Månedens kandidat ✯ cand.jur., KU 2016 ✯ speciale i erhvervsretlige fag, herunder selskabsret
27.01.2017 Opgaven er lukket

Månedens kandidat ✯ cand.jur., KU 2016 ✯ speciale i erhvervsretlige fag, herunder selskabsret

Ambitiøs erhvervsrettet jurist søger advokatfuldmægtigstilling

Netværk Sjælland ✯ København (ydre/indre) ✯ hele Fyn

Månedens kandidat, Elif Öztürk er cand.jur. (2016) fra Københavns Universitet med kandidatfagene:

✯ Formueret, herunder selskabsret
✯ Civilprocesret
✯ Forsikringsret
✯ Skatteret

Særligt erhvervsretten har appelleret til kandidaten under studiet, og kandidaten imødeser selvsagt gerne ambitionerne om specialisering inden for netop dette område indfriet.

Den grundlæggende interesse for erhvervsret, herunder formueretten har afstedkommet følgende naturlige valgfag; “Selskabsret og kapitalmarked” samt bachelor og speciale i selskabsret med titlerne ”Selskabslovens § 33 om delvis indbetaling af selskabskapital” og ”Hæftelsesgennembrud for kapitalselskaber”.

Passionen for erhvervsretten udelukker dog på ingen mulig måde kandidaten i at dyrke juraens mange andre spændende specialer og facetter.

Kandidaten, der har tyrkisk baggrund, taler og skriver perfekt dansk og engelsk, herunder juridisk engelsk og betragter såvel dansk som engelsk og tyrkisk som modersmål.

Kandidaten har udmærket sig ved at tage et Erasmus ophold på Yeditepe University Faculty of Law, Istanbul, Tyrkiet, hvor hun har været tilknyttet handelsafdelingen og visumafdelingen hos Danish Royal Consulate General.

Juridisk erhvervserfaring:

Kandidaten har erfaring fra advokatkontor som PA og stud.jur. med sagsbehandling, rådgivning og udfærdigelse af juridiske notater, herunder;

tæt klientkontakt, deltagelse i- og udarbejdelse af referater efter byretsmøder, bestyrelsesmøde og generalforsamlinger, selvstændigt udarbejdet generelle vedtægtsændringer, ændring af bestyrelsen og kapitalforhøjelse, hvilket har styrket kandidatens interesse og passion for selskabsretten generelt.

Under ansættelsesforholdet har kandidaten endvidere arbejdet med og tilegnet sig viden inden for:

✯ Lejeret, selskabsret, skatteret, entrepriseret og investering i fast ejendom
✯ Retsstillingen ved projektsalg og besigtigelse af ejendomme
✯ Forældelse af bankgæld
✯ Dagbod, erstatning og løbende betaling ved forsinket byggeri
✯ Administrativt og varetagelse af kontorets markedsføring på sociale medier

Endvidere har hun givet deltagelse i forretningsrejse til Ghana, herunder deltagelse i møder med den danske ambassadør, ghanesiske ministre og potentielle lokale samarbejdspartnere i forbindelse med et større ejendomsprojekt

Stud.jur. i Udlændingestyrelsen.

Kandidaten har også været beskæftiget som stud.jur. i Udlændingestyrelsen med sagsbehandling og afgørelser med fokus på asylansøgeres kostpengesager, herunder administrativt arbejde.

Erasmus, Yeditepe University Faculty of Law, Istanbul, Tyrkiet – Danish Royal Consulate General, herunder beskæftiget sig hands on med:

Dansk forretningsudvikling, herunder med international handel og business development, markedsundersøgelser, partner- og distributøridentifikation, planlægning og deltagelse i virksomheds- og delegationsbesøg, organisering af møder med den tyrkiske regering og tyrkiske virksomheder og eksportpromoverende arrangementer i Tyrkiet og Danmark.

Dertil kommer varetagelse af konsulatets markedsføring på sociale medier, deltagelse i møder med danske og tyrkiske højtstående embedsmænd, herunder ambassadører og ministre samt direktører i større virksomheder.

Sagsbehandling af visum- og familiesammenføringsansøgninger, herunder verificering af dokumenters ægthed, f.eks. vielsesattester og ansættelseskontrakter i samarbejde med de tyrkiske myndigheder.

