NemAdvokat udvider med flere roller | Glostrup
06.02.2020 Aktuelt pauseret

NemAdvokat udvider med flere roller | Glostrup

Jurist, advokatsekretær og køberrådgiver til NemAdvokat

PBO Juridisk Rekruttering søger flere nye kollegaer til NemAdvokat i Glostrup, herunder

  • 1-2 advokatsekretærer
  • en jurist og/ eller advokatsekretær
  • en køberrådgiver (mægler/ jurist/ juridisk sagsbehandler)

Til afdelingen for fast ejendom

Vi søger en erfaren og selvkørende advokatsekretær, der primært vil have fokus på retssager omhandlende fast ejendom, herunder f.eks. fejl og mangler og entrepriseret og med stor erfaring med civile sager. Således en rutineret processekretær, der kan arbejde særdeles selvstændigt med retssager, herunder korrespondance med sagens parter, udarbejdelse af processkrifter i samarbejde med den juridiske ledelsesbeføjelse og opfølgning på frister og kalenderstyring forbundet hermed.

Du har en god allround viden fra advokatbranchen og kan fungere som tovholder på ovennævnte opgaver for de advokater og fuldmægtige, der er tilknyttet sagerne.

Du sørger for det gode sagsflow, den røde tråd i såvel intern og ekstern kommunikation og styrer og fungerer som primus motor rollen på retssagerne.

Du er dygtig til at formulere dig og bestrider dansk retskrivning i skrift og tale. Det er en fordel, at du taler og skriver et pænt engelsk, men ikke en forudsætning.

Du arbejder selvstændigt på minretssag.dk.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Stillingen omfatter ikke berigtigelse af fast ejendom, rådgivning forbundet hermed eller tinglysning, men har målrettet fokus på retssagsområdet. Det er dog en klar fordel, at du har kendskab til fast ejendom.

Udover kendskab til proces (civile retssager vedrørende fast ejendom og udvikling af fast ejendom), kan du med fordel have kendskab til følgende yderligere retsområder:

o   Familie- og arveret

Til afdelingen for familie- og arveret

Vi søger en jurist eller alternativt en særdeles erfaren privatrettet advokatsekretær til at tage teten på afdelingen for familieret, herunder sammen med den juridiske ledelsesbeføjelse servicere kunderne med familieretlig rådgivning inkl. testamente, ægtepagter og samejeoverenskomster m.v.

For den jurist, der ønsker at medvirke til at styrke og ikke mindst udvikle afdelingen for familieret, er der udsigt til stor medindflydelse nu og fremadrettet.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Til afdelingen for fast ejendom – køberrådgivning

Vi søger en køberrådgiver med flere års erfaring indenfor fast ejendom. Du kan have baggrund som jurist, ejendomsmægler eller advokatsekretær. En fast forudsætning er dog, at du i er vant til at berigtige ejendomshandler.

På nærværende rolle vil køberrådgivningen klart vægte tungest. Det er således flere års erfaring med gennemgang af købsaftale og bilag med køberne, som vi søger med nærværende stillingsopslag.

Som udgangspunkt ligger selve eftersagsbehandlingen – dvs. tinglysning, koordinering med parterne og korrespondance i øvrigt – hos kollegaerne i afdelingen for eftersagsbehandling, men det er klart en fordel, hvis du har kendskab til de processer, der ligger efter købsaftalens godkendelse også.

Der er tale om en fuldtidsstilling.

Du tilrettelægger i – videst muligt omfang - selv din arbejdsdag, og din arbejdsplads er beliggende i Glostrup.

Om NemAdvokats nye kollegaer generelt

For alle profilerne gør det sig gældende, at der ønskes flere års erfaring, herunder praktisk erfaring fra advokatbranchen eller mæglerbranchen (for så vidt angår køberrådgiveren).

Der er tale om særdeles selvstændige stillinger og udover en god onboardingsproces og en sædvanlig indkøringsperiode, kan der ikke forventes oplæring i retsområderne og praktik generelt. Det er faglige kriterier og erfaring, der forudsættes helt på plads allerede indledningsvis på disse roller.

NemAdvokat ser frem til nye kollegaer, der har mod på at være med til at forme de juridiske afdelinger, herunder tage teten på optimering af egen afdelings ansvarsområder og sætte de højeste standarder for afdelingen. Det selvfølgelig i sparring og samarbejde med alle medarbejdere, herunder tæt sparring med ledelsen.

Du vil således have en stor indflydelse på din og dine kollegers arbejdsplads, herunder indflydelse på vækst, forretningsudvikling, interne og eksterne processer og egen arbejdsglæde.

Vilkår

Løn efter kvalifikationer og nærmere aftale inkl. pensionsordning, sundhedsforsikring samt andre personalegoder.

Stillingen er beregnet til 37 timer ugentligt eller efter aftale.

Tiltrædelse snarest muligt. 

Henvendelse til PBO

Er du den rette kandidat, send da venligst dit CV og en kort præcis ansøgning til pbo@juridisk-rekruttering.dk – gerne allerede i dag, da der afholdes samtaler løbende. Stillingerne tages ned, når de rette kandidater er fundet.

Jeg står som altid til rådighed for en uforpligtende fortrolig telefonisk drøftelse og uddyber gerne nærmere om stillingen ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782.

Du kan endvidere ringe med konkrete spørgsmål om stillingen eller virksomheden til advokat og partner Frederik Friche +45 7020 4161, der gerne står til rådighed for en fortrolig drøftelse.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/cover-3.png

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

Tilbage til oversigten

NemAdvokat udvider med flere roller | Glostrup ekstra information

Praktisk info Aktuel stilling

Ansøgningsfrist:

Snarest muligt

Samtaler:

Samtaler afholdes løbende, og opgaven lukkes, når de rette kandidater er fundet

For sparring om rollen og henvisning til uformel dialog:

Rekrutteringskonsulent Pia Bolander Olsen står som altid til rådighed for en uforpligtende fortrolig telefonisk drøftelse og uddyber gerne nærmere om stillingen ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782. Du kan endvidere ringe med konkrete spørgsmål om stillingen eller virksomheden til advokat og partner Frederik Friche på +45 7020 4161, der gerne står til rådighed for en fortrolig drøftelse.