Temperaturen på Covid-19 i PBO Juridisk Rekruttering | Status p.t.
04.05.2020

Temperaturen på Covid-19 i PBO Juridisk Rekruttering | Status p.t.

Kære netværksforbindelse,

Håber, at du har det godt i disse uvisse Corona-tider?

Jeg har sat mig for løbende over de næste måneder at “tage temperaturen” på, hvorledes mit netværk, mine forbindelser, kunder og kandidater har oplevet og oplever udfordringerne og ændringerne (positive såvel som negative) forbundet med Covid-19 og i den forbindelse stille mig til rådighed, såfremt jeg kan gøre en forskel for netværket.

I den forbindelse vil jeg naturligvis også dele status pt. set fra eget synspunkt.

Onboarding af nye kollegaer – it has been a struggle

I PBO regi er alt først - indenfor den seneste lille uges tid - igen nogenlunde som vanligt, nu hvor mine børn er tilbage i skolen og tilbage til deres velkendte pensum og uden mig som daglig underviser.

Jeg har været meget åben overfor kunder, kandidater og gode forbindelser og sparringspartnere omkring det faktum, at børnene har været en del af PBO 24/7, og det ca. 10 år før jeg regnede med, at de skulle onboardes, herunder at det har vist sig, at det er meget godt, at jeg valgte en anden vej end undervisningsvejen.

Jeg er hverken særligt pædagogisk indstillet og ej heller verdens bedste underviser, har jeg blot kunne konstatere eller - ret beset - har børnene temmelig ubehøvlet flere gange påpeget.

De var knapt så entusiastiske omkring deres nye stillinger, som jeg havde håbet og onboarding har været “op-ad-bakke”. De er henover foråret blevet hhv. 10 og 12 år, og de jublede selv begejstret, da de i sidste uge blev “frigivet” til skolens varetægt og var således mere end klar til at se jævnaldrende og slippe for min inhumane ledelsesstil;-)

Det har været en udfordring, som det er mit indtryk, at jeg deler med mange - og for mit vedkommende overraskende god læring.

Jeg anså mig selv som lidt af en ekspert i forhold til “onlinevirke” og troede i princippet, jeg kunne arbejde fra en sten på en pløjemark (hvis bare, der er wifi) eller det modsatte - i ophøjet ro selv i totalt kaos - men har også måtte indse, at meget beror på hensigtsmæssig og formålstjenstlig indretning af hjemmearbejdspladsen og først og fremmest en skarp prioriteringsevne, såfremt der er “forstyrrende elementer”.

Et tilbagevendende forstyrrende element i arbejdsdagen har mere end én gang i de forgangne måneder været et søskendepar, der det ene øjeblik hopper på trampolin i ustyrlig frihedsglæde og lykkelig ”tosomhed” (og i stedet for at være på minuddannelse.dk, hvor de ret beset skulle være 6 timer om dagen) - og i det næste sekund - diametralt modsat – er i fuld færd med at banke hinanden med forhåndenværende redskaber.

Har jeg taget det i ophøjet ro? Nej…, ikke altid. Den stoiske natur, vi jyder ofte får skudt i skoene at være i besiddelse af i særligt høj grad (og som jeg har brystet mig af mere end én gang), har i den grad været afprøvet, og mine børn kan med sikkerhed bevidne, at resultatet ikke hver gang har været lige værdigt og ej heller kønt. On the positive site – der er ingen fysiske vidner udover børnene selv, og de er ret overbærende - og rystende ligeglade med hysteriske sammenbrud og trusler om bål og brand og ingen Ipad, eksotiske kæledyr og snolder i tusinde år;-)

Vi har ”overlevet” på humor, underlige (nytænkende;-)) arbejdstider- og processer, rugbrødsmadder og dertil en ”les fair” holdning til, hvor meget undervisning og på hvilket niveau (ikke at forglemme), jeg reelt kunne levere og dermed, hvor mange lektier og afleveringer, der reelt blev indleveret i perioden, og heldigvis har folkeskolen delt vores holdning, så – no harm done!

