PBO Juridisk Rekruttering | aktuelle stillinger Øst og Vest for Storebælt
05.07.2020

PBO Juridisk Rekruttering | aktuelle stillinger Øst og Vest for Storebælt

PBO Juridisk Rekruttering søger profiler Øst og Vest for Storebælt

Et kig på et udvalg af aktuelle opgaver

Sig endelig til, hvis en stilling fanger din opmærksomhed, så står jeg selvfølgelig til rådighed for uforpligtende og fortrolig sparring. 

Du er som altid også velkommen til at lade mig vide det, hvis du gerne vil orienteres, når der er nyt i “pipelinen”.

Er du arbejdsgiver, gør det samme sig selvfølgelig omvendt gældende - har du noget spændende på bedding, som du gerne henleder opmærksomheden på eller har behov for sparring på, så tag endelig fat i mig.

Jeg drøfter gerne helt overordnet, om jeg måske allerede har den rette kandidat i databasen på nuværende tidspunkt for den stilling og profil, virksomheden endnu kun har i støbeformen.

Jeg kender heldigvis aldrig dagen i morgen og således heller ikke, hvilke spændende profiler jeg skal hjælpe mine kunder med at etablere kontakt og dialog med. Jeg er derfor altid åben for forespørgsler fra kandidater, om jeg har relevante forespørgsler "inde" indenfor kandidatens speciale og nicheområde og vice versa gælder selvfølgelig for arbejdsgivere.

Se video om PBO Juridisk Rekrutterings virke.

Matchmaking | Advokatfællesskaber | Partnerskaber

Jeg er meget ofte på udkig efter senioradvokater, partnerprofiler, nye partner- og ejerkonstellationer og/ eller samarbejdskonstellationer. 

Aktuelt har jeg flere opdrag bl.a. i København, hvor jeg søger selvstændige advokatpartnere inkl. eventuelle ansatte (enkeltmandsvirksomheder, en flerhed af advokater i fællesskab eller advokatselskaber), der ser fordelen i at etablere eget virke eller fortsætte driften i eget selvstændige regi i særdeles velfunderede advokatpartnerskaber/ interessentskaber. 

Opgaverne i relation til Matchmaking er således særligt interessante for de advokater, der enten har planer om at etablere eget virke eller aktuelt driver selvstændig advokatvirksomhed - læs gerne mere her: Matchmaking

Konsulentydelser | Interim ansættelser

PBO er landsdækkende og leveringsdygtige i alle juristfunktioner, herunder interim ansættelser forbundet med implementering af nye tiltag og projekter.

Herudover en lang række associerede konsulentydelser med omdrejningspunkt i juraen og finansøkonomien som fx Konflikthåndtering, Compliance-konsulenter, Kontraktsjurister, HR-konsulenter, GDPR-konsulenter, Ejendomsadministratorer etc.

Konsulentløsningerne leveres af passionerede og veluddannede konsulenter, hvis vigtigste rolle er at fungere som virksomhedens kompetente backup, akutte nødværgeløsning eller faste supplement med henblik på et effektivt og kontinuerligt flow indenfor kerneområdet. 

PBO Juridisk Rekruttering kan bl.a. tilbyde en erfaren kommerciel udbuds- og kontraktjurist, som på timebasis eller efter tilbud på længerevarende opgaver, kan arbejde off- eller on-site integreret i din virksomhed. 

Udbuds- og kontraktjuristen kan supplere en eksisterende juridisk/kommerciel funktion eller være din virksomheds juridiske/kommercielle funktion efter behov. 

Udbuds- og kontraktjuristen tilbyder juridiske og kommercielle løsninger, der er moderne og løsningsorienterede og som tager udgangspunkt i din virksomheds kommercielle prioriteter og processer, herunder indenfor Category Management, Strategisk Sourcing, Contract Management og projektledelse.

Ved at entrere med udbuds- og kontraktjuristen kan virksomheden således frigøre tid og faste omkostninger i virksomheden, effektuere besparelser eller få udviklet/optimeret virksomhedens processer. 

