PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer attraktive kvalificerede kandidater med omdrejningspunkt i juraen til selskaber, koncerner og advokat- og mæglerbranchen.
23.12.2017 Stillingen er besat

PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer attraktive kvalificerede kandidater med omdrejningspunkt i juraen til selskaber, koncerner og advokat- og mæglerbranchen.

Kære samarbejdspartnere og kunder – nuværende, tidligere og fremtidige:-)

PRÆSENTATION AF MIT VIRKE OG PBO JURIDISK REKRUTTERING:

Det er min erfaring, at vi får størst glæde og mest mulig udbytte af vores relation og gensidige netværk ved nærmere bekendtskab, så hermed en overordnet præsentation af mit virke og PBO Juridisk Rekruttering.

Jeg er indehaver af en juridisk vikar- og rekrutteringsvirksomhed, der kontinuerlig arbejder intenst på at åbne advokatbranchen og dermed beslægtede branchers øjne for mulighederne for konsulentbistand såvel onsite som online – og “out of the box” intuitiv legal recruiting.

I mit virke som recruiter rekrutterer jeg hovedsageligt advokater (cand.jur. og cand.merc.jur), juridiske sagsbehandlere, ejendomsadministratorer, controllere etc.

Det betyder, at jeg har en stor berøringsflade i branchen og altid aktivt arbejder på at højne kvaliteten i netværket alt overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor og ofte en skøn kombination.

I mit virke i vikarbranchen er jeg selv specialiseret indenfor dødsbo og fast ejendom og har min daglige gang rundt omkring i advokatvirksomheder i hele DK.

En anden passion – og en stor del af mit arbejdsliv – består af at formidle netværksmæssige væsentlige kontakter og relevante potentielle samarbejdspartnere-/ relationer – altovervejende med afsæt i den juridiske/ finansielle branche. Min rolle er som oftest at øjne synergien og handle på det, facilitere det rette netværk og åbne plads til dialog mellem de afgørende roller – det er spændende og meget afvekslende i forhold til mine øvrige opgaver – et velkommen kolerit.

Opgaverne, der er landsdækkende, fordeler sig således på alt fra cand.merc.jur., cand.jur., advokater, ejendomsadministrator og controller, juridiske chefstillinger, specialiserede legal councels til advokatsekretærer/ juridiske sagsbehandlere.

ER DU KANDIDAT:

Skal jeg holde lidt uforpligtende øje på dine vegne, så send gerne dit CV og en kort supplerende beskrivelse om, hvad du helst arbejder med, dine specialer etc., når du sender dit CV. Blot lige som i denne tråd – det er alene til intern brug her i PBO regi, når jeg matcher arbejdsgiver og kandidat.

Det hjælper mig meget, når jeg har en overordnet “dagsorden”, når jeg ser på forhold som specialer, særlige kompetencer, der måske ikke er med i det mere traditionelle CV, arbejdstid, eventuel køretid, udfordringer og fordele, personlige præferencer og bestemt også, når jeg har kendskab til, hvilke opgaver kandidaten helst IKKE vil matches med.

Det vil være ekstra godt med en lille intern punktopstilling til mig om, hvad der tiltaler dig og hvor du er stærk samt der hvor du ved, at du har behov for sparring.

Al korrespondance i PBO regi er naturligvis i fuld fortrolighed og diskretion!

CV kan uploades her: KANDIDATER

ER DU ARBEJDSGIVER:

Er du arbejdsgiver og ønsker du/ din virksomhed min bistand med at vækste den faste stab ved behov for kompetent rekruttering, så kontakt mig endelig for en uforpligtende drøftelse.

FØLG MED HER PÅ BLOGGEN:

Velkommen til bloggen, hvor I kan læse lidt nærmere om, hvilke ydelser jeg kan tilbyde, når I løbende har brug for at udvide jeres faste juridiske stab. Som altid opfordrer jeg til, at I løfter røret og tager en snak med mig, når I har brug for at styrke og vækste et eller flere af virksomhedens specialer eller dér, hvor der er brug for at udvide med yderligere advokater/ jurister og/ eller Legal Councels, partnerkredsen, den juridiske ledelse og compliance etc., så vi sammen kan pejle os ind på, om vedkommende måske allerede er “on hold” i PBO regi, på bedding/ få korrespondancer væk, eller om der alternativt skal iværksættes en formidlings- eller rekrutteringsproces. Jeg er altid åben for dialog og garant for 100 % fortrolighed og professionalisme i processen.

