Kommerciel advokatfuldmægtig eller advokat til Sagførerne
Stillingen er besat