Læs gerne nærmere hér og kontakt PBO Juridisk Rekruttering for uformel dialog med konsulenten med henblik på behovsafdækning og forventningsafstemning.

Roller i pipeline og "skuffesager"

 • Privatretsadvokat | Nordjylland
 • Ejendomsadministrator | Vinding Gruppen, Vejle
 • Legal Counsel til Sanistål
 • Head of Legal til TMJ
 • Jurister og advokater til Københavns Ejendomme og Indkøb
 • Juridisk Chef til 3C RETAIL A/S
 • Forretningsorienteret advokat eller jurist til KVIK A/S | Tidsbegrænset ansættelse
 • 2 advokatbogholder til Hovedstadsområdet 
 • Entrepriseadvokater (+ 10 år) | NEXUS Advokater
 • Juridiske sagsbehandlere/ paralegals til LRP | Erhverv 
 • Advokater til LRP | Erhverv 
 • Advokater | Corporate Outsourcingsprofiler, herunder IT-Outsourcingsprofiler
 • Erhvervsrettet advokat | Partner in spe | Advokatfirmaet Nygaard
 • Advokat (1-5 år) | Corporate M&A, Selskabsret & Børsret
 • Advokatfuldmægtig (1-3 år) | Real Estate; Corporate & Commercial
 • Ejendomsadministrator | VOPA | Foreningsejendomme
 • Advokatbogholder eller Controller til ejendomsadministration i København
 • Kommunalret, Planret & Udbudsret | Aumento 
 • Konkurs & Insolvens | Aumento 
 • Erfaren advokatprofil | Erhvervsrettet | Partnerskab på sigt | Midtjylland  
 • Erfaren privatretsadvokat | Andersen Partners | Kolding
 • Legal Director | Partner | Banking & Regulatory | Magnusson Law
 • Partner | Real Estate | Brinkmann, Kronborg & Henriksen (BKH)
 • Jurist eller revisor | Moms- og Afgiftskonsulent | Roesgaard & Partners | Horsens
 • Ejendomsadministrator | Vidar Ejendomme | Aarhus
 • Erfaren entrepriseadvokat | Sagførerne | Aarhus

Læs gerne supplerende uddrag nedenfor, og hvis du gerne hører mere i fuld fortrolighed, så slå på tråden på tlf. +45 23329782 eller send mig en mail på pbo@juridisk-rekruttering.dk. Kan du ikke finde information om lige den stilling, der interesserer dig, så er den endnu ikke offentliggjort, men jeg drøfter selvfølgelig gerne mit opdrag ved henvendelse. 

Stillinger

Jeg søger ejendomsadministrator til Vinding Gruppen i Vejle

Vi søger en ejendomsadministrator med flair for boligudlejningsejendomme, herunder det at sætte lejeren i centrum. Derfor ved du præcist, hvad det kræver at levere ejendomsadministration på allerhøjeste niveau.

Du får et selvstændigt ansvar for udvalgte selskaber og ejendomme og egen portefølje.

Opgaverne består dels i løbende daglige kontakt med lejerne og dels i de hermed forbundne opgaver, som bl.a. omfatter lejeopkrævning og – reguleringer, udarbejdelse af lejekontrakter, flytteopgørelser og afregning overfor lejer m.v.

Vi bruger i dag Unik Bolig og Office-pakken.

Læs det fulde stillingsopslag og ansøg meget gerne direkte til PBO og gerne snarest muligt;-)

Privatretsadvokat | Familieretsadvokat til Nordjylland 

Til Advokathuset Helle Larsen i Hadsund søger jeg en erfaren privatrettet advokat – enten til ordinær fastansættelse, partner eller partner in spe samarbejde eller kontorfællesskab. 

Arbejdsstedet er Mejerigade 3 i Hadsund eller H. I. Bies Gade 6 i Hobro – og der er intet til hindrer for hjemmearbejde og/ eller satellitkontor på anden relativ lokalforankret lokation. Dog vil det være en forudsætning med faste dage på fælles kontor efter nærmere aftale, da samarbejdet og fællesskabet værdsættes højt. Væsentligste kriterie er næsten, at du gerne vil være en del af lokalsamfundet i og omkring Mariagerfjord Kommune. 