Julia Sommers har på smukkeste vis illustreret et ret repræsentativt udpluk af den frustration, der kunne komme til udtryk, når man som selvstændig i vel den største krisetid i nyere tid, forsøger at holde hovedet oven vande, og samtidigt lige skal være omsorgsperson, ”full-blown” underviser og mediator for hjemsendte børn.

blog/julia-sommer_pbo-juridisk-rekruttering-under-corona.jpg

Copyright Julia Sommer

Like peas in a pot – vi er alle i samme både

Min åbenhed overfor kunder, samarbejdspartnere og kandidater omkring logistikmæssige udfordringer og diverse nye og uforudsete hurdler har til gengæld også resulteret i mange befriende dialoger på tværs af “the wire”, da balancen mellem erhvervsliv og privatliv har rykket sig for stort set alle fra ejerledere, CEO’s, Hiring Managers og partnere til advokaten eller den juridiske sagsbehandler i ordinær ansættelse.

Det er ikke sket så få gange, at jeg har fået et priviligeret og velkomment kig ind i privatsfæren - og hvor har det åbnet endnu mere op for de gode konstruktive dialoger og et endnu tættere samarbejde.

Det har bestemt også givet mig et større indblik i, at i de brancher, hvor Covid-19 for alvor har strammet sit tag, der er bekymringerne og spekulationerne fra højeste til laveste hierarki meget ens.

Det faktum, at vi alle er i samme båd i større eller mindre grad, har i hvert fald for mit vedkommende og i mit virke øget min indsigt i bl.a. forståelsen af, at hvis vi skal se på, hvad der virker motiverende på fx medarbejderne, så kan vi starte med at tage et dybt kig indad på, hvad der driver og motiverer os selv som arbejdsgivere, opdragsgivere og virksomhedsejere.

Det er selvfølgelig ikke “hjernekirurgi” eller ”breaking news”, men for første gang i nyere tid er der efter min bedste vurdering rimeligt belæg for, at “when push comes to shove”, så er vi alle prisgivet til opfyldelse af basale behov.

Basale behov (min uvidenskabelige vurdering)

 • sikkerhed for familien (tag over hovedet/ mad på bordet, klæder på kroppen)
 • jobsikkerhed (tag over hovedet/ mad på bordet, klæder på kroppen)
 • økonomisk sikkerhed (tag over hovedet/ mad på bordet, klæder på kroppen)
 • sociale behov (omgang, ømhed, nærvær og sparring med familie, venner og kollegaer)

Listen er selvfølgelig ikke udtømmende og igen - udgangspunktet er ikke nødvendigvis det samme. Nogle er bedre klædt på til krisetider end andre (det gælder både mennesker og virksomheder). Livet og skæbnens omstændigheder (op- og nedture) har stor indflydelse på udgangspunktet.

Fælles er, at det er lige dele alvorligt for familien, om terminen kan betales på patriciervillaen på Strandvejen eller på den lille andelsbolig i provinsen. Få (om nogen i DK i hvert fald) har vel været forberedte på, at en virus kunne sætte samfundets og erhvervslivets spilleregler ud af spil nærmest fra den ene dag til den næste og dertil uden at efterlade os med en gennemskuelig tidshorisont?

Dernæst kigger vi ind i de sekundære behov - (min uvidenskabelige vurdering)

 • ind- og udlandsferier og spa- og wellnessophold (rejse-, hotel-, og mødebranchen bløder)
 • netværksaktiviteter i forretningsøjemed (rejse-, hotel-, og mødebranchen bløder)
 • mødeaktiviter i forenings- og forretningsøjemed (rejse-, hotel-, og mødebranchen bløder)
 • sportsudøvelse og sportsbegivenheder (branchen bløder)
 • restaurationsbesøg, bio-ture (branchen bløder)
 • aktiviteter og attraktioner med familien, kulturelt og underholdning, (zoo-, museum-, teater-, kunst m.v. bløder)

Og så har jeg end ikke været i nærheden af luksusbehov, der tæller alt fra impulskøb af tøj (dyrt som billigt), fast ejendom, nye biler til virksomhedsoverdragelser. Alle brancher, der bløder penge lige nu, da meget - hvis det ikke er strengt nødvendigt - er sat i bero.

En ting er sikker (efter min opfattelse) - det er mere vigtigt end nogensinde, at vi støtter erhvervslivet i enhver henseende. For mit vedkommende har jeg derfor placeret alle mine indkøb lokalt og dansk, og jeg har i den forbindelse heller ikke udvist speciel tilbageholdenhed udover sædvanlig mådehold. Der er blevet handlet ny (brugt bil), der er gjort indkøb til at "forsøde" den almindelige administration i virksomheden i form af ny software, nye tech-løsninger, tilkøb i form af konsulentydelser etc.

