Processen hos PBO giver overblik

PBO Juridisk Rekruttering sætter stor ære i en rekrutteringsproces, hvor succeskriteriet er funderet i empatisk, anstændig og professionel opførsel.

Det er en prioritering at sikre behørig og behagelig kontinuerlig opfølgning overfor kandidater og kunder - et kultiveret håndværk, der udføres med stolthed som ambassadør for kunderne og stolt repræsentant for Danmarks mest attraktive kandidater.

PBO tænker ud af boksen i forhold til at sikre, at rekrutteringsprocessen - såvel set fra kundens synspunkt som set ud fra kandidatens synspunkt - er så ukompliceret som mulig og særdeles omhyggelig, herunder at alle involverede parter fra "vugge til grav" føler sig prioriteret, hørt, velorienteret og taget godt hånd om. 

Læs gerne lidt nærmere nedenfor om processen, som den kan tage sig ud, men husk - at individuelle aftaler kan indgås, hvor det skønnes mest fornuftigt ud fra en individuel vurdering.

Out of the box legal recruiting – because it works!

En rekrutteringsopgave i PBO regi løses som udgangspunkt således, at kandidaten skal findes i PBO Juridisk Rekrutterings egen database samt PBO Juridisk Rekrutterings omfattende relevante netværk.

Approach

Rekruttering og kandidatsamtaler sker primært pr. telefon og mail.

PBO Juridisk Rekrutterings bistand indeholder bl.a. indledende korrespondance og/ eller møder med henblik på behovsafdækning, profilafklaring og afstemning af best practise og tilgang til de individuelle opgaver.

Ovennævnte dækker over forskellige faser i rekrutteringsprocessen.

Alternativt - indhent uforpligtende tilbud

Læs mere

01

Dialog | Aftale

Afdækning af virksomhedens behov, kundens forretning, marked, udfordring og behov mhp. at finde den rette løsning og tilføre merværdi til kundens virksomhed.

 

Indgåelse af aftale ved fremsendelse af opgavebekræftelse, forretningsbetingelser og procesbeskrivelse pr. mail til kunden.

02

Rollens definering

Mail og telefonkorrespondance omkring ansættelsesvilkår, retsområder, anciennitet etc., herunder kundens egen jobspecifikation og profilbeskrivelse.

 

Endelig afdækning af præferencer, herunder personprofilering mhp. at finde det rette match.

03

Stillingsopslag

Udarbejdelse af udkast til jobopslag baseret på kundens egen jobspecifikation og profilbeskrivelse i de tilfælde, hvor kunden allerede har udarbejdet stillingsopslag.

 

Alternativt udarbejdelse af udkast til kundens godkendelse på baggrund af vore indledende drøftelse

04

Publicering

Publicering og indledende search, herunder markedsføring på de af PBO Juridisk Rekruttering anvendte medier.

 

Kunden orienteres altid i processen med særskilt mail med links til artikler og bloggen.

05

Forhåndscreening

Kandidaternes profiler forhåndsscreenes for relevans efterhånden, som ansøgerfeltet vokser. 

 

Kandidatfeltet præsenteres løbende i sædvanlig fuld fortrolighed.

06

Kandidatpræsentation

Alle kandidater, der vurderes egnet ud fra de opstillede præmisser, præsenteres fortløbende. 

 

Ovennævnte med henblik på kundens stillingtagen til, hvorvidt kandidaten forventes indkaldt til yderligere fortrolig dialog.

07

Samtaleproces

På dette stadie forventes, at det er afklaret, hvilke kandidater der er videre i samtaleprocessen. 

 

PBO tilstræber altid en effektiv og kvalificeret proces således, at der kan gives behørig og rettidig stillingtagen til det øvrige kandidatfelt

08

Status p.t.

Løbende forventningsafstemning og status p.t. omkring samtaleprocesserne hos kunden er en naturlig forudsætning i PBO Juridisk Rekrutterings regi.

 

Formålet er at sikre et kontinuerligt flow i processen i alle involveredes interesse.

09

Afslutning

Når samtaleprocessen er afsluttet, den rette kandidat er fundet og kontrakt indgået, er kunden og PBO Juridisk Rekruttering således i fælles mål.

 

PBO sikrer afsluttende opfølgning på den samlede proces - naturligvis med behørig og endelig afslutning for alle involverede parter. 

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Hold dig opdateret på aktuelle stillinger

Opret dig i vores kandidatbank

Husk at acceptere ALLE betingelser

Du vil nu blive sendt videre, hvor vi gør opmærksom på, at du skal huske at krydse begge bokse af nederst på siden. Dette skyldes, at PBO Juridisk Rekruttering skal kunne opbevare dine data, for at vi kan hjælpe dig. På forhånd tak.

content/check.jpeg

 

Fortsæt til ansøgning
bubble