HR-Manager for hire

Lej en HR-Manager for en tidsbegrænset periode

Din kompetente faste backup, akutte nødværgeløsning eller faste supplement med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow i afdelingen for HR.

En branchekendt HR-Manager kan således effektivt bl.a. bistå med...

Den strategiske MUS

Elsker I bare MUS hos jer? Hvis ikke, kan vi måske hjælpe. MUS kan faktisk blive en positiv og givende proces for både medarbejder og leder. Men for at processen kan give mening, skal den forberedes ordentligt, og målet skal være klart for alle parter.

Både de MUS-afholdende ledere og medarbejderne skal vide hvilke gevinster, der er ved en god MUS. De skal vide, hvad de skal forberede, hvad deres opgave er under selve samtalen og hvad der sker efter mødet.

Vi kan bidrage til en MUS, der giver svar på de spørgsmål, der stilles. Vi danner basis for nogle positive og fremadrettede samtaler. Og vi sikrer, at de efterfølgende outputs og aftalte handlingsplaner er gennemførlige, værdiskabende og i overensstemmelse med jeres strategi.

Værdi for kursuskronerne

Kravene til advokaters og fuldmægtiges kursusaktivitet er velkendte. Men hvordan sikrer I, at der er en linje i deres kompetenceudvikling? Al kursus- og uddannelsesaktivitet bør – udover at understøtte ”hensynet til klienten” - indeholde konkret relevant læring og træning for advokaten. Både på kort og langt sigt.

Ved siden af fuldmægtiguddannelsen kan deltagerne have behov for interne forløb, så de kender og er i stand til at leve op til omsætningskrav, interne regler, firmaets kultur etc.

Sekretærer, juridiske sagsbehandlere og andre medarbejdergrupper har også krav på og pligt til efteruddannelse, og det er naturligvis også i advokatfirmaets interesse, at sekretærerne er veluddannede og opdaterede på deres nuværende og eventuelle kommende sagsområder. Også her er det lange sigt væsentligt, for at uddannelsesaktiviteten skaber værdi.

Vi kan hjælpe jer med at strukturere, skabe overblik og sammensætte uddannelsesforløb for alle firmaets medarbejdertyper.

Teamudvikling

Et effektivt team er det vigtigste fundament for engagerede medarbejdere. Det er rart at vide, at man har tætte kolleger, der kender den faglige udfordring og hos hvem, man kan hente sparring og hjælp. Velfungerende teams sikrer desuden, at alle kolleger integreres i det sociale fællesskab.

Advokater er dybt afhængige af, at deres teams fungerer, og at kollegerne bakker op. 

Er jeres teams effektive? Og ved I, om de kunne blive bedre?

Vi kan hjælpe jer med teamprocesser, der gør jeres teams skarpere, mere effektive, socialt velfungerende, hvilket igen hjælper jer til at fastholde jeres gode folk. Og det kan aflæses direkte på bundlinjen!

Vi anvender Garuda personlighedstests til at tegne et samlet billede af teamets kombinerede præferencer. Profilværktøjerne anvendes til at afdække virksomhedens potentialer, herunder eventuelle behov for indsats. Hver enkelt medarbejder får individuel tilbagemelding, og vi laver en samlet tilbagemelding med drøftelse af, hvordan teamet samarbejder, kommunikerer, motiveres/ demotiveres, løser udfordringer og arbejder under pres. En sådan proces kan i høj grad styrke samarbejdet i teamet og forebygge misforståelser og mistrivsel. 

Onboarding - at få medarbejderen godt i gang

Hvornår begynder onboardingen? Efter vores mening starter den, når kontrakten er skrevet under. Allerede her skal din kommende medarbejder kende de næste step i processen. Vi arbejder med fire faser: inden tiltrædelse, de første fire dage, de første fire uger og de første fire måneder.

En succesfuld onboarding er helt afgørende for, at din nye medarbejder falder til og hurtigt giver værdi til forretningen.

Den ansvarlige partner behøver ikke stå med hele opgaven. Vi hjælper jer med at tilrettelægge en proces, som involverer andre nære kolleger, og som hurtigt får den nye medarbejder godt i gang til gavn for både hende/ ham og din organisation.

Offboarding – når det ikke fungerer

Hvis medarbejderen selv beslutter at rejse, kan vi hjælpe jer med at vurdere, om der skal opslås en tilsvarende stilling, eller funktionen har ændret sig, så det er en medarbejder med en anden faglighed, vi skal finde.

Men nogle gange er det partnernes beslutning, at nogen skal fra borde. ”It’s a lousy job”, men desværre kan man være nødsaget til at sige farvel til en medarbejder – eller endda flere. Og nej – vi kommer ikke og opsiger din medarbejder for dig. Den opgave er desværre din. Men vi tilbyder med vores mangeårige erfaring at klæde dig og dine partnerkolleger på til at kunne gennemføre en ordentlig og korrekt opsigelsesproces.

Vi gør dig tryg ved, at alt er gennemtænkt, og at opsigelsen foregår så skånsomt som muligt for den medarbejder, der skal rejse. Ligeledes bistår vi dig med den nødvendige kommunikation overfor de tilbageblevne kolleger.

Er du ikke specialist i ansættelsesret, bakker vi dig op med den nødvendige viden om overenskomst, funktionærlov, opsigelsesfrister, fritstilling osv.

Outplacement

Ønsker I at hjælpe den opsagte medarbejder videre efter fratrædelsen, kan vi tilbyde coaching og outplacement, så medarbejderen bliver klar på egne præferencer og kompetencer. Vi kan sparre om ansøgninger, CV og naturligvis matche medarbejderen op mod vores jobdatabase. Måske ligger det nye job allerede og venter. 

Kontakt PBO Juridisk Rekruttering ved behov for formidling af "HR-Manager for hire" med henblik på interim ansættelse eller anden konsulentaftale for en ukompliceret formidling og introduktion.

design/blog_rekruttering/stilling_samtalesituation_kvinder.jpg

PBO Juridisk Rekruttering speciel logo

Få hjælp til at finde den rigtige medarbejder

Kontakt os i dag
bubble