Jeg ser til min glæde rigtigt mange erhvervsledere, coaches, regnskabskyndige, strateger med nærmest enhver tænkelig faglig baggrund etc. stille sig til rådighed for såvel sparring som netværksfacilitering, og jeg synes, at det er super sympatisk. Jeg tror også, at det faktum alene (måske endda rimelig utilsigtet) kommer til at generere fede nye tiltag og arbejdspladser og muligheder for mange, der står i den situation lige nu, at de er "spillet mat" i nuværende setup og har brug for inspiration og rådgivning fra kyndige udi samme. 

God virksomhedsledelse hver dag er rettidig omhu   

Det mest positive jeg - til dato - tager med mig er, at jeg oplever, at i de virksomheder, hvor medarbejderen/ mennesket altid har været i fokus (hvor de basale behov tilgodeses og i tilgift dertil arbejdet garneres med udfordringer og mulighed for personlig og faglig udvikling), der udspringer nu en loyalitet, effektivitet, opfindsomhed og entusiasme arbejdsgiver og arbejdstager imellem i en periode, der stiller store krav til begge. Fantastiske dyder for en arbejdsplads i trængte tider – og endnu mere fantastisk er det for de kunder, de fleste erhverv skal betjene og servicere i videst muligt uændret omfang trods fx nedsat kapacitet eller logistiske udfordringer.

Netop hjemmearbejdspladsen er et af de emner, der altid har været min kæphest. I det omfang det overhovedet er muligt, har jeg altid tilskyndet mine kunder og samarbejdspartnere til at oprette hjemmearbejdspladser og med Covid-19’s indtag i Danmark, er det min forventning, at vi ser en udvikling i retning af flere hjemmearbejdspladser, herunder flere permanente hjemmearbejdspladser, særligt i regionalt udfordrede områder, hvor det er svært at tiltrække eller fastholde konkurrencedygtige medarbejdere.

For mit vedkommende har jeg ikke modtaget en eneste henvendelse om, at man - som arbejdsgiver - har været andet end positiv overrasket over omfanget af de opgaver, der kan løses ”online” og lødigheden af løsningen og udførelsen af samme etc. Og det gælder også for virksomheder, der tidligere har været afvisende overfor ideen om hjemmearbejdspladser i større eller mindre grad.  

Positivt har Covid-19 bidraget til at fremme

 • agilitet og større forandringsparathed i visse brancher - i ledelsen og i medarbejderstaben
 • nye og effektive metoder til at facilitere møder, generalforsamlinger, kurser, erhvervsnetværk og sociale gatherings

Listen er ikke udtømmende.

Dermed ikke sagt, at den uvelkomne virus ikke også har affødt nogle knapt så imponerende afsløringer.

Negativt har Covid-19 bidraget til at afsløre uvidenhed om medarbejderens reelle opgaver

 • enkelte ubegrundede eksempler på mistillid til medarbejdernes forvaltning af tid og opgaver
 • unødvendige stikprøvekontroller og en fundamental uvidenhed i forhold til IT-setup og egne systemer
 • minus fleksibilitet i organisationen og manglende evne og lyst til at omstille driften effektivt
 • en holdning til medarbejderen som en produktionsenhed fremfor et menneske (der i den forudgående periode typisk også har haft en mindre husholdning af børn, der skal hjemmeskoles, bleskiftes etc. i hjemmet og behov afledt af samme)

Listen er ikke udtømmende.

Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, og er mulighederne udtømte fx i form af konstruktiv dialog om eventuelle misforståelser etc., så er mit bedste bud, at en dygtig medarbejder, der har bare lidt tiltro til egne evner og indsigt i, hvor skoen reelt trykker, kunne tænkes at være lidt mere flytbar fremadrettet, hvis ikke direkte jobsøgende.

Status p.t. i PBO regi - same, same - but different...

I forretningsmæssig henseende oplever jeg heldigvis relativ uændret efterspørgsel fra mine koncernkunder og fx revisions- og ejendomsadministrationsbranchen, og det glæder mig meget på mine kandidaters vegne.

