Erhvervsrettet advokat søges til 360 LAW FIRM
10.03.2022 Aktuel stilling

Erhvervsrettet advokat søges til 360 LAW FIRM

PBO Juridisk Rekruttering søger en erhvervsrettet advokat med mindst 5 års erfaring som advokat til advokatvirksomhed, hvor du bliver ansvarlig for rådgivning af internationale kunder indenfor mange erhvervsretlige emner og ekspertområder, herunder kontraktsret, ansættelsesret, selskabsret, skatteret m.fl.

Vi søger en kollega, der trives med hands-on sagsbehandling og rådgivning i en virksomhed, hvor succeskriteriet måles på kundetilfredshed og evnen til at arbejde sammen med kolleger som et team 360 grader rundt om den enkelte kunde. En kollega, der tager ansvar og ejerskab for den enkelte kunde indenfor sit fagområde og agerer selvstændigt.          

Hos 360 Lawfirm er det væsentligt, at du – uanset om du har høj eller lav anciennitet – kan agere direkte i forhold til alle kolleger uanset ekspertise og rolle i virksomheden, da vi praktiserer og værdsætter en flad organisations- og ledelsesstruktur. Vi har ingen hierarkisk orden og får det heller ikke i fremtiden.

Du er aktivt opsøgende i forhold til opgaver, interaktion og sparring med kollegaer. En kollega, der kan arbejde såvel selvstændigt som sammen med andre og er afbalanceret i forhold til sin indflydelse og bevarer de gode relationer.  

Nærværende rolle omfatter ikke ledelse, men derimod projektledelse i form af styring af egne projekter. Du har således ansvaret for såvel igangsætning af nye aktiver som afslutning heraf med en naturlig inddragelse af kolleger, leder og kunder, så alle er bekendt med fremdrift i sagerne.

Opsummering

Du er advokat fra advokatbranchen eller med inhouse-erfaring.

Der er ingen tvivl om, at stillingen fordrer, at du har en vis bredde indenfor særligt de obligationsretlige områder, idet 360 LAW FIRM bistår danske og udenlandske virksomheder med internationale transaktioner ind og ud af Danmark og desuden danske virksomheder med alle forhold på eksportmarkederne. Du kan således forvente at blive involveret i sager, der vedrører projekter, salg eller tvister på tværs af landegrænser eller fx køb af ejendom i udlandet.

360 LAW FIRM har dog ingen forventning om, at du er ekspert på alle områder og ansætter i langt højere grad på de rette synergier og det gode potentiale for et fantastisk samarbejde på den fortsat vækstrejse, men det er klart en fordel at være klædt godt på indenfor flere specialer, da du kan forvente at arbejde med flere forskellige områder.

Det er en virksomhed i vækst, og med tiden får du rig mulighed for at skabe og forme din egen stilling.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med internationale kunder, men det er ikke et must. Det er dog en klar forudsætning, at du taler og skriver såvel dansk som engelsk flydende og på forhandlingsniveau.

Vi forestiller os, at:

  • du er vant til selvledelse, ansvarlighed og modig nok til at træffe egne beslutninger
  • du fra start, efter en grundig introduktion til virksomheden, vil kunne løfte opgaver for kunder inden for et eller flere juridiske områder
  • du har en can-do-attitude og lader dig ikke slå ud af opgaver eller områder, du ikke har prøvet før
  • du er udadvendt og skaber naturligt relationer til kolleger og kunder  
  • du arbejder selvsikkert og velafbalanceret under pres
  • du er konkret og praktisk anlagt med en struktureret arbejdsform
  • du er i stand til at træffe såvel spontane beslutninger som mere velovervejede, taktiske og eftertænksomme valg.

Lønnen aftales individuel og beror på anciennitet, faglige kompetencer og baggrund i øvrigt og dertil kollektiv bonusordning. Der er stor mulighed for at planlægge eget arbejde mellem hjem og kontoret, og du skal forvente en mindre grad af rejseaktivitet i perioder (0-10 rejsedage om året).

