Selvstændige advokatpartnere til Homann Advokater | København
01.11.2019 Opgaven er lukket

Selvstændige advokatpartnere til Homann Advokater | København

PBO Juridisk Rekruttering søger selvstændige advokatpartnere inkl. evt. ansatte (enkeltmandsvirksomheder, en flerhed af advokater i fællesskab eller advokatselskaber) til Homann Advokater

Homann Advokater har domicil i 3 etager centralt beliggende i City (over for Illums Bolighus på Bjørn Nørgaards plads på Amagertorv) – dejligt tæt på Gl. Strand og Nørreport metro og adgang til parkering i gården.

Der er tale om et særdeles veletableret samarbejde advokatvirksomhederne imellem, og er man interesseret i at høre nærmere om mulighederne hos Homann, herunder om optagelse i driftsinteressentskabet, supplerer jeg gerne yderligere omkring regnskab og vedtægter samt introducerer til uformel og fortrolig dialog. 

Om Homann Advokater og kontorfællerne

”Homann Advokater er et kontorfællesskab mellem advokatfirmaer. Der er tale om en kollaboration mellem selvstændige advokatfirmaer, som for nogles vedkommende har eksisteret i mange år, og for andres er relativt nyetablerede.

Kontoret beskæftiger pr. 1. november 2020 mere end 30 personer, heraf 16 advokater.

Det står enhver ”deltager” frit at beholde en nuværende hjemmeside og markedsføre sig under et nuværende navn. Der linkes blot fra sitet til Homann,  som stiller platformen til rådighed, herunder muligheden for at markedsføre artikler etc.

Formålet med samarbejdet er en fælles udvikling med henblik på dygtiggørelse og effektivisering - og i øvrigt servicering af større klienter.

En af de bærende ideer med advokatkontorfællesskabet, hvor alle firmaer er selvstændige, men medejere af driftsinteressentselskabet er, der meget hurtigt kan trækkes på advokater med specialer inden for en lang række områder lige fra skatteret, erhvervsret til fast ejendom i alle afskygninger, idet det er nemt at videredelegere sager, når der ikke er diskussioner om, hvem, der skal noteres for en bestemt omsætning. Der er således en god udveksling af sager.

Homann er desuden med i det europæiske netværk af advokater – JCA International, hvilket er et særdeles velfungerende netværk.

Målsætningen har altid været at yde erhvervsretlig rådgivning af høj kvalitet, ligesom vi også rådgiver indenfor det privatretlige område, herunder har indgående kendskab til udlændingeret og strafferet.

Vi søger at opnå vores mål ved en høj prioritering af juridiske kvalifikationer og ved en løbende udvikling af kompetencer. Vi har blandt andet en afdeling med tre jurister, som udelukkende beskæftiger sig med skattesager og herved kan bidrage med særdeles kompetent support til de øvrige advokater, der beskæftiger sig med erhvervsklienter.

Indenfor strafferet, herunder økonomisk kriminalitet og udlændingeret samt familieret, er der p.t. 4 advokater, som har den førnævnte rådgivning som hovedområder.”

De enkelte advokater har et meget integreret og ukompliceret samarbejde og dertil et uformelt og afslappet fællesskab. Det anerkendes, at det er vigtigt at have andre interesser end lige juraen; uagtet at denne prioriteres meget højt!

Arbejdsområderne hos Homanns 

Homann Advokater er et full-servicekontor, der yder rådgivning indenfor alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Kunderne er offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Henset til ovennævnte er det - på ethvert givet tidspunkt - interessant at udvide interessentskabet med selvstændige deltagere indenfor følgende områder:

  • Erhvervsretten, herunder selskabsret, generationsskifte, immaterialret, konkurs- og rekonstruktion, virksomhedsoverdragelser, informationsteknologi, ansættelsesret, retssager
  • Ejendomsadministration i advokatregi, såvel administration af fonde med ejendomme, udlejningsejendomme i enhver kategori og større andelsboligforeninger og ejerforeninger
  • Fast ejendom – rådgivning til private om køb og salg, tinglysning af adkomst, hæftelser og byrder, herunder rådgivning om testamente, ægtepagt m.v.
  • Fast ejendom - entrepriseret/byggesager – privat og erhverv, herunder foreningsretlige sager hidrørende fra ejendomsadministrationen
  • Fast ejendom og rådgivning om investering i fast ejendom med særligt fokus på udlejningsejendomme/byggerier
  • Familieret – tvangsfjernelsessager, arveret- og dødsboer - også for den autoriserede bobestyrer er kontoret interessant
  • Udlændingeret
  • Strafferet - også for den beneficerede er kontoret interessant
  • Skatteretsrådgivning – privat som erhvervsmæssig
  • Forsikrings- og erstatningsret – privat og erhverv 

Tidshorisont og oplæg til fortrolig dialog

Ambitionen er at vækste med gerne flere selvstændige advokater og det indenfor en nærmere afgrænset tidshorisont på et par måneder, hvorfor jeg løbende vil fremme mulighederne for de fortrolige og konstruktive dialoger. 

Vil du gerne i sædvanlig uformel dialog, er du derfor meget velkommen til at tage fat i mig snarest belejligt. Samtaler afholdes løbende og efter henvisning af PBO Juridisk Rekruttering. 

Henvendelse til PBO

Vil du gerne i fortrolig dialog med Homann Advokater, send da venligst dit kompetence CV til pbo@juridisk-rekruttering.dk

Du er som altid meget velkommen til at slå på tråden for en uforpligtende fortrolig telefonisk drøftelse, og jeg uddyber naturligvis gerne nærmere om Homann Advokater ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782

Du kan endvidere ringe med konkrete spørgsmål til partner Niels Ulrik Ottesen på telefon + 45 2243 3538 eller administrerende partner Bent-Ove Feldung på telefon + 45 3315 0102, der gerne står til rådighed for en fortrolig drøftelse.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/cover-3.png

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

Tilbage til oversigten

Selvstændige advokatpartnere til Homann Advokater | København ekstra information

Praktisk info Opgaven er lukket

Ansøgningsfrist:

Ambitionen er at vækste med gerne flere selvstændige advokater og det indenfor en nærmere afgrænset tidshorisont på et par måneder, hvorfor jeg løbende vil fremme mulighederne for de fortrolige og konstruktive dialoger.

Samtaler:

Vil du gerne i sædvanlig uformel dialog, er du meget velkommen til at tage fat i mig snarest belejligt. Samtaler afholdes løbende og efter henvisning af PBO Juridisk Rekruttering.

For sparring om rollen og henvisning til uformel dialog:

Vil du gerne i fortrolig dialog med Homann Advokater, send da venligst dit kompetence CV til pbo@juridisk-rekruttering.dk. Du er som altid meget velkommen til at slå på tråden til rekrutteringskonsulent Pia Bolander Olsen for en uforpligtende fortrolig telefonisk drøftelse. Jeg uddyber naturligvis gerne nærmere om Homann Advokater ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782. Du kan endvidere ringe med konkrete spørgsmål til partner Niels Ulrik Ottesen på telefon + 45 2243 3538 eller administrerende partner Bent-Ove Feldung på telefon + 45 3315 0102, der gerne står til rådighed for en fortrolig drøftelse.