Juridisk Chef til 3C Retail A/S
13.05.2019 Stillingen er besat

Juridisk Chef til 3C Retail A/S

PBO Juridisk Rekruttering søger en Juridisk Chef til vækstkoncernen 3C RETAIL A/S med aktiviteter på finansieringsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige

Vi søger en særdeles erfaren jurist – gerne med flere års koncernerfaring og erfaring fra den finansielle sektor, eksempelvis pengeinstitutter til 3C RETAILs Legal afdeling.

3C RETAILs nye Juridiske Chef er ambitiøs og vedholdende og vant til at begå sig blandt stærke kommercielle beslutningstagere og evner konstruktivt at kunne indgå i dialoger omkring prioriteringer, indsatsområder og udvikling generelt, herunder få skubbet projekterne i mål.

Vi søger således efter en velfunderet faglig stærk profil, der kan gennemskue komplekse juridiske udfordringer og besidder en vis robusthed.

Din juridiske værktøjskasse er velpolstret særligt inden for følgende retsområder: finansiel regulering, forbrugeraftaleret, kontraktsret, compliance, GDPR, inkassoret, erhvervslejeret, marketingret og hvidvask.

Om 3C RETAILs Legal afdeling

Legal består i dag af 2 erfarne jurister udover den Juridiske Chef og dertil en studentermedhjælper.

3C RETAILs Legal afdeling og dermed den juridiske chef løser opgaver i flere andre virksomheder, herunder først og fremmest Facit Bank A/S og Føniks Inkasso A/S, hvorfor viden og kompetencer inden for finansiel lovgivning er væsentligt. 3C RETAILs Legal afdeling understøtter således koncernens DPO, compliance-, hvidvask- og risikofunktioner, og der er megen tværfaglig sparring og rådgivning forbundet hermed.  Det er derfor en forudsætning, at den Juridiske Chef også har erfaring med og kendskab til datasikkerhed og GDPR.

3C RETAILs Legal afdeling understøtter også andre selskaber i 3C GROUPS koncernen efter nærmere aftale med ejeren.

Den Juridiske Chef refererer direkte til viceadministrerende direktør / CFO, Lars Claudi Mortensen.

Ansvarsområder

Den Juridiske Chef er overordnet ansvarlig for hele det juridiske område i 3C RETAIL, herunder at lede Legal afdelingen. Lederen har herunder ansvaret for:

 • Rapportering til direktionen
 • At holde sig orienteret om ny lovgivning og sikre, at virksomheden lever op til regler og retningslinjer, eller at gøre direktionen opmærksom på evt. afvigelser
 • Ledelse af afdelingen, herunder medarbejderudvikling og organisering, rekruttering i samarbejde med HR, MU-samtaler, mv.
 • Sikring af den operationelle drift.
 • Compliance årshjul tovholder og tage stor del af udførelsen også.
 • Compliance NO og SE
 • Håndtering af ”almindelige kontrakter” fx nye IT-aftaler, DBA-gennemgang osv.
 • Indgår i DK Ledergruppe

Kvalifikationer og kompetencer

Vi forventer, at du:

 • er jurist (cand.jur./ cand.merc.jur.) med minimum 5-10 års erfaring fra eksempelvis advokatbranchen, koncernregi, den finansielle sektor
 • besidder kommerciel og forretningsmæssig forståelse
 • er vant til at kommunikere på både dansk og engelsk i skrift og tale (og gerne forstår norsk og svensk)
 • har gode forhandlings- og samarbejdsevner, også på tværs af fagmiljøer

Du besidder en vis autoritet og kan løfte rollen som Juridisk Chef på tværs og ud fra en som udgangspunkt kommerciel dagsorden.

Du kan anvende din juridiske værktøjskasse i en forretningsorienteret kontekst og som oftest ud fra en kommerciel dagsorden.

Du har gennemslagskraft og trives med at have en udfordrende og kompleks hverdag og kan håndtere interessenter, der til tider kan have forskellige behov.

Som leder er det væsentligt, at du kan uddelegere opgaver til dine medarbejdere, men lige så væsentligt er det, at du også kan udføre og løfte opgaver, hvor det vurderes hensigtsmæssigt og nødvendigt.

Der vil i stillingen være en bred kontaktflade, så det er vigtigt, at du har gode kommunikationsevner og kan begå dig på tværs af organisationen på alle niveauer.

Du er åben overfor at kaste dig ud i nye retsområder, herunder fx også arbejdet med norsk og svensk ret.

3C RETAIL tilbyder

Du vil få den nødvendige indføring i vores virksomhed og mulighed for indflydelse og udfordringer i en dynamisk, udviklingsorienteret koncern, hvor dagligdagen er præget af et højt aktivitetsniveau og korte beslutningsveje.

Arbejdsklimaet er uformelt, og du får en spændende hverdag i rare omgivelser i et professionelt og ungt miljø og med gode muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Du tilbydes gode ansættelsesforhold, løn efter kvalifikationer, pensionsordning og tilbud om kantine- og massageordning.

Arbejdspladsen – 3C RETAILs hovedkontor - er i Odense, dog med rig mulighed for fleksibilitet og lejlighedsvise hjemmearbejdsdage. Der er således intet bopælskrav eller forventning om en lokal chefjurist. Kontoret er bekvemt beliggende lige ved Banegårdspladsen, så du får såvel lokale kolleger samt kolleger fra København og Jylland.

Chefjuristen skal forvente et begrænset antal rejsedage svarende til ca. 8-12 dage om året. 

Tiltrædelse

Tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller efter nærmere aftale.

Samtaler afholdes løbende, og stillingen tages ned, når den rette kandidat er fundet. 

Om 3C RETAIL A/S

3C RETAIL A/S er ejet af 3C GROUPS og er en ambitiøs vækstkoncern med mere end 275medarbejdere og en årlig omsætning på 1. mia. kr.og med brands med aktiviteter på finansieringsmarkedet som Facit Bank A/S, Føniks Inkasso A/S, L'EASY A/S og D|E|R Privat Finans i Danmark samt Thorn i Norge og Sverige.

Henvendelse til PBO

Kontakt mig gerne, hvis du gerne vil i uformel og fortrolig dialog med 3C RETAIL A/S. Jeg uddyber naturligvis gerne nærmere om opgaven ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782 eller send mig en mail på pbo@juridisk-juridisk.dk.

Min reference på nærværende opgave er Nicolas Drost From, Koncern HR Chef – Group HR Manager i 3C RETAIL A/S, som naturligvis gerne forventningsafstemmer og drøfter mulighederne hos kunden. Henvisning sker via PBO.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/cover-3.png

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

 
 

Tilbage til oversigten

Juridisk Chef til 3C Retail A/S ekstra information

Praktisk info Stillingen er besat

Ansøgningsfrist:

Snarest muligt

Samtaler:

Samtaler afholdes løbende, og opgaven lukkes, når den rette kandidat er fundet

For sparring om rollen og henvisning til uformel dialog:

Henvendelse til PBO Kontakt mig gerne, hvis du gerne vil i uformel og fortrolig dialog med 3C RETAIL A/S. Jeg uddyber naturligvis gerne nærmere om opgaven ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782 eller send mig en mail på pbo@juridisk-juridisk.dk. Min reference på nærværende opgave er Nicolas Drost From, Koncern HR Chef – Group HR Manager i 3C RETAIL A/S, som naturligvis gerne forventningsafstemmer og drøfter mulighederne hos kunden. Henvisning sker via PBO.