PBO Juridisk Rekruttering vokser | Dream Big, Push the Limit, Act Responsible
14.06.2021

PBO Juridisk Rekruttering vokser | Dream Big, Push the Limit, Act Responsible

Tid til at vokse!

I takt med en stigende vækst og dermed en endnu større berøringsflade af fortrolige personoplysninger har PBO Juridiske Rekruttering pr. 1. juni 2021 ansat sin første medarbejder.

Velkommen til Head of Legal & Compliance, Frederikke Schlitterlau

PBO Juridisk Rekruttering byder velkommen til Frederikke Schlitterlau som Head of Legal & Compliance.

Frederikkes primære rolle er at bistå PBO Juridisk Rekruttering og vores kunder i enhver henseende vedrørende compliance, herunder kontrakter, ansættelsesret og ikke mindst GDPR.

blog/frederikke_blog_endelig.png

PBO har fokus på GDPR, kontrakter & ansættelsesret

I PBO Juridisk Rekruttering er visionerne store, og der arbejdes kontinuerligt på at sikre de bedste og langsigtede match for såvel kandidater som rekrutterende kunder. Et ærefuldt opdrag, der fordrer behørig respekt og omhu for de personoplysninger, som dagligt håndteres med stor konduite hos PBO Juridisk Rekruttering. En af de væsentligste og vigtigste opgaver forbundet med hvervet rekruttering er således - kort og godt - ansvarlighed for så vidt angår de mange personoplysninger, der arbejdes med hver dag.

Persondatabeskyttelse er for mange en byrde, men ikke her – vi betragter det i stedet som en kærkommen fast bestanddel, en del af strukturen og dertil en kæmpe passion. Der sættes en stor ære i at beskytte alle de kandidater, som kommer i kontakt med PBO Juridisk Rekruttering – enten mhp. behovsafdækning, sparring eller registrering i databasen o.a. Derfor vægtes det meget højt, at der er styr på alt compliance i forhold til overholdelse af de persondataretlige regler for dermed at skabe den tryghed og tillid, kandidaterne med naturlighed kan forvente, og som de har brug for vished for prioriteres.

PBO Juridisk Rekruttering har en stor berøringsflade i branchen og arbejder altid aktivt på at højne kvaliteten i netværket alt overvejende med kompetencemæssigt afsæt i den juridiske og finansielle sektor.

Vores mål er at løse virksomhedernes behov for at vækste kvalificeret og effektivt med et minimum af arbejde forbundet hermed for rekrutterende kunde. Der er dermed en meget stor berøringsflade med yderst kvalificerede kandidater, som skal have den helt rette tillid til os.

En så specialiseret juridisk rekruttering indebærer adgang til særdeles fortrolige informationer. Det gælder oplysninger, der tilgår forretningen som følge af fortrolige og følsomme informationer fra kunderne mhp. afdækning af behov og roller, såvel som de oplysninger, kandidater sidenhen afgiver i forbindelse med den fortrolige kandidatpræsentation.

PBO Juridisk Rekrutterings anser det som vores fineste opgave at være hhv. compliant på beskyttelse af kandidaters såvel som kunders personoplysninger og dertil en rollemodel, som rekrutteringsaktør og ambassadør på vegne af kunderne, og vores nye Head of Legal & Compliance er topgearet til at vedligeholde den gode praksis, udtænke spændende strategier for videre implementering og udvikling og varetage de vigtige opgaver omkring Compliance.

PBO Juridisk Rekruttering | “out of the box” legal recruiting – because it works!

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/blog_pbo_signaturjakke_droemmende.jpg

Interesseret i brancherelevante nyheder med kant?

Følg gerne med på bloggen for info om seneste tiltag indenfor specialiseret juridisk rekruttering, spændende nyheder, brancherelevante artikler og links til nyttig og essentiel viden om indenfor juraens verden – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

PBO Juridisk Rekruttering vil gerne medvirke til at give aktørerne i branchen ”en stemme” og mulighed for at debatere, influere og nuancere emner, belyse retsområder og retspraksis, informere om væsentlige tiltag og dele brancherelevante nyheder.

Indlæg kan være i form af personlige bidrag over diverse brancheaktuelle temaer, artikler om lovændringer (varslede eller aktualiserede) etc. Eneste faste forudsætning og krav er, at bidragene er relevante for det brede segment omkring juraen og finansøkonomien. 

Artikler med sponsoreret indhold eller reklameformål bringes ikke. 

blog/cover-3.png

 

Tilbage til oversigten