Advokathuset Helle Larsen er familieretsadvokater, og du må meget gerne have specialer, der ligger opad eller lapper delvist ind over privatretten. Der er intet til hindrer for, at du også har et ”erhvervsben”. 

Vi leder efter de gode synergier og en advokat med en relativ lokal forankring. Advokathuset Helle Larsen bruger en del tid på netværk i lokalområdet, herunder foredrag for foreninger og erhvervsnetværk. Du vil således være et rigtigt godt match, hvis du også finder, at Nordjylland (den sydøstlige del af Himmerlandsområdet) er et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og rådgive. 

Læs meget gerne nærmere i stillingsopslaget.

PBO Juridisk Rekruttering søger en Legal Counsel til Sanistål i Aalborg

Vil du gerne helt tæt på forretningen og arbejde i krydsfeltet mellem juridiske og kommercielle områder?

Og drømmer du om at være med på en digitaliseringsrejse af Saniståls juridiske systemer?

Sanistål søger lige nu en Legal Counsel som vil få muligheden for ansvar, udvikling og karriere hos en international børsnoteret virksomhed i vækst!

Du er erhvervsrettet generalist, velfunderet i obligationsretten, med høj faglighed og stærke formidlingsevner og interesse for kontraktsretten med interesse for legal risk management, compliance og med appetit på digitalisering af den juridiske support. Det er en fordel, hvis du har erfaring med konkurrenceretten og selskabsret eller har interesse herfor.

Stillingen er nyoprettet, og du får således stor indflydelse på at forme stillingen og dens indhold. Legal refererer til Group CFO og har et tæt samarbejde med direktionen og kontor på direktionsgangen.

Det er en fordel, at du har erfaring fra en lignende generalistrolle - gerne i en grossist eller detailvirksomhed eller måske som advokat, der eksternt har rådgivet i denne type af virksomhed, men det er ikke en forudsætning.

Kontakt mig gerne for den uformelle fortrolig dialog og læs mere hér.

Head of Legal til TMJ

Vi søger en virksomhedsjurist, der er velfunderet i obligationsretten, herunder aftaleret og kontraktret (primært leverandør, indkøbs- og samhandelskontrakter), legal risk management, håndtering af tvister og derudover fokus på compliance og endelig intern rådgivning til kollegaer og ledelse.

Dine opgaver indebærer bl.a.

 • Rådgivning omkring og koncipering af kontrakter, samhandelsaftaler m.v.
 • Compliance for så vidt angår fx Code of Conduct, Anti-bribery etc.
 • Compliance omkring GDPR 
 • Public Affairs

Hovedvægten af dine opgaver centrerer sig omkring alle aspekter af kontraktsretten inkl. legal risk management.

Som Head of Legal er din opgave videre at sikre, at TMJ forbliver compliant i relation til Code of Conduct, Anti-bribery og GDPR (i samarbejde med GDPR-ansvarlig), herunder løbende holde dig orienteret på lovgivningen på områderne.

Du forestår intern formidling og rådgivning i alt fra kontrakter til opdatering af forhold omkring Compliance.

Public Affairs beror hos Managing Director, men det forudsættes, at du tager teten på høringssvar fra sundhedsmyndigheder, løbende opdatering på lovgivning etc.

Det er en enestående spændende mulighed for den forretningsorienterede jurist til at få indflydelse på beslutninger vedrørende kommercielle og juridiske spørgsmål.

Læs gerne mere hér og kontakt mig for uformel og fortrolig dialog.

Jurister og advokater til Københavns Ejendomme og Indkøb, afdelingen Køb, Salg & Leje

Vi har fokus på jurister, der er stærke på erhvervslejeret og privatretlige såvel som kommercielle problemstillinger vedrørende fast ejendom i bred forstand, herunder sager om kommunens køb og salg af fast ejendom, udvikling af kommunens grunde og forhandling og indgåelse af lejekontrakter mv.

