PBO Juridisk Rekruttering søger jurist, der brænder for juridisk entreprisestyring og EU-udbud til Høje Taastrup
07.05.2018 Stillingen er besat

PBO Juridisk Rekruttering søger jurist, der brænder for juridisk entreprisestyring og EU-udbud til Høje Taastrup

Netværk København – Engageret jurist, der brænder for juridisk entreprisestyring og EU-udbud til Høje Taastrup

Stillingen hos With Consulting

Da With Consulting er i stigende vækst og har brug for endnu en dygtig kollega, søges nu en jurist, der brænder for juridisk entreprisestyring og EU-udbud til tiltrædelse pr. 1. august 2018.

With Consulting, der flytter domicil til Høje Taastrup (lige ved stationen) inden opstartsdato, er en virksomhed i hastig vækst, hvor alle bidrager. Du skal således kunne se fordelene ved at arbejde i en lille virksomhed, hvor du til gengæld får muligheden for at få en bred jobprofil med mange opgaver.

Kommunikationen er alfa omega hos With Consulting ApS – ekstern i dialogen med projekternes parter og kunderne – og selvsagt lige så væsentligt intern i virksomheden, hvor der er en meget uhøjtidelig omgangstone i et ungt miljø med en flad struktur, prioriteret plads til fleksibilitet i forhold til arbejdstider og fritid, så familien trives.

Arbejdsopgaverne er ofte præget af højt tempo og korte deadlines, men der er meget stor tillid til, at medarbejdere og kollegaer selv kan forvalte og prioritere projekter og arbejdstid og ikke mindst give en hjælpende hånd, hvis en kollega har brug for det.

Det er således en spændende og udfordrende karriere, der afventer kandidaten – en arbejdsplads med muligheder for at dygtiggøre sig yderligere indenfor et eller flere specialer, fællesskab og indflydelse med stor frihed – frihed under ansvar og således, at der er plads til at forene den juridiske karriere med det hele menneske.

Arbejdsopgaver:

  • Rådgivning i forhold til proces- og jura indenfor byggeriet
  • Juridisk entreprisestyring, dialog og styring af parterne under processen
  • Forhandling og mægling
  • Håndtering af tvister herunder voldgiftssager
  • Gennemgang og udarbejdelse af kontrakter og tilbud, herunder juridisk proces, økonomi og planlægning
  • undervisning
  • Ad hoc opgaver – fra salg, tilbudsskrivning, optimering af interne processer m.m.

Om dig:

Du forventes at være en selvstændig jurist eller advokat, der befinder sig godt i skellet mellem jura og teknik, ligesom du skal have en indgående forståelse for tilbudsmaterialet bagved det igangværende projekt, herunder det tekniske setup.

Det forudsættes at du har indgående praktisk erfaring og viden om enten entrepriseret, kontraktsret eller udbudsret – gerne alle indenfor alle tre områder – eller være indstillet på at blive oplært i nye områder.

Du skal have en serviceminded indstilling og være drevet af evnen og lysten til at løse konflikter fremfor at eskalere dem.

Det er vigtigt, at du har evne for at fremme kommunikation og dialog, gerne i samspillet mellem det offentlige og det private.

Det er videre vigtigt, at du bestrider et stort overblik og evnen til at agere med alle niveauer organisatorisk – fra dialog med håndværkeren med forståelse for det tekniske – til strategisk dialog med direktøren, herunder formulere dig i et sprog, der egner sig til fx processkrifter til voldgiftsretten og formår at anvende og forstå de tekniske detaljer, materialerne omhandler.

Du skal være motiveret og have lysten til at arbejde med entrepriseret og evt. udbudsret i praksis og-/ eller ønsket om at arbejde proaktivt med at løse juridiske dilemmaer på byggeriområdet. Væsentligst er, hvis du er drevet af entrepriseprocessen, at du formår at rådgive om forhold vedr. udarbejdelse af udbudsmateriale, kontraktindgåelse som forhold i den efterfølgende proces og dialog mellem entreprenør og bygherre.

En kandidat med flere års erfaring vil blive foretrukket, men den meget kvalificerede nyuddannede med praktisk erfaring fra studietiden vil kunne komme i betragtning. Væsentligt er, at kandidaten er meget procesorienteret og kontinuerligt arbejder på nye innovative tiltag i forhold til optimering af processer, herunder fokus på sikker og gennemsigtig projektvaretagelse fra start til slut.

Vilkår:

Ansættelse pr. 1. august 2018.

Der tilbydes fordelagtig fast løn efter kvalifikationer og bonusordning.

Der er som udgangspunkt tale om en fast fuldtidsstilling med ukompliceret fleksibilitet. Du vil få stor indflydelse på egen kalender og få nogle fantastisk gode kollegaer.

Henvendelse til PBO:

Er du den rette kandidat, send da venligst dit CV og en kort præcis ansøgning til PBO Juridisk Rekruttering – gerne allerede i dag, da der afholdes interviews løbende.

Alle ansøgere modtager naturligvis svar på deres ansøgninger. Nærværende rekrutteringsopgave forudsætter dog, at du er uddannet cand.jur., cand. merc. jur. eller advokat.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt mig endelig for en uforpligtende fortrolig drøftelse på tlf. 2332 9782 eller pbo@juridisk-vikar.dk

Samtaler afholdes løbende.

De bedste hilsner

Pia Bolander Olsen
indehaver | recruiter

PBO Juridisk Vikar & Rekruttering

2332 9782 | pbo@juridisk-vikar.dk| www.juridisk-vikar.dk

Følg gerne med på bloggen for lignende rekrutteringsopgaver.

PBO Juridisk Rekruttering rekrutterer attraktive kvalificerede kandidater med omdrejningspunkt i juraen til selskaber, koncerner og advokat- og mæglerbranchen.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

 

 

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

Tilbage til oversigten