Entrepriseadvokater til Sagførerne | Fokus på entrepriseret
08.04.2022 Aktuel stilling

Entrepriseadvokater til Sagførerne | Fokus på entrepriseret

PBO Juridisk Rekruttering søger på vegne af Sagførerne i Aarhus erfarne entrepriseadvokater

På vegne af Sagførerne i Aarhus søger jeg advokatkollegaer indenfor fast ejendom og entrepriseret i det private.

Entrepriseretsafdelingen er i markant vækst og således har Sagførerne udvidet med to entreprisejurister primo 2022.

Planen for Entrepriseteamet er yderligere vækst med en erfaren advokat, der enten er specialiseret indenfor fast ejendom og entrepriseretten og har ambitioner om yderligere specialisering.

Arbejdsområder

Du kommer primært til at arbejde med privatretlig rådgivning til kunder indenfor området fast ejendom og herunder:

Entrepriseret

 • Voldgifts- og retssager under retshjælpsforsikringsvilkår
 • Syn og skøn og ofte isoleret bevisoptagelse
 • Gennemgang af entreprisekontrakter og vejledning ved ny-, til- og ombyg

Tvister med forsikringsselskaber om fast ejendom, fx

 • Uenigheder med taksator
 • Brandskader
 • Byggeskadeforsikringssager
 • Ejerskifteforsikringssager
 • Skelsager

Nabosager

 • Hævd
 • Hegn
 • Træer 
 • Vejret
 • Ekspropriation

Familieretlig rådgivning særligt i forbindelse med ny-, til- og ombyg, herunder bl.a.

 • Ægtepagter
 • Testamenter
 • Samejeoverenskomster

Erfaring med personskadeerstatning og/eller dødsbobehandling er en fordel, men ikke en forudsætning.

Om de nye kollegaer

Der er tale om en meget udadvendte roller med direkte og ”first point of contact” til kunderne, da langt de fleste opgaver udspringer af direkte kundehenvendelser. Vi forestiller os derfor, at du har nemt ved at tale med andre mennesker og er hurtig til at skabe tillid og indgyde kunderne tiltro til, at du kan føre sagen, herunder rådgive og guide dem sikkert gennem den tvist, de har præsenteret dig for.

Du er således vant til at arbejde selvstændigt og til at tage ansvar for egne sager.

Du har erfaring med entreprisesager for privatkunder såvel med som uden retshjælpsforsikringsdækning, og du afdækker hurtigt de relevante problemstillinger.

Du har endvidere tilstrækkelig med erfaring til at vide, hvornår sagerne løses bedst ved forlig, og hvornår en retssag er uundgåelig.

Da en del af dine sager er omfattet af en retshjælpsforsikring, hvor salæret fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster, er dit arbejde struktureret og effektivt.

Sagførerne forventer således samlet set et højt fagligt niveau, en tillidsvækkende personlighed, en evne til hurtigt at afkode juridiske problemstillinger, en effektiv sagsbehandling og modet til at forsvare klienterne, når de er ”under angreb”.

Opstart og vilkår

Tiltrædelse snarest muligt. Samtaler afholdes løbende.

Vi tilbyder ansættelse på attraktive vilkår, der beror på anciennitet og erfaring og naturligvis også mange goder som hjemmearbejdsplads, frokostordning, 6. ferieuge m.m.

Kort om Sagførerne og vores værdier

Vi er et mindre kontor med god faglig sparring og en uformel omgangstone. Det betyder også, at vi hjælper hinanden uden skelen til titler. Vi tilbyder en god balance mellem arbejde og fritid og direkte kundekontakt med ansvar for egne opgaver. Hos os er der heller ingen, der går op i, om man lige skal til frisør eller på værksted med bilen - så længe, man i øvrigt passer sit arbejde og selv koordinerer sit fravær med kollegerne.

Vores slogan er “Jura med hjerte”, og to af vores kerneværdier er glæde og empati. I vores logo er bomærket sammensat af to halve hjerter, og hermed ønsker vi at signalere, at Sagførerne er et ”varmt” sted at være for såvel kunder som medarbejdere.

Henvendelse til PBO

Vil du gerne i fortrolig dialog med Sagførerne, send da venligst dit CV til job@juridisk-rekruttering.dk.

Du er som altid meget velkommen til at slå på tråden for en uforpligtende, fortrolig, telefonisk drøftelse, og jeg uddyber naturligvis gerne nærmere om Sagførerne ved henvendelse.

Kontakt os, så kan vi sammen aftale rammerne for den videre drøftelse af dit karriereskifte. Jeg ser allerede frem til vores samarbejde.

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/cover-3.png

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

Tilbage til oversigten

Entrepriseadvokater til Sagførerne | Fokus på entrepriseret ekstra information

Praktisk info Aktuel stilling

Ansøgningsfrist:

Stillingerne tages ned, når de rette kandidater er fundet.

Samtaler:

Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på de rette. Samtaler afholdes løbende for at fremme processen mest muligt.

For sparring om rollen og henvisning til uformel dialog:

Vil du gerne i fortrolig dialog med Sagførerne, send da venligst dit CV til job@juridisk-rekruttering.dk. Du er som altid meget velkommen til at slå på tråden for en uforpligtende, fortrolig, telefonisk drøftelse, og jeg uddyber naturligvis gerne nærmere om Sagførerne ved henvendelse - ring endelig på +45 2332 9782.