Vi søger ”fast ejendom profiler” og har valgt at opdele søgningen i 2 kategorier, hhv. specialisering på fast ejendom, udvikling, køb & salg og specialisering på fast ejendom, erhvervslejeret & tvister.

Vi forestiller os gerne mindst 2-3 jurister til fast ejendom med fokus på erhvervslejeretten. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af opgaver relateret til erhvervslejeretten, herunder kontraktforhandlinger og markedslejereguleringer i erhvervslejeforhold og tvister med udlejere/lejere.

Derudover har vi et ønske om at finde 2-3 jurister med juridisk indsigt i området vedrørende køb og salg af fast ejendom, herunder til varetagelse af sager om køb af meget forskellige ejendomme, hvor du er involveret fra de indledende forhandlinger til berigtigelsen af handlen, varetagelse af sager om salg og udvikling af kommunens ejendomme.

Tag meget gerne fat i mig for den fortrolige dialog om mulighederne.

Juridisk Chef med baggrund i den finansielle sektor til vækstkoncernen 3C RETAIL A/S 

Arbejdspladsen er i Odense, dog med rig mulighed for fleksibilitet og lejlighedsvise hjemmearbejdsdage. Der er således intet bopælskrav eller forventning om en lokal chefjurist. Kontoret er bekvemt beliggende lige ved Banegårdspladsen, så du får såvel lokale kolleger samt kolleger fra Kbh. m.v.

3C RETAILs nye Juridiske Chef er vant til at begå sig blandt stærke kommercielle beslutningstagere og en faglig stærk profil, hvis juridiske værktøjskasse indeholder viden om finansiel regulering, forbrugeraftaleret, kontraktsret, compliance, GDPR, inkassoret, erhvervslejeret, marketingret og hvidvask.

Du er cand.jur. eller cand.merc.jur. med min. 5-10 års erfaring.

3C RETAIL A/S er ejet af 3C GROUPS og er en ambitiøs vækstkoncern med mere end 275medarbejdere og en årlig omsætning på 1. mia. kr.og med brands med aktiviteter på finansieringsmarkedet som Facit Bank A/S, Føniks Inkasso A/S, L'EASY A/S og D|E|R Privat Finans i Danmark samt Thorn i Norge og Sverige.

Læs meget gerne mere om denne spændende mulighed hér.

Forretningsorienteret advokat eller jurist til KVIK A/S | Tidsbegrænset ansættelse

KVIK søger forretningsorienteret advokat eller jurist til en spændende og udfordrende tidsbegrænset ansættelse.

Kvik oplever stor vækst og har i den kommende periode en række større og mindre projekter, der skal gennemføres i juridisk afdeling.

Der er tale om en arbejdsplads, der tilgodeser medarbejdernes familieliv og fritidsliv og en arbejdsplads, der har fokus på, at arbejdsglæde, faglig udvikling, spændende opgaver og tid til et normalt familieliv går rigtigt fint hånd i hånd. 

En stor del af medarbejderne pendler langt og det i mange år. Det vidner om en kultur, der evner fastholdelse og at skabe de rammer, der gør pendling muligt inkl. fleksibilitet hermed.

Varigheden af ansættelsen anslås til ca. 12 måneder, hvilket beror lidt på, hvor hurtigt der kan ske tiltrædelse.

Du bliver en del af den juridiske afdeling, hvor du sammen med 5 andre kollegaer heraf 2 jurister, arbejder med mange spændende opgaver i relation til Kvik A/S og de mere end 160 Kvik forretninger.

Kontakt mig meget gerne for fortrolig dialog og læs meget mere hér.

Erfaren ejendomsadministrator til VOPA 

Vi søger en erfaren ejendomsadministrator (gerne +5 års erfaring) til administration af portefølje af foreninger. 

