Specialist | Generalist | Interim

Specialist eller generalist til advokatbranchen eller koncern

PBO Juridisk Rekruttering har mange samarbejdspartnere i hele landet, herunder flere jurister, der tilbyder advokatvirksomheder, koncerner og kommuner etc. konsulentbistand i underentreprise.

Der kan være tale om en fast tilknyttet specialist eller generalist på kompetencer, som virksomheden ikke råder over i det daglige.

Ofte er der også tale om virksomhedens kompetente faste backup eller supplement eller akutte nødværgeløsning i spidsbelastningssituationer (barsel sygdom m.m.).

Alt med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow i porteføljen og rettidig klientopfølgning.

Et led i matchmakingsprocessen pr. netværksmæssig kulance

Som et led i PBO Juridisk Rekrutterings matchmakingsprocesser og kontinuerlige vidensdeling pr. netværksmæssig kulance, kan det ofte betale sig at kontakte rekrutteringskonsulent Pia Bolander Olsen, såfremt virksomheden er på udkig efter samarbejdspartnere. 

I den henseende har jeg aktuelt flere gode bud på samarbejdspartnere:

Bestyrelsesansvar, selskabs- og erhvervsret og M&A | Specialist

 • Køb og salg af virksomheder
 • Stiftelse, omstrukturering og kommercielle kontrakter (stiftelsesdokumenter, ejerbog, vedtægter, ejeraftaler m.m.)
 • Omstruktureringer og kapitalforhold (kapitalstrukturen, ejerstrukturen eller selskabsformen, spaltning, fusion, kapitalforhøjelser m.m.)
 • Andre selskabsretlige forhold (medarbejderoptionsordninger, warrantprogrammer og øvrige incitamentsordninger m.m.)
 • Kommercielle kontrakter (Samhandelsaftaler, Agentaftaler, Distributionsaftaler, Standardvilkår, Salgs- og leveringsbetingelser, Fortrolighedsaftaler, Samarbejdsaftaler og Franchiseaftaler)

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

Bygge- og Miljølovgivningen | Specialist

 • Entrepriseret
 • Miljø- og planret
 • Byggelovgivningen

herunder rets- og voldgiftssager relateret til entreprise-, miljø- og planret og rådgivning af bl.a. kommuner, forsynings- og energiselskaber, projektudviklere, industrivirksomheder, entreprenører, arkitekter og rådgivende ingeniører samt landmænd. 

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

Ansættelses-/ og Arbejdsret | Specialist

 • Ansættelseskontrakter, opsigelser/afskedigelsesnævnssager, fratrædelsesaftaler, seniorordninger, kunde- og konkurrenceklausuler
 • Medarbejderforhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelse
 • Mediatoruddannet konfliktløser
 • Offentlig ansættelsesret, herunder rådgivning af virksomheder og offentlige myndigheder i ansættelses- og arbejdsretlige (overenskomstmæssige forhold) samt kontraktretlige forhold.

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO. 

GDPR | IPR | Specialist

 • Complianceopgaver, herunder GDPR
 • IPR
 • HR-Jura
 • Aftaler og kontrakter, herunder internationale forhandlinger
 • Kommunikationsopgaver
 • Generelle ledelsesopgaver

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

GDPR | Juridisk databeskyttelses compliance | Specialist

Herunder; 

 • Dataflow analyser
 • Risiko vurderinger
 • Databehandleraftaler
 • Fælles dataansvarsaftaler
 • Samtykke erklæringer
 • Behandling af indsigtsanmodninger
 • Privatlivspolitikker
 • HR databeskyttelse og tillæg til medarbejdere
 • GDPR klausuler til kontrakter

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

M&A | GDPR | Kontrakts- og erhvervsret | Specialist

 • GDPR-projekter, herunder koncipering af GDPR-relaterede kontrakter og politikker
 • Udarbejdelse og forhandling af kommercielle internationale kontrakter
 • Claim Management og pressekontakt
 • Contract Management
 • Bestyrelsesuddannelse og bestyrelsesevalueringer
 • Konsulentydelser inden for strategi, ledelse og organisationsudvikling
 • Selskabsret, børsret og erhvervsret i øvrigt
 • Internationale virksomhedsoverdragelser og ventureinvesteringer, herunder: forhandlinger, kontraktudarbejdelse, due diligence og konkurrence-retsanalyser
 • International M&A: Forhandlinger, due diligence og konkurrencerets-analyser
 • Internationale ventureinvesteringer: Forhandlinger, aktieoverdragelsesaftaler, aktionæroverenskomster og konkurrenceretsanalyser
 • Internationale virksomhedsoverdragelser: Due diligence

Supplerende oplysninger om denne profil fås ved kontakt til PBO.

Kontakt PBO Juridisk Rekruttering for en behovsafdækning med henblik på introduktion til kvalificeret samarbejdspartner som et led i en matchmakingsproces for virksomheden 

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Få hjælp til at finde den rigtige medarbejder

Kontakt os i dag
bubble