Specialist | Generalist | Interim

Specialist eller generalist til advokatbranchen eller koncern

PBO Juridisk Rekruttering har mange samarbejdspartnere i hele landet, herunder flere jurister, der tilbyder advokatvirksomheder, koncerner og kommuner etc. konsulentbistand i underentreprise.

Der kan være tale om en fast tilknyttet specialist eller generalist på kompetencer, som virksomheden ikke råder over i det daglige.

Ofte er der også tale om virksomhedens kompetente faste backup eller supplement eller akutte nødværgeløsning i spidsbelastningssituationer (barsel sygdom m.m.).

Alt med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow i porteføljen og rettidig klientopfølgning.

Et led i matchmakingsprocessen pr. netværksmæssig kulance

Som et led i PBO Juridisk Rekrutterings matchmakingsprocesser og kontinuerlige vidensdeling pr. netværksmæssig kulance, kan det ofte betale sig at kontakte rekrutteringskonsulent Pia Bolander Olsen, såfremt virksomheden er på udkig efter samarbejdspartnere. 

I den henseende har jeg aktuelt flere gode bud på samarbejdspartnere:

Bestyrelsesansvar, selskabs- og erhvervsret og M&A | Specialist

 • Køb og salg af virksomheder
 • Stiftelse, omstrukturering og kommercielle kontrakter (stiftelsesdokumenter, ejerbog, vedtægter, ejeraftaler m.m.)
 • Omstruktureringer og kapitalforhold (kapitalstrukturen, ejerstrukturen eller selskabsformen, spaltning, fusion, kapitalforhøjelser m.m.)
 • Andre selskabsretlige forhold (medarbejderoptionsordninger, warrantprogrammer og øvrige incitamentsordninger m.m.)
 • Kommercielle kontrakter (Samhandelsaftaler, Agentaftaler, Distributionsaftaler, Standardvilkår, Salgs- og leveringsbetingelser, Fortrolighedsaftaler, Samarbejdsaftaler og Franchiseaftaler)

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

Bygge- og Miljølovgivningen | Specialist

 • Entrepriseret
 • Miljø- og planret
 • Byggelovgivningen

herunder rets- og voldgiftssager relateret til entreprise-, miljø- og planret og rådgivning af bl.a. kommuner, forsynings- og energiselskaber, projektudviklere, industrivirksomheder, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører samt landmænd. 

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

Ansættelses-/ og Arbejdsret | Specialist

 • Ansættelseskontrakter, opsigelser/afskedigelsesnævnssager, fratrædelsesaftaler, seniorordninger, kunde- og konkurrenceklausuler
 • Medarbejderforhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
 • Mediatoruddannet konfliktløser
 • Offentlig ansættelsesret, herunder rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder i ansættelses- og arbejdsretlige (overenskomstmæssige forhold) samt kontraktretlige forhold.

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO. 

GDPR | IPR | Specialist

 • Complianceopgaver, herunder GDPR
 • IPR
 • HR-Jura
 • Aftaler og kontrakter, herunder internationale forhandlinger
 • Kommunikationsopgaver
 • Generelle ledelsesopgaver

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

GDPR | Juridisk databeskyttelses compliance | Specialist

Herunder; 

 • Dataflow analyser
 • Risiko vurderinger
 • Databehandleraftaler
 • Fælles dataansvarsaftaler
 • Samtykke erklæringer
 • Behandling af indsigtsanmodninger
 • Privatlivspolitikker
 • HR databeskyttelse og tillæg til medarbejdere
 • GDPR klausuler til kontrakter

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

M&A | GDPR | Kontrakts- og erhvervsret | Specialist

 • GDPR-projekter, herunder koncipering af GDPR-relaterede kontrakter og politikker
 • Udarbejdelse og forhandling af kommercielle internationale kontrakter
 • Claim Management og pressekontakt
 • Contract Management
 • Bestyrelsesuddannelse og bestyrelsesevalueringer
 • Konsulentydelser inden for strategi, ledelse og organisationsudvikling
 • Selskabsret, børsret og erhvervsret i øvrigt
 • Internationale virksomhedsoverdragelser og ventureinvesteringer, herunder: forhandlinger, kontraktudarbejdelse, due diligence og konkurrence-retsanalyser
 • International M&A: Forhandlinger, due diligence og konkurrencerets-analyser
 • Internationale ventureinvesteringer: Forhandlinger, aktieoverdragelsesaftaler, aktionæroverenskomster og konkurrenceretsanalyser
 • Internationale virksomhedsoverdragelser: Due diligence

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

Kontakt PBO Juridisk Rekruttering for en behovsafdækning med henblik på introduktion til kvalificeret samarbejdspartner som et led i en matchmakingsproces for virksomheden 

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Hold dig opdateret på aktuelle stillinger

Opret dig i vores kandidatbank

Husk at acceptere ALLE betingelser

Du vil nu blive sendt videre, hvor vi gør opmærksom på, at du skal huske at krydse begge bokse af nederst på siden. Dette skyldes, at PBO Juridisk Rekruttering skal kunne opbevare dine data, for at vi kan hjælpe dig. På forhånd tak.

content/check.jpeg

 

Fortsæt til ansøgning
bubble