring i Navision

Læs mere
2002

Erhvervsøkonomi

Rregnskab, finans, kontering og bogføring i Navision

bubble