Rekruttering

PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer attraktive kvalificerede kandidater med omdrejningspunkt i juraen til selskaber, koncerner og advokat- og mæglerbranchen.

Mangler I således aktuelt eller har løbende forespørgsel på:

 • erfarne advokater/ jurister/ fuldmægtige (cand.jur./ cand.merc.jur)
 • erfarne Inhouse Legal/ General Councel
 • juridisk sagsbehandlere
 • PA/ EA
 • ejendomsadministrator/Property Manager
 • Controller

så bistår PBO Juridisk Rekruttering med professionel rekruttering til erhvervslivet i hele DK og er altid åben for nye spændende samarbejder.

Hvorfor vælge PBO Juridisk Rekruttering:

 • PBO Juridisk Rekruttering er en seriøs, målrettet og engageret aktør med et helt unik fodfæste i den juridiske branche
 • Spar tid og ressourcer ifm. rekruttering af den rette kandidat
 • For optimeret brug af sociale medier som rekrutteringsmetode
 • For adgang til de bedst kvalificerede kandidater indenfor præcis jeres felt
 • For screening af ansøgninger og CV’er
 • For optimal og professionel opfølgning overfor ansøgende kandidater
 • For muligheden for anonymitet i stillingsopslagene, når virksomheden ikke ønsker offentlighedens kendskab
 • For den fornødne indsigt i det område, medarbejderen skal varetage

Databasen indeholder bl.a. nogle af Danmarks dygtigste advokater og jurister indenfor fast ejendom, M&A, entreprise, lejeret, entreprise, compliance, kontraktret, udbudsret, mediation, erhvervsrådgivning, IP-ret og EU-ret såvel i den finansielle sektor som indenfor den private- og offentlige sektor.

Formidlingsaftale ctr. rekrutteringsopgave:

PBO Juridisk Rekruttering tilbyder hhv. formidlingsaftale eller en regulær rekrutteringsopgave alt afhængig af virksomhedens aktuelle behov. Nedenfor lidt om forskellen på de 2 opgaver, herunder forskellen på de værktøjer, der tages i brug:

Formidlingsaftale: 

Opgaven løses som udgangspunkt via selectionsmetoden og således, at kandidaten skal findes i PBO Juridisk Rekrutterings egen database samt PBO Juridisk Rekrutterings omfattende relevante netværk.

Værktøjer:
PBO Juridisk Rekrutterings egen database, erhvervsrelevant netværk, sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook, telefonmøder og korrespondance

Rekrutteringsopgave: 

 • Headhunting med opsøgende henvendelser til potentielle kandidater udenfor egen database
 • Rekrutteringsindlæg
 • Opfølgende interviews for kompetenceafklaring efter gennemgang af ansøgning og CV

Værktøjer:
Headhunting/ recruiting primært ved hjælp af Social Media Rekrutterings-strategi (SMRS), herunder inddragelse af medarbejderne i brugervirksomhedernes sociale netværk,PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings egen database, erhvervsrelevant netværk, sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook samt rekrutteringsindlæg, telefoninterviews, møder og korrespondance.

PBO Juridisk Rekruttering:

✯ bistår den juridiske sektor, advokat- og mæglerbranchen etc. ved behov for udvidelse af den specialiserede kvalificerede juridiske stab. Det er PBO Juridisk Rekrutterings forpligtelse og jeres tryghed

✯ aflaster travle HR-afdelinger i forbindelse med rekrutteringsprocessen og frigiver dermed overskud og ressourcer i staben til ansættelsesprocessen

✯ arbejder selvstændigt og proaktivt på at løse udfordringerne med at tiltrække kvalificeret juridisk personale

✯ PBO Juridisk Rekruttering forventningsafstemmer løbende

 

Tilbage til oversigten