Erhvervsrettet advokatsekretær til Fyn
Stillingen er besat