Arbejdet med bl.a. forretningsudvikling har skærpet og videreudviklet på kandidatens naturlige evne til at tænke praktisk og løsningsorienteret, herunder fokuseret bibeholde og sikre kvalitet på udførelsen af et meget stort antal opgaver, som skal eksekveres løbende og kontinuerligt.

Yderligere ansættelser og erfaring:

Kandidaten skiller sig ud fra mængden qua hendes baggrund som sælger (diplom i salg- og salgsteknikker) samt hendes uddannelse som coach for salgskonsulenter, herunder oplæring i salgsmodeller).

På denne baggrund har hun udviklet særdeles fremragende akkvisitive evner – velvedligeholdt under jurastudiet – da hun sideløbende med studiet og til dato er en drivende kraft i salgsorganisationen Salescorp, og medvirker – med hendes udprægede talent for økonomi, ledelse, oplæring og coaching – til kontinuerlig øget omsætning, balancerede budgetter og målbare resultater.

Kandidaten er hos Salescorp beskæftiget med:

Udformning af kontrakter mellem Salescorp ApS og virksomhedens kunder, rekruttering og afholdelse af jobsamtaler samt bistår HR ved ansættelsesretlige spørgsmål, herunder i forbindelse med udformning af ansættelseskontrakter og afskedigelsessager for god praksis om anvendelse af præcise formuleringer, fremtidssikring og de ansættelsesretlige perspektiver, der er en forudsætning for en solid kontrakt.

Kandidaten er ansvarlig for, at afdelingen – bestående af 40 salgskonsulenter opnår salgsbudgetter på ugentlig og månedlig basis, undervisning af nye salgskonsulenter i produkt og salg, oplæring og coaching af salgskonsulenter i salgsmodellerne, ledelse af nye og rutinerede salgskonsulenter.

Kandidatens arbejder bedst og gerne under pres med specifikke mål og korte deadlines. Kandidatens evner at arbejde såvel selvstændigt såvel som at indgå i tætte samarbejdsrelationer og roses for sine evner til at lede og motivere forbilledligt.

✯ ✯ ✯

Om kandidatens professionelle og personlige kvaliteter:

Kandidaten har med baggrund i den sideløbende sælgerkarriere i en endog meget travl og dynamisk virksomhed og med baggrund i sit bevidste udfordrende udlandsophold udviklet en fleksibilitet og omstillingsparathed, der i dag i hendes virke er meget kendetegnende for kandidaten.

Kandidaten har kontinuerligt optimeret sit studie og sin generelle viden ved erhvervsrelevant uddannelse- og beskæftigelse sideløbende med studiet.

Kandidaten er effektiv, disciplineret og kompromisløs på kvaliteten i forbindelse med eksekvering af arbejdsopgaver, men anerkendt for at være naturligt kompromissøgende i forhold til kollegaer og medarbejdere med en stærk integritet, empati og sociale kompetencer og med en dejlig ukompliceret kommunikation med sine medmennesker.

Kandidaten, der er meget socialt anlagt, roses for et særegent utroligt højt humør, for sin åbenhed og imødekommenhed såvel fagligt som personligt.

Kandidaten er indstillet på at flytte bopæl efter drømmejobbet og søger således arbejdsgiver i såvel indre som ydre København, Sjælland og Fyn.

✯ ✯ ✯

Jeg formidler meget gerne – fuldstændig uforpligtende – kontakten til kandidaten, og jeg skal hermed opfordre alle med interesse i denne dygtige jurist til at rette uforpligtende henvendelse Elif Öztürk.

Ønskes der formidling til kandidaten via undertegnede, hilses sådanne henvendelser selvfølgelig også velkommen. Formidling af kontakt til kandidaten er helt uden beregning fra PBO Juridisk Vikar & Rekrutterings side og er dermed naturligvis uden omkostning for den interesserede potentielle arbejdsgivers side.

Månedens Kandidat er ikke en forretning, men ren netværkspleje. Det er således pro bono, så tøv ikke med at rette henvendelse.

Hvis du også synes, at konceptet med Månedens juridiske kandidat er et spændende tiltag, så følg mig gerne på virksomhedens profil: PBO Juridisk Vikar & Rekruttering på LinkedIn.

Pia Bolander Olsen

indehaver

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering

 

2332 9782 | pbo@juridisk-vikar.dk| www.juridisk-vikar.dk

Følg mig gerne på LinkedIn, Instagram eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op

 

Tilbage til oversigten