VOPA er et administrationshus med speciale i ejer- og andelsboligforeninger, og vi rådgiver mere end 200 foreninger årligt. Vi er specialiseret i boligadministration og vedligeholdelse af bygninger og er placeret centralt i København tæt hovedbanen og stort p-hus.

Vores forventninger til dig 

 • +5 års erfaring med ejendomsadministration
 • Erfaring med Unik Bolig 4

Du er udadvendt, serviceminded og er glad for den daglige kontakt til sparringspartnere, kunder, beboere og har flere års erfaring med foreningsadministration. Kort sagt - du trives i rollen som ejendomsadministrator.

Nærværende stilling fordrer ingen særlige regnskabsfærdigheder, da opgaver desangående beror hos controllere.  

Om VOPA

Du er sikret en attraktiv stilling i et moderne ejendomsadministrationsselskab i rivende udvikling. Vi holder løbende sociale arrangementer, da vi er en mindre virksomhed prioriteres det kollegiale fællesskab højt. Du bydes velkommen i et dynamisk og uhøjtideligt arbejdsmiljø med stor indflydelse på planlægning af din egen arbejdsdag, herunder mulighed for flexordning.

Stillingen er normeret til en fuldtidsstilling (37 t ekskl. frokost) og indeholder selvfølgelig frokostordning, sundhedsforsikring og ordnede arbejdsforhold. Løn efter kvalifikationer. Jobbet varetages i samarbejde med administrationschefen, som du refererer til.

Du kan se stillingsopslaget hér, og så er du meget velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Pia Bolander Olsen.

Advokater og Juridiske sagsbehandlere/ Paralegals til LRP 

Større ændringer hos LRP Advokater i Horsens åbner spændende muligheder for at blive en del af det fremtidige LRP 

En opsplitning, og samtidig tiltrædelse af ny HR Chef, giver dig en unik mulighed for at kunne omsætte dine erfaringer og videreudvikle dine stærke kompetencer i et bredt og stærkt fagligt set-up.

Ambitionerne er at videreudvikle en stærk og mangeårig tradition for høj kvalitet og sætte yderligere fokus på at gøre dette i et godt arbejdsmiljø, hvor vi skaber denne succes og udvikler os i fællesskab.

LRP’s forretningsområde tager udgangspunkt i Horsens, hvor væksten berettiger til forsat optimisme for udviklingen af LRP’s forretninger.

Derudover er der også forsat ambitioner om at udvikle virksomheden i et bredere geografisk område.

Styrken hertil kommer også i fremtiden fra de mange stærke medarbejderkompetencer i huset og ved styrkelsen af synergier og den entusiasme, som LRP’s kultur skal kendetegnes ved.

Vi sætter således alle sejl ind på at etablere fortrolige dialoger med advokater og juridiske sagsbehandlere, der synes, at det lyder som en spændende udvikling, og som vil inviteres med på rejsen mod fremtidens advokatvirksomhed.

Mulighederne kan nærlæses nedenfor og så tag nu endelig fat i mig for fortrolig dialog:-)

Advokatrollerne

https://juridisk-rekruttering.dk/c/job/advokater-og-juridiske-sagsbehandlere-til-erhverv-hos-lrp

Sagsbehandlerrollerne

https://juridisk-rekruttering.dk/c/job/juridiske-sagsbehandlere-til-erhverv-hos-lrp

Jeg hører meget gerne fra dig på pbo@juridisk-rekruttering.dk.

Partnerskab hos Aumento | Det bedste fra to verdener

Aumento ønsker i det nye år at byde flere nye partnere velkomne og i den forbindelse retter vi her i 2021 fokus mod selvstændige advokatpartnere med specialisering indenfor kommunalretplanret og udbudsret og dertil advokater med specialisering inden for konkurs med henblik på gode dialoger. 

Er du dedikeret til andre specialer, er vi dog naturligvis meget åbne for en snak om mulighederne med andre partner emner. Det samme gør sig gældende, hvis du står på vippen til at springe ud i selvstændigheden.

