Chefjurist til Byrådssekretariatet, Billund Kommune
11.09.2019 Opgaven er lukket

Chefjurist til Byrådssekretariatet, Billund Kommune

PBO Juridisk Rekruttering søger på vegne af Billund Kommune en erfaren chefjurist til tiltrædelse pr. 1. oktober 2019. Der er tale om en fastansættelse.

Kan du rådgive borgmester og direktion? Er det attraktivt for dig at varetage et selvstændigt og fagligt bredt ansvarsområde? Kan du omsætte paragraffer til den relevante kontekst? Er du god til at spille andre gode – inden for mange forskellige juridiske rammer?

Så er jobbet som chefjurist i Billund Kommune lige dig!

Om jobbet

Som chefjurist i Billund Kommune er der stor opgavevariation, hvor to dage sjældent er ens. Der er to spor i funktionen;

Spor 1:

Ledelsesrådgivning (byråd og koncernledelse) og juridisk rådgivning af forvaltningerne for at understøtte forvaltningernes arbejde og vurdering af sager. Herunder også juridisk understøttelse af større by- og anlægsprojekter, GDPR og DPO-funktionen.

Spor 2:

Et spor, hvor du som Billund Kommunes husjurist får det faglige ansvar for at drive og udvikle den centrale juristfunktion i kommunen, herunder fx interne undervisningsforløb for organisationen.

Du får mulighed for at bidrage til at forme dit job og definere den juridiske funktion i fremtiden.

Derudover kan følgende konkrete opgaver nævnes:

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Behandling af anmodninger om aktindsigt
  • Almene boliger
  • Sekretær for hegnsynet

I Billund Kommune lægger man vægt på helhedsorienteret og fleksibel opgaveløsning, og det forudsætter, at alle evner at indgå i smidige samarbejdsrelationer. Der er ikke personaleledelse i funktionen, men du vil i forskellige sammenhænge være faglig leder.

Om dig

Billund Kommune er en lille kommune, kendt for at sætte en ambitiøs kurs. Billund Kommune søger en kollega, der matcher det høje ambitionsniveau. Du har en faglig ballast, der matcher funktionen, du er proaktiv og holder dig opdateret inden for faget. Du arbejder selvstændig og evner at tager styring på processer og komme i mål med dine projekter.

Du får en stor kontaktflade, som kræver gode samarbejdsevner og kommunikative kompetencer. Det er afgørende for din succes i stillingen, at du er nysgerrig, løsningsorienteret og serviceminded.

Du har selvfølgelig en relevant uddannelse kombineret med en solid praksisfaring inden for offentlig administration. Du har kendskab til offentlighedsloven, forvaltningsloven, styrelsesloven og persondataloven og kan yde juridisk rådgivning til store dele af forvaltningen.

Om juristfunktionen

Juristfunktionen i Byrådssekretariatet består af en fuldtidsansat og en deltidsansat jurist. Vi er i alt 13 medarbejdere, som arbejder inden for sekretariat, ESDH, kommunikation, erhverv og proceskonsulenter. Byrådssekretariatet ligger inden for direktørområdet Plan, Erhverv og Kultur, som hører under Kommunaldirektøren.

Billund Kommune vil være fremtidens legeplads – vi er hjemsted for ”Børnenes Hovedstad”. Vi vil løse opgaverne ved fælles hjælp, både internt og ekstern med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Billund er en af Danmarks førende erhvervs- og turistkommuner med fokus på konstant og bæredygtig vækst.

Om Billund Kommune

Billund Kommune er en attraktiv arbejdsplads med trivsel.

I Billund Kommune arbejder vi værdibaseret med fokus på at skabe trivsel. Det skal sikre, at vi har en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder indlevende, effektivt og serviceorienteret. Vi tror på, at kompetente og udviklingsorienterede medarbejdere er bedst til at sikre borgerne en god service.

Derfor prioriterer Billund Kommune udvikling af den enkelte medarbejder og af arbejdspladsen højt, og både ledere og medarbejdere er forpligtede til såvel individuel som fælles kompetenceudvikling.

Der er samtidig en forventning om, at ledere og medarbejdere nyttiggør deres kompetencer i det daglige arbejde, ligesom de videreformidler og modtager deres viden positivt.

Reference, introduktion og CV.

Du kan søge stillingen via nærværende link med følgende reference: ”Mrk. PBO Chefjurist til Byrådssekretariatet.”

Når CV uploades, vil det fremme processen væsentligt at bekræfte interessen overfor undertegnede rekrutteringskonsulent, Pia Bolander Olsen, der straks laver behørig opfølgning overfor dig som kandidat med angivelse af tidshorisont etc. Send gerne en mail til pbo@juridisk-vikar.dk eller en besked på LinkedIn.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

Tilbage til oversigten