Allround advokatsekretær til Milthers & Nielsen Advokater | Ringsted
08.07.2019 Stillingen er besat

Allround advokatsekretær til Milthers & Nielsen Advokater | Ringsted

PBO Juridisk Rekruttering søger en erfaren juridisk sagsbehandler til en fuldtidsstilling hos Milthers & Nielsen Advokater i Ringsted.

Om Milthers & Nielsen

Milthers & Nielsen Advokater tilbyder dig muligheden for at have ”fat i den lange ende” som tovholder og limen i det daglige, idet de 2 partneradvokater, Steffen Nielsen og Louise Milthers har valgt at ”dele” en dygtig kollega og sagsbehandler.

De to advokatkollegaer har delt arbejdsopgaverne således, at Louise Milthers arbejder bredt indenfor familieretten med skilsmisser, bopælssager, forældremyndighed, testamenter, bobehandling mv. Louise arbejder også med strafferet og er optaget på Social – og Indenrigsministeriets liste over advokater, der er anbefales til børnebortførelsessager.

Steffen Nielsen arbejder med selskabsret, herunder stiftelse af selskaber og udarbejdelse af ejeraftaler mv. og hjælper generelt virksomheder med opgaver indenfor formuerettens område.

Derudover har Steffen Nielsen speciale i entrepriseret og erhvervslejeret.

Rent praktisk er der således tale et mindre advokatkontor beliggende midt i Ringsted i gode kontorlokaler, hvor der er mulighed for at parkere lige ved kontoret.

Om dig

Vigtigste forudsætning er, at du har erfaring med advokatbogholderiet, herunder bogføring og betaling af regninger.

Ideelt set har du forudsætninger indenfor følgende områder, dog skal du på ingen måde føle dig udelukket, hvis du ikke er selvkørende indenfor alle specialer:

Louises sagsområder

Louise er jo specialiseret indenfor familieretten. Det er derfor en klar fordel, at du har lyst til og erfaring med disse opgavetyper bl.a. skilsmisse, bodelinger, bopælssager, testamente og erfaring med sager hos Familieretshuset og for domstolene.

Det vil være en fordel, hvis du også kender til bobehandling, men det er ikke et krav, da vi i dag får varetaget denne opgave eksternt.

Steffens sagsområder

Det vil derfor være en fordel, om du har lidt kendskab til selskabsret og eventuelt kan stifte et selskab samt kendskab til minretssag.dk.

Øvrige sagsområder

Begge advokater berigtiger i øvrigt ejendomshandler, men sekretæropgaverne i den forbindelse varetages eksternt.

Dog vil det være en fordel, hvis du kender til tinglysning.dk, og kan indtaste et helt simpelt skøde fx i forbindelse med overdragelse mellem (tidligere) ægtefæller.

Det er en forudsætning, at du har erfaring med Unik Advosys.

Der løftes i flok, og har du ikke den fornødne indsigt i alle specialer, så sparrer I selvfølgelig internt, såfremt du ikke tidligere har stiftet bekendtskab med områderne.

Kommandovejen er kort og der er ikke langt fra idé til handling, så du har mulighed for stor indflydelse på dit arbejdsliv og tilrettelæggelsen af opgaver etc., hvis du er sprængfyldt med gode ideer. Kontoret kan ikke tilbyde sekretærkollegaer, men til gengæld er skellet mellem advokat og sekretær ikke skarpt. Alle må hjælpe til i det daglige, alle er kollegaer og sammen om at skabe resultater og have en god hverdag. Der spises hver dag fælles frokost, hvor det går på tur, hvem der køber ind til ugen.

Tiltrædelse og arbejdstid

Tiltrædelse ønskes snarest mulig, senest pr. 1. oktober 2019 og efter nærmere aftale med kandidaten. Samtaler afholdes løbende, og stillingen tages ned, når den rette kandidat er fundet.

Arbejdstiden vil være 37 ½ timer om ugen, hvor frokosten ikke er betalt. Arbejdstiden er fra 8.30 – 16.00 mandag, tirsdag og onsdag, 8.30 – 17.00 torsdag og 8.30 – 15.00 fredag.

Det forventes, at vores nye sekretær kan være fleksibel mht. mødetider, hvis det skulle være nødvendigt. Det er det sjældent, men der tilfælde, hvor frister skal overholdes, og hvor der behov for at arbejde lidt ud over normal arbejdstid.

Den samme fleksibilitet gør sig selvfølgelig gældende omvendt, hvor vi er meget åbne overfor fri til tandlægebesøg, læge eller andre situationer, hvor det vil være rart at have frihed.

Lønnen vil være efter anciennitet og kvalifikationer. Der er en tvungen pensionsordning, hvor virksomheden betaler 10 % af lønnen i pension, og medarbejderen selv betaler 5 %.

Hvis du har den rette profil, vil vi være åbne overfor en bonusordning, hvor du vil få del i et overskud. Vi synes, dette er rimeligt, hvis du er den rette person, netop fordi vi er et mindre kontor og et overskud skabes af alle og ikke kun advokaterne.

Reference, ansøgning og CV

Reference på nærværende opgave er rekrutteringskonsulent Pia Bolander Olsen på +45 23329782, og jeg står selvfølgelig til rådighed for en uforpligtende drøftelse eller henvisning til samtale hos Milthers & Nielsen.

Ønsker du i første omgang blot en uformel og fortrolig drøftelse med kunden, så står advokat Steffen Nielsen gerne til rådighed efter aftale. Anvisning sker via PBO Juridisk Rekruttering.

Er du allerede afklaret med dit kandidatur, er du velkommen til at uploade dit CV HER for en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allestedsnærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål med særdeles grundig opfølgning og løbende orientering i processen.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

Tilbage til oversigten