Aumento har taget det bedste fra begge verdener og skabt fremtidens arbejdsform for dig, der gerne vil drive forretning på dine helt egne præmisser. Aumento tager sig af de fleste praktiske, regulative og administrative driftsopgaver, så du kan fokusere på din forretning – uden at skulle afstemme økonomi, forventningspres og arbejdstider med andre end dig selv. 

Tag springet og bliv en del af et professionelt fællesskab!

Du kan se artiklen i dens fulde længde hér, og jeg står som altid til rådighed for fortrolig dialog.

Virksomhedsjurist til rollen som Head of Legal hos TMJ

På vegne af Tjellesen Max Jenne A/S i Høje Taastrup søger jeg en virksomhedsjurist til rollen som Head of Legal

Vi søger en virksomhedsjurist, der er velfunderet i obligationsretten, herunder aftaleret og kontraktret (primært leverandør, indkøbs- og samhandelskontrakter), legal risk management, håndtering af tvister og derudover fokus på compliance og endelig intern rådgivning til kollegaer og ledelse.

Dine opgaver indebærer bl.a.

 • Rådgivning omkring og koncipering af kontrakter – primær fokus på leverandører
 • Rådgivning omkring og koncipering af samhandelsaftaler m.v.
 • Compliance Officer for så vidt angår fx Code of Conduct, Anti-bribery etc.
 • Public Affairs (inkl. høringssvar fra sundhedsmyndigheder)
 • Rådgivning og Compliance omkring GDPR i samråd med DPO
 • Intern formidling og rådgivning i alt fra kontrakter til opdatering af forhold omkring Compliance

Det er en fordel, at du har erfaring fra fx medicinalindustrien, apoteker- eller sundhedsvæsnet eller lignende. Herunder kendskab til særregler på lægemiddelområdet og med fokus på patientsikkerhed.

Læs meget gerne mere i artiklen og kontakt mig for den fortrolige dialog, hvis du gerne vil i dialog med TMJ. 

Erfaren juridisk sagsbehandler til Andersen Partners' afdeling for fast ejendom, Kolding

På vegne af Andersen|Partners søger jeg en advokatsekretær til Afdelingen for fast ejendom.

Vi søger en ny kollega, der er specialiseret indenfor fast ejendom, herunder private handler, erhvervshandler, dødsbo- og konkurshandler, landbrugshandler (udstykninger og arealoverførsler), projektejendomme og entreprisekontrakter.

Du har en baggrund som advokatsekretær, paralegal eller anden brancherelevant erfaring, og du er særdeles vant til at arbejde selvstændigt med området for fast ejendom og stortrives i den rolle.

Du bliver en del af et dynamisk team, aktuelt bestående af seks juridiske sagsbehandlere, som hver har deres faste opgaver, men som også hjælper og sparrer med hinanden på tværs i gruppen. Så - ideelt arbejder du supergodt selvstændigt, men er også glad for samarbejde i- og på tværs af teams og gode kollegers bidrag til opgavers løsning og vice versa. 

Kontakt mig meget gerne for den fortrolige dialog og læs mere i artiklen.

Erfaren privatretsadvokat til ANDERSEN|PARTNERS, Kolding

Til tiltrædelse efter nærmere aftale søger PBO Juridisk Rekruttering en erfaren advokat inden for privatret til privatretsteamet hos Andersen Partners i Kolding

Du erspecialiseret i familie- og arveret (gerne med møderet for landsretten) og dertil ambitiøs, engageret og ansvarsbevidst og med lyst til – på sigt – at blive leder af afdelingen for privatret med base i Kolding.

Du bliver en del af et moderne og ambitiøst advokatfirma, hvor dit talent får frit spil, og hvor du får adgang til spændende opgaver og interessante klienter.

Du bliver også en del af et dynamisk team på seks, som har fokus på kvalitet, og som leverer værdiskabende rådgivning med klienten i fokus.

Privatretsafdelingen beskæftiger sig med alle områder inden for familie- og arveret, herunder testamenter og ægtepagter, bistår ved samlivsophævelser, separationer og skilsmisser samt i sager om børn, ligesom der føres retssager og behandles ægtefælleskifter og dødsboer.