Lidt om 360 LAW FIRM 

360 Law Firm bistår danske og udenlandske virksomheder med internationale transaktioner ind og ud af Danmark og desuden danske virksomheder med alle forhold på eksportmarkederne - således typisk sager, der vedrører projekter og kundeforhold på tværs af landegrænser. 

Det er 360 Law Firm’s DNA og core business at bistå danske og udenlandske virksomheder med internationale transaktioner ind og ud af Danmark. 

360 Law Firm assisterer de danske virksomheder med alle forhold på eksportmarkederne og de udenlandske virksomheder med at etablere sig i Norden. 

360 Law Firm er en (relativ) nystartet advokatvirksomhed, der er grundlagt i 2020. 

Du kommer til at indgå i et team på + 20 medarbejdere. 

360 Law Firm forstår det forretningsmæssige fokus og den industri, klienten arbejder i. 

Klientens One Point of Contact hos 360 Law Firm kan derfor mere effektivt koordinere løsningen af alle opgaver med det rette team af interne og eksterne specialister indenfor og udenfor Danmark. 

Klienten overlader det hele til 360 Law Firm og modtager alt direkte gennem sin One Point of Contact, der kender netop klientens præferencer. 

Teamet har i mere end 25 år bistået både globale brands og mindre virksomheder med at etablere sig i Norden. 

Klientens One Point of Contact sammensætter altid det rette team, og klienten skal ikke afsætte ressourcer til forskellige specialister indenfor og udenfor Danmark. 

Det unikke team af advokater med dobbeltbeskikkelse kan sikre klienten den bedste indsigt i de udenlandske forhold i Italien, Portugal, Frankrig, Tyskland eller Spanien, og 360 Law Firm kan guide klienten i forhold til både kulturelle og juridiske forskelle i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. 

360 Law Firm samarbejder med Invest In Denmark, Copenhagen Capacity, flere ambassader, handelskamre og andre industrielle organisationer for at tjene klienterne og altid søge efter at introducere netværksmuligheder til klienter. 

360 Law Firm’s kontor i København ligger i Nordhavn ved siden af Svanemølleværket med udsigt over havneområde. 

Tiltrædelse snarest muligt og efter nærmere aftale.

Henvendelse til PBO

Er du den rette kandidat, send da venligst dit CV til job@juridisk-rekruttering.dk – gerne allerede i dag, da der afholdes samtaler løbende. Stillingen tages ned, når de rette kandidater er fundet.

Jeg står som altid til rådighed for en uforpligtende fortrolig telefonisk drøftelse og uddyber gerne nærmere om stillingen ved henvendelse - ring endelig på tlf. +45 2332 9782.

Mine referencer på nærværende opgave er Mette Gade (advokat og partner) og Ulrik Fleischer-Michaelsen (advokat og partner), og de drøfter selvfølgelig meget gerne mulighederne hos 360 Law Firm i sædvanlig fuld fortrolighed.

Jeg sørger gerne for introduktion som sker på baggrund af opdateret CV med direkte kontaktinformationer til dig, da kunden i kandidatpræsentationen får et samtykke til direkte dialog, så I selv kan forventningsafstemme og eventuelt koordinere jeres kalendere.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/cover-3.png

Tilbage til oversigten

Erhvervsrettet advokat søges til 360 LAW FIRM ekstra information

Praktisk info Aktuel stilling

Ansøgningsfrist:

Tiltrædelse snarest muligt og efter nærmere aftale.

Samtaler:

Samtaler afholdes løbende, og stillingen tages ned, når den rette kandidat er fundet.

For sparring om rollen og henvisning til uformel dialog:

Jeg står som altid til rådighed for en uforpligtende fortrolig telefonisk drøftelse og uddyber gerne nærmere om stillingen ved henvendelse - ring endelig på tlf. +45 2332 9782. Mine referencer på nærværende opgave er Mette Gade (advokat og partner) og Ulrik Fleischer-Michaelsen (advokat og partner), og de drøfter selvfølgelig meget gerne mulighederne hos 360 Law Firm i sædvanlig fuld fortrolighed.