Uddannelsesjurist til Samfundsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet | København
01.06.2022 Aktuel stilling

Uddannelsesjurist til Samfundsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet | København

PBO søger på vegne af KU en uddannelsesjurist til Samfundsvidenskabeligt Fakultet.

Har du lyst til at fungere som uddannelsesjuridisk specialist i Uddannelsesadministrationen på Samfundsvidenskabeligt Fakultet (SAMF)?

Vil du være ansvarlig for den juridiske kvalitetssikring og fungere som rådgiver og sparringspartner for kolleger vedr. uddannelsesjuridiske spørgsmål?

Har du blik for at få administrative processer og jura til at harmonisere, så processer udvikles og forenkles?

Kan du lide at behandle retlige klager?

Så kunne dette være jobbet for dig.

Om os

Du bliver ansat i Uddannelsesforløb, som er en af tre sektioner i Uddannelsesadministrationen.

Uddannelsesadministrationen har været igennem en stor omorganisering, hvilket betyder, at sektionen er forholdsvis nyetableret, og vi udvikler løbende de studieadministrative processer, og måden vi arbejder på.

Sektionen består af 18 engagerede medarbejdere, der samarbejder om opgaveløsningen.

Vi lægger vægt på en smidig, effektiv og professionel studieadministration med et godt arbejdsmiljø, hvor vi sparrer og hjælper hinanden.

Vi tilbyder

Et udfordrende og selvstændigt job i en kompleks organisation, som er under stadig udvikling.

Du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi lægger vægt på at fungere som et hold, hvor alle løfter i flok og er fleksible.

Udover, du er tilknyttet Uddannelsesforløb og løser en lang række opgaver i sektionen, bliver du også kollega med de øvrige jurister på SAMF. På SAMF er vi i gang med at styrke vores juridiske kompetencer og skal til at bygge et team op på tværs af institutter og fagområder.

Du får mulighed for at blive fakultetets specialist inden for uddannelsesjura, men bliver også del af et fagligt miljø med jurister med supplerende specialiseringer. Det betyder, at du får en stor og bred kontaktflade og mange samarbejdspartnere på tværs af fakultetet.

Stærke relationer og samarbejde er vigtige værdier på SAMF, og vores ambition er at løse vores opgaver på et højt niveau med en uformel omgangstone og plads til at have det sjovt i hverdagen.

Vi har til huse på det gamle Kommunehospital centralt ved søerne i København. Læs mere om Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på: https://samf.ku.dk/

Opgaverne

Du kommer til at beskæftige dig i et krydsfelt af følgende opgaver:

 • Udarbejde og koordinere høringssvar på love, bekendtgørelser mv., skrive juridiske oplæg og foretage juridiske vurderinger.
 • Stå for juridisk kvalitetssikring af opgaveløsningen både i Uddannelsesforløb, men også i den øvrige studieadministration.
 • Være tovholder på dine kollegers arbejde med eksamensklager, orlov og plagiatsager.
 • Have ansvar for kvaliteten af sektionens standardbreve, særligt eksamensklager og anker samt dispensationer.
 • Stå for juridisk vejledning af kolleger ved arbejdsprocesser i sektionen, fx vedrørende optagelse, dispensationer, merit mv.
 • Stå for juridisk vejledning af kollegaer i forhold til vurderinger mv. i konkrete sager.
 • Behandle klager, der vedrører retlige spørgsmål, fx klager vedr. afslag på optagelse, dispensationer, eksamensklager mv.
 • Behandle sager om aktindsigt, der vedrører uddannelse.
 • Holde oplæg for studienævn om fx studienævnets arbejde med funktionsnedsatte, forvaltningsret mv.
 • Være repræsentant for SAMF i SAK-jura, der er et underudvalg under Københavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK).
 • Være GDPR-ansvarlig i Uddannelsesadministrationen. 

Din profil

 • Du evner på en sikker juridisk grund at finde holdbare og praktisk gennemførlige løsninger på komplicerede juridiske spørgsmål.
 • Du har blik for at få juraen og administrative processer til at harmonere.
 • Du er i stand til at kombinere uddannelsesjura og forvaltningsret i praksis.
 • Du er dygtig til at formidle på skrift og i tale, både på dansk og engelsk.
 • Du har en høj faglighed og prioriterer kvalitet i opgaveløsningen, men evner også at tilpasse løsninger under hensyntagen til deadlines og ressourcer.
 • Du værdsætter at løse opgaver i fællesskab og med respekt for andres faglighed.
 • Du kan arbejde selvstændigt og prioritere opgaver i en travl hverdag.

Du er uddannet jurist (cand.jur.) og har relevant erhvervserfaring fra et universitet, en uddannelsesadministration eller centraladministrationen.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med sagsbehandling inden for universitetsloven, herunder med behandling af klagesager fra studerende.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår sker jf. overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten med indplacering afhængig af kompetencer.

Hører du gerne nærmere i sædvanlig fuld fortrolighed?

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
Team-PBO
+45 2970 4214
job@juridisk-rekruttering.dk

Tilbage til oversigten

Uddannelsesjurist til Samfundsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet | København ekstra information

Praktisk info Aktuel stilling

Ansøgningsfrist:

Hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette kandidat. Stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.

Samtaler:

Samtaler afholdes løbende og efter henvisning af PBO Juridisk Rekruttering.

For sparring om rollen og henvisning til uformel dialog:

Vil du gerne forventningsafstemme og eventuelt have uddybet mulighederne, så er du meget velkommen til at kontakte Pia Bolander Olsen eller Team-PBO fra PBO Juridisk Rekruttering på +45 2970 4214 eller send en mail på: job@juridisk-rekruttering.dk for en uforpligtende og fortrolig drøftelse. Har du konkrete spørgsmål til stillingen og brug for at høre nærmere om jobbet, tager kunden gerne en uformel og fortrolig direkte forventningsafstemning. Henvisning sker via PBO Juridisk Rekruttering.