Kontakt mig meget gerne for den fortrolige dialog og læs mere i artiklen.

Specialistadvokater indenfor entrepriseretten til Nexus Advokater, København

Vi søger 2 specialiserede entrepriseadvokater (gerne +10 års erfaring)

Advokaterne kommer til at beskæftige sig med alle aspekter inden for entrepriseretten.

Det forudsættes derfor, at kandidaterne har flere års erfaring med entrepriseret, herunder evner at håndtere mange verserende sager.

Du har arbejdet specialiseret med rådgivning om entrepriseretlige forhold og tvister gerne såvel i- og udenfor advokatbranchen - gerne i byggeriet, men det er bestemt ikke en forudsætning.

Du holder af selvstændig klienthåndtering og direkte forhandling med sagens parter med henblik på at sikre fremdrift i sager, herunder forhandle forlig på plads og fremme og lukke sagerne, så snart det er hensigtsmæssigt.

Du har et roligt og kvalificeret overblik over sagerne, erfaringen ift. at vurdere medgået tid ctr. sagens økonomiske værdi og tilpasser arbejdsindsatsen til, hvad salæret kan bære og således den rette mentalitet til at fremme opgaverne mod forligsmæssige løsninger eller alternativ retssag, hvor det bliver resultatet af processens bestræbelser.

Vi forestiller os en erfaren kollega, der tør lægge hånden på kogepladen i forhold til at sikre fremdrift og kvalitet overensstemmende med Nexus principper om samme.

Vilkår 

Nexus Advokater oplever kontinuerlig stor sagstilgang- og sagsfremgang. 

Du tilbydes således ansættelse på attraktive vilkår for den profil, der evner at dominere og fremme sagerne til kvalificeret løsning og fakturering. Dertil adgang til det spændende ”fordelsprogram” med økonomiske, faglige og sociale incitamenter til at krydre ansættelsesforholdet og arbejdsglæden med.

Læs gerne meget mere hér.

Ejendomsadministrator til Aarhus | Vidar Ejendomme ApS

Du får en administrationsportefølje, der rummer alt fra ejerforeninger til erhvervs- og boligejendomme.

Arbejdet vil udover administration omfatte udarbejdelse af års- og forbrugsregnskaber samt deltagelse i kundemøder og generalforsamlinger.

Vidar tilbyder

 • Ansvar for egen kundeportefølje
 • Stor indflydelse på din egen hverdag
 • At du indgår i et velfungerende team af dygtige og kompetente medarbejdere
 • Regnskabsmæssig sparring med kolleger er tillige en del af hverdagen
 • En arbejdsplads i helt nye lokaler
 • En god og munter omgangstone

Du har flere års erfaring som ejendomsadministrator og:

 • Du motiveres af at have med mennesker at gøre
 • Du har let til smil, er udadvendt og glæder dig hver dag til at servicere kunderne

Arbejdstiden vil ugentligt være 37 timer.

Tiltrædelse efter aftale.

Henvendelse skal ske via undertegnede, og jeg tager som altid meget gerne en fortrolig snak. 

Erfaren moms- og afgiftskonsulent til Juridisk Afdeling hos Roesgaard & Partners i Horsens 

Vi forestiller os, at du er uddannet cand.jur., cand.merc.jur. eller cand.merc.aud., og dine primære arbejdsområder vil være at yde rådgivning inden for skatter og afgifter med særligt fokus på moms, told og afgifter, herunder

 • Udførelse af moms- og afgiftstjek hos kunder
 • Intern og ekstern assistance med skatte- og afgiftsretlige forhold
 • Bistand til klagesager
 • Deltagelse i markedsføringsaktiviteter med særligt fokus på moms, told og afgifter
 • Fokus på vidensdeling og inspiration til kunder, kolleger og øvrige interessenter bl.a. via nyhedsbreve og deltagelse i arrangementer
 • Hjælp til at binde ovenstående sammen til en værdiskabende helhedsrådgivning 

For læse mere om denne spændende stilling, læs gerne med hér.