Det giver også en vis ro for dem, der desværre mister jobbet som følge af Covid-19 konsekvenser at se, at der fortsat er arbejdsgivere med købekraft, der både kan og tør ansætte.

Andre brancher, herunder advokatbranchen derimod er væsentlig mere rolig og i venteposition, og det hænger jo desværre sammen med bl.a. domstolenes og andre instanser nedlukning, få M&A transaktioner etc. Det er uvisse tider, og der er mange, der holder vejret, og det er fuldt forståeligt.

Jeg har således fortsat interessante dialoger om roller i pipeline, men der er en naturlig tilbageholdenhed og således, at stillingerne er længere tid i pipeline og afdækkes særdeles grundigt til offentliggørelse tidligst, når vi i DK har et bedre samlet overblik over konsekvenser til dato, fremadrettet og en tidsramme, der er til at arbejde med. Og det er bestemt ingen skade til med eftertænksomhed.

I de virksomheder, hvor der desværre afskediges som en direkte følge af Covid-19, går drøftelserne særligt på at hjælpe de afskedigede kollegaer bedst muligt videre, så jeg har haft en del omsorgsfulde arbejdsgivere igennem med varme anbefalinger af deres nu tidligere kollegaer. Det er virkeligt tungt for en virksomhed at havne i en sådan situation, hvor man end ikke med sin bedste vilje kan beholde super dygtige og loyale medarbejdere. 

Jeg er i konstant dialog med kunder, kandidater og forbindelser om muligheder for nye tiltag og andre veje - og der kommer jeg også til at lægge megen fokus og energi. Det er en opgave, jeg ser frem til og om end intet retter sig ved et magisk trylleslag, så er der kime til optimisme også i advokatbranchen, herunder fortsat i forhold til pleje, udvikling og vækst af staben.

Har du lyst til at netværke på et højere plan?

Jeg står - som altid - til rådighed for uforpligtende og fortrolig “ping pong” med mit netværk. Det gælder aktuelle kandidater/ kandidater in spe, der gerne vil orienteres om aktuelle stillinger, stillinger i pipeline - generelt nyheder i branchen og bevægelser på jobfronten.

Det gælder selvfølgelig også arbejdsgivere og andre med ledelsesbeføjelser, der har behov for sparring omkring alt fra on- and offboarding til behovs- og markedsafdækning med henblik på at udvide staben kvalificeret, ukompliceret og tidseffektivt på aktuelt eller på sigt.

Hvis det giver mening og værdi for dig, og har du lyst til at bevare kontakten på en mere kontinuerlig basis og med henblik på fortrolig vidensdeling og gensidig inspiration, så er du således mere end velkommen til at tage fat i mig for den fortrolige dialog, hvis jeg kan bistå dig i dit erhvervsliv og virke - nu eller fremadrettet.

For mig er det et spørgsmål om et ønske om at drage nytte af en for alle bekymrende tid til udvikling fagligt og personligt og dertil en bevidst prioritering af relationerne i mit erhvervsnetværk. For dig kan det dreje sig om noget helt tredje - linjerne er åbne for debat anytime.

I mellemtiden vil jeg glæde mig til fortsat at følge lidt med her på sidelinjen;-)

Tak for din tid foreløbigt, kære netværksallierede og pas på dig og dine i disse udfordrende tider!

De bedste hilsner

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
Kontakt | PBO Juridisk Rekruttering
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/blog_pbo_founder_haender.jpg

Interesseret i brancherelevante nyheder med kant?

Følg gerne med på bloggen for info om seneste tiltag indenfor specialiseret juridisk rekruttering, spændende nyheder, brancherelevante artikler og links til nyttig og essentiel viden om indenfor juraens verden – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

PBO Juridisk Rekruttering vil gerne medvirke til at give aktørerne i branchen ”en stemme” og mulighed for at debatere, influere og nuancere emner, belyse retsområder og retspraksis, informere om væsentlige tiltag og dele brancherelevante nyheder.

Indlæg kan være i form af personlige bidrag over diverse brancheaktuelle temaer, artikler om lovændringer (varslede eller aktualiserede) etc. Eneste faste forudsætning og krav er, at bidragene er relevante for det brede segment omkring juraen og finansøkonomien. 

Artikler med sponsoreret indhold eller reklameformål bringes ikke. 

blog/cover-2.png

 

Tilbage til oversigten