Partner eller Legal Director profiler til Magnusson

PBO Juridisk Rekruttering søger internationalt orienterede erhvervsrettede advokater til nye partnerskaber/ equity partnerskaber. 

Vi har aktuelt et særligt fokus rettet mod advokater med finansiel reguleringsbaggrund til teamet for Banking & Finance, herunder erfaring med bl.a. FSA-godkendelse til Magnusson LAW samt advokater med baggrund i udbudsretten til området Public Procurement.

Dertil har vi særligt fokus på vækst med spændende advokatprofiler inden for følgende områder:

 • Fast ejendom
 • IP
 • IT, Digital Business, Tech Law & Solutions, Fintech, Health tech, GDPR/data protection
 • Tvister
 • Energi & Miljø

Det er ikke væsentligt, hvor i landet, du bopælsmæssigt er hjemhørende. Er de rette synergier til stede, er der ingen udfordringer med at etablere samarbejder i hele DK. 

Læs gerne mere hér.

Matchmaking in process | København 

PBO Juridisk Rekruttering søger på vegne af Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab, København nye advokatpartnere, som har en eksisterende forretning, der er komplementær med BHK’s platform og strategiske afsæt.

Fokus på Corporate M&A & Real Estate.

Se stillingsopslag

Kandidatdatabasen

PBO Juridisk Rekruttering er altid på udkig efter kandidater med omdrejningspunkt og forankring i juraen og/ eller i finansøkonomien.

Bliv en del af PBO Juridisk Rekrutterings kandidatbase for en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allersteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen. 

Om PBO Juridisk Rekruttering

PBO er landsdækkende og leveringsdygtig i alle juristfunktioner, herunder konsulent-/ og interim ansættelser forbundet med implementering af nye tiltag og projekter.

Vores samarbejde starter typisk dér, hvor du - i din egenskab som arbejdsgiver, chef med ledelsesbeføjelse eller HR-Manager i en koncern eller advokatvirksomhed – retter henvendelse mhp. på vækst med stærke kollegaer med juridiske forudsætninger.

Det kan være et latent eller aktuelt behov. Afgørende er, at du søger sparring og helhedsorienterede løsninger.

PBO Juridisk Rekruttering tilbyder forebyggende, procesoptimerende eller a.s.a.p. afhjælpning af virksomhedens behov for at vækste med kandidater med juridiske eller finansøkonomiske forudsætninger.

Næste trin er at kontakte mig, så vi sammen kan pejle os ind på, om kandidaten allerede er registreret i PBO regi enten mhp. ansættelse eller interim ansættelse eller, om der skal iværksættes en rekrutteringsproces.

Jeg ser allerede frem til vores samarbejde.

For kontakt til PBO Juridisk Rekruttering

Pia Bolander Olsen
Founder & Recruiter
+ 45 2332 9782 
pbo@juridisk-rekruttering.dk

PBO Juridisk Rekruttering står altid til rådighed for uformel dialog og er garant for 100 % fortrolighed, en intuitiv, effektiv og seriøs rekrutteringsproces med allesteds nærværende fokus på kandidatens og arbejdsgivernes fælles mål og altid grundig opfølgning og orientering i processen.

blog/blog_pbo_signaturjakke_droemmende.jpg

Følg gerne virksomheden på LinkedIn eller Facebook for newsfeed om spændende rekrutteringsopgaver, for interessante og relevante stillingsopslag i hele DK og for opdateringer og links til nyttig og essentiel viden om nyheder inden for: jura, formidling af fast ejendom, forsikringsret, revision og finansiering – altid med aktuelle kildehenvisninger, så vi sammen kan bygge vores “vidensbank” op.

blog/cover-3.png

Tjek løbende bloggen for info om seneste tiltag eller følg med på linket til aktuelle stillinger.

PBO Juridisk Rekruttering – “out of the box” legal recruiting – because it works!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%MCEPASTEBIN%

 
 
 
 
 

